Om väljs kommer bilder tagna med slutartider längre än 1 s att bearbetas för att minska brus (ljusa fläckar eller dimma). Den tid som krävs för bearbetning fördubblas ungefär; under bearbetningen kommer meddelandet "Utför brusreducering" att visas och bilder kan inte tas (om kameran stängs av innan bearbetningen är klar kommer bilden att sparas men brusreducering kommer inte att utföras).