• Η κάμερα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κάρτες μνήμης CFexpress (Τύπου Β) και XQD.

  • Συνιστώνται κάρτες CFexpress ή XQD με μέγιστο ρυθμό μεταφοράς δεδομένων τουλάχιστον 250 MB/s για λήψη καρέ υψηλής ταχύτητας.

  • Για εγγραφή και αναπαραγωγή βίντεο συνιστώνται κάρτες CFexpress ή XQD με μέγιστη ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων τουλάχιστον 45 MB/s (300×). Οι κάρτες CFexpress ή XQD με μέγιστο ρυθμό μεταφοράς δεδομένων τουλάχιστον 250 MB/s συνιστώνται για εγγραφή και αναπαραγωγή βίντεο με υψηλό μέγεθος καρέ ή ταχύτητα. Οι χαμηλότερες ταχύτητες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα τη διακοπή της εγγραφής ή της αναπαραγωγής.

  • Όταν επιλέγετε κάρτες για χρήση σε συσκευές ανάγνωσης καρτών, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατές με τη συσκευή.

  • Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά, τη λειτουργία και τους περιορισμούς χρήσης.