Η κάμερα είναι εξοπλισμένη με δύο υποδοχές καρτών μνήμης (Υποδοχές 1 και 2), επιτρέποντας την ταυτόχρονη χρήση δύο καρτών μνήμης.

  • Απενεργοποιήστε την κάμερα πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε κάρτες μνήμης.

  • Κρατώντας την κάρτα μνήμης στον προσανατολισμό που φαίνεται, σύρετέ την κατευθείαν στην υποδοχή μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

Αριθμός Ανοιγμάτων που απομένουν
  • Η οθόνη λήψης και ο πίνακας ελέγχου δείχνουν τον αριθμό των φωτογραφιών που μπορούν να ληφθούν με τις τρέχουσες ρυθμίσεις.

  • Οι τιμές πάνω από 1000 στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω στην πλησιέστερη εκατοντάδα. Για παράδειγμα, οι τιμές μεταξύ 8000 και 8099 εμφανίζονται ως 8,0 k.

  • Εάν δεν έχουν τοποθετηθεί κάρτες μνήμης, θα εμφανιστεί μια ένδειξη [–E–] .

Εικονίδια κουλοχέρηδων

Η θέση της τρέχουσας εικόνας εμφανίζεται με ένα εικονίδιο στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης αναπαραγωγής.

Αφαίρεση καρτών μνήμης

Αφού επιβεβαιώσετε ότι η λυχνία πρόσβασης της κάρτας μνήμης είναι σβηστή, απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή, ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης και πιέστε την κάρτα προς τα μέσα για να την βγάλετε ( q ). Στη συνέχεια, η κάρτα μπορεί να αφαιρεθεί με το χέρι ( w ).

Προειδοποίηση για υψηλή θερμοκρασία κάρτας μνήμης

Όπως υποδεικνύεται στην ετικέτα μέσα στο κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης, οι κάρτες μνήμης μπορεί να ζεσταθούν όταν τοποθετούνται στην κάμερα. Περιμένετε να διαγραφούν τυχόν προειδοποιήσεις για υψηλή θερμοκρασία από την οθόνη λήψης πριν χειριστείτε τη φωτογραφική μηχανή και τις κάρτες μνήμης.