Το σύστημα δημιουργικού φωτισμού της Nikon (CLS)

Το προηγμένο σύστημα δημιουργικού φωτισμού (CLS) της Nikon υποστηρίζει μια ποικιλία λειτουργιών χάρη στη βελτιωμένη επικοινωνία μεταξύ της κάμερας και των συμβατών μονάδων φλας.

Διαθέσιμες δυνατότητες με μονάδες Flash συμβατές με CLS

Μονάδα φλας

0

SB-5000

Το SB-5000

SB-910/SB-900/SB-800

Τα SB-910, SB-900 και SB-800

SB-700

Το SB-700

SB-600

Το SB-600

SB-500

Το SB-500

SB-R200

Το SB-R200

SB-400

Το SB-400

SB-300

Το SB-300

SU-800

Το SU-800 Wireless Speedlight Commander

Το SB-5000

Υποστηριζόμενες λειτουργίες

Μονό φλας

i-TTL

Ισορροπημένο φλας γεμίσματος i-TTL

41

Τυπικό i-TTL fill-flash

42

qΕΝΑ

Αυτόματο διάφραγμα

4

ΕΝΑ

Αυτόματο μη TTL

GN

Εγχειρίδιο προτεραιότητας απόστασης

4

Μ

Εγχειρίδιο

4

RPT

Επαναλαμβανόμενο φλας

4

Οπτικός προηγμένος ασύρματος φωτισμός

Κύριος

Τηλεχειριστήριο φλας

4

i-TTL

i-TTL

4

[Α : Β]

Γρήγορος ασύρματος έλεγχος φλας

4

qΕΝΑ

Αυτόματο διάφραγμα

4

ΕΝΑ

Αυτόματο μη TTL

Μ

Εγχειρίδιο

4

RPT

Επαναλαμβανόμενο φλας

4

Μακρινός

i-TTL

i-TTL

4

[Α : Β]

Γρήγορος ασύρματος έλεγχος φλας

4

qA/A

Αυτόματο διάφραγμα/αυτόματο μη TTL

43

Μ

Εγχειρίδιο

4

RPT

Επαναλαμβανόμενο φλας

4

Ραδιοελεγχόμενος προηγμένος ασύρματος φωτισμός

44

Έγχρωμη επικοινωνία πληροφοριών (flash)

4

Επικοινωνία πληροφοριών χρώματος (λυχνία LED)

Αυτόματος συγχρονισμός FP υψηλής ταχύτητας

45

Κλείδωμα FV

46

Μείωση κόκκινων ματιών

4

Φωτισμός μοντελοποίησης κάμερας

4

Ενιαίος έλεγχος φλας

4

Ενημέρωση υλικολογισμικού της μονάδας φλας κάμερας

4

 1. Δεν διατίθεται με σημειακή μέτρηση.

 2. Μπορεί επίσης να επιλεγεί μέσω της μονάδας φλας.

 3. Η επιλογή των q A και A εξαρτάται από την επιλογή που έχει επιλεγεί με το κύριο φλας.

 4. Υποστηρίζει τις ίδιες δυνατότητες με τις απομακρυσμένες μονάδες φλας με οπτικό AWL.

 5. Διατίθεται μόνο σε λειτουργίες ελέγχου φλας i-TTL , q A , A , GN και M.

 6. Διατίθεται μόνο στη λειτουργία ελέγχου φλας i-TTL ή όταν το φλας έχει ρυθμιστεί να εκπέμπει προαναβοσβήνεια της οθόνης σε λειτουργία ελέγχου φλας q A ή A.

Τα SB-910, SB-900 και SB-800

Υποστηριζόμενες λειτουργίες

Μονό φλας

i-TTL

Ισορροπημένο φλας γεμίσματος i-TTL

41

Τυπικό i-TTL fill-flash

42

qΕΝΑ

Αυτόματο διάφραγμα

43

ΕΝΑ

Αυτόματο μη TTL

43

GN

Εγχειρίδιο προτεραιότητας απόστασης

4

Μ

Εγχειρίδιο

4

RPT

Επαναλαμβανόμενο φλας

4

Οπτικός προηγμένος ασύρματος φωτισμός

Κύριος

Τηλεχειριστήριο φλας

4

i-TTL

i-TTL

4

[Α : Β]

Γρήγορος ασύρματος έλεγχος φλας

qΕΝΑ

Αυτόματο διάφραγμα

4

ΕΝΑ

Αυτόματο μη TTL

Μ

Εγχειρίδιο

4

RPT

Επαναλαμβανόμενο φλας

4

Μακρινός

i-TTL

i-TTL

4

[Α : Β]

Γρήγορος ασύρματος έλεγχος φλας

4

qA/A

Αυτόματο διάφραγμα/αυτόματο μη TTL

44

Μ

Εγχειρίδιο

4

RPT

Επαναλαμβανόμενο φλας

4

Ραδιοελεγχόμενος προηγμένος ασύρματος φωτισμός

Έγχρωμη επικοινωνία πληροφοριών (flash)

4

Επικοινωνία πληροφοριών χρώματος (λυχνία LED)

Αυτόματος συγχρονισμός FP υψηλής ταχύτητας

45

Κλείδωμα FV

46

Μείωση κόκκινων ματιών

4

Φωτισμός μοντελοποίησης κάμερας

4

Ενιαίος έλεγχος φλας

Ενημέρωση υλικολογισμικού της μονάδας φλας κάμερας

47

 1. Δεν διατίθεται με σημειακή μέτρηση.

 2. Μπορεί επίσης να επιλεγεί μέσω της μονάδας φλας.

 3. q Η επιλογή λειτουργίας A / A εκτελείται στη μονάδα φλας χρησιμοποιώντας προσαρμοσμένες ρυθμίσεις.

 4. Η επιλογή των q A και A εξαρτάται από την επιλογή που έχει επιλεγεί με το κύριο φλας.

 5. Διατίθεται μόνο σε λειτουργίες ελέγχου φλας i-TTL , q A , A , GN και M.

 6. Διατίθεται μόνο στη λειτουργία ελέγχου φλας i-TTL ή όταν το φλας έχει ρυθμιστεί να εκπέμπει προαναβοσβήνεια της οθόνης σε λειτουργία ελέγχου φλας q A ή A.

 7. Οι ενημερώσεις υλικολογισμικού για τα SB-910 και SB-900 μπορούν να πραγματοποιηθούν από την κάμερα.

Το SB-700

Υποστηριζόμενες λειτουργίες

Μονό φλας

i-TTL

Ισορροπημένο φλας γεμίσματος i-TTL

41

Τυπικό i-TTL fill-flash

4

qΕΝΑ

Αυτόματο διάφραγμα

ΕΝΑ

Αυτόματο μη TTL

GN

Εγχειρίδιο προτεραιότητας απόστασης

4

Μ

Εγχειρίδιο

4

RPT

Επαναλαμβανόμενο φλας

Οπτικός προηγμένος ασύρματος φωτισμός

Κύριος

Τηλεχειριστήριο φλας

4

i-TTL

i-TTL

4

[Α : Β]

Γρήγορος ασύρματος έλεγχος φλας

4

qΕΝΑ

Αυτόματο διάφραγμα

ΕΝΑ

Αυτόματο μη TTL

Μ

Εγχειρίδιο

4

RPT

Επαναλαμβανόμενο φλας

Μακρινός

i-TTL

i-TTL

4

[Α : Β]

Γρήγορος ασύρματος έλεγχος φλας

4

qA/A

Αυτόματο διάφραγμα/αυτόματο μη TTL

Μ

Εγχειρίδιο

4

RPT

Επαναλαμβανόμενο φλας

4

Ραδιοελεγχόμενος προηγμένος ασύρματος φωτισμός

Έγχρωμη επικοινωνία πληροφοριών (flash)

4

Επικοινωνία πληροφοριών χρώματος (λυχνία LED)

Αυτόματος συγχρονισμός FP υψηλής ταχύτητας

42

Κλείδωμα FV

43

Μείωση κόκκινων ματιών

4

Φωτισμός μοντελοποίησης κάμερας

4

Ενιαίος έλεγχος φλας

Ενημέρωση υλικολογισμικού της μονάδας φλας κάμερας

4

 1. Δεν διατίθεται με σημειακή μέτρηση.

 2. Διατίθεται μόνο σε λειτουργίες ελέγχου φλας i-TTL , GN και M.

 3. Διατίθεται μόνο σε λειτουργία ελέγχου φλας i-TTL .

Το SB-600

Υποστηριζόμενες λειτουργίες

Μονό φλας

i-TTL

Ισορροπημένο φλας γεμίσματος i-TTL

41

Τυπικό i-TTL fill-flash

42

qΕΝΑ

Αυτόματο διάφραγμα

ΕΝΑ

Αυτόματο μη TTL

GN

Εγχειρίδιο προτεραιότητας απόστασης

Μ

Εγχειρίδιο

4

RPT

Επαναλαμβανόμενο φλας

Οπτικός προηγμένος ασύρματος φωτισμός

Κύριος

Τηλεχειριστήριο φλας

i-TTL

i-TTL

[Α : Β]

Γρήγορος ασύρματος έλεγχος φλας

qΕΝΑ

Αυτόματο διάφραγμα

ΕΝΑ

Αυτόματο μη TTL

Μ

Εγχειρίδιο

RPT

Επαναλαμβανόμενο φλας

Μακρινός

i-TTL

i-TTL

4

[Α : Β]

Γρήγορος ασύρματος έλεγχος φλας

4

qA/A

Αυτόματο διάφραγμα/αυτόματο μη TTL

Μ

Εγχειρίδιο

4

RPT

Επαναλαμβανόμενο φλας

4

Ραδιοελεγχόμενος προηγμένος ασύρματος φωτισμός

Έγχρωμη επικοινωνία πληροφοριών (flash)

4

Επικοινωνία πληροφοριών χρώματος (λυχνία LED)

Αυτόματος συγχρονισμός FP υψηλής ταχύτητας

43

Κλείδωμα FV

44

Μείωση κόκκινων ματιών

4

Φωτισμός μοντελοποίησης κάμερας

4

Ενιαίος έλεγχος φλας

Ενημέρωση υλικολογισμικού της μονάδας φλας κάμερας

 1. Δεν διατίθεται με σημειακή μέτρηση.

 2. Μπορεί επίσης να επιλεγεί μέσω της μονάδας φλας.

 3. Διατίθεται μόνο σε λειτουργίες ελέγχου φλας i-TTL και M.

 4. Διατίθεται μόνο σε λειτουργία ελέγχου φλας i-TTL .

Το SB-500

Υποστηριζόμενες λειτουργίες

Μονό φλας

i-TTL

Ισορροπημένο φλας γεμίσματος i-TTL

41

Τυπικό i-TTL fill-flash

4

qΕΝΑ

Αυτόματο διάφραγμα

ΕΝΑ

Αυτόματο μη TTL

GN

Εγχειρίδιο προτεραιότητας απόστασης

Μ

Εγχειρίδιο

42

RPT

Επαναλαμβανόμενο φλας

Οπτικός προηγμένος ασύρματος φωτισμός

Κύριος

Τηλεχειριστήριο φλας

42

i-TTL

i-TTL

42

[Α : Β]

Γρήγορος ασύρματος έλεγχος φλας

qΕΝΑ

Αυτόματο διάφραγμα

ΕΝΑ

Αυτόματο μη TTL

Μ

Εγχειρίδιο

42

RPT

Επαναλαμβανόμενο φλας

Μακρινός

i-TTL

i-TTL

4

[Α : Β]

Γρήγορος ασύρματος έλεγχος φλας

4

qA/A

Αυτόματο διάφραγμα/αυτόματο μη TTL

Μ

Εγχειρίδιο

4

RPT

Επαναλαμβανόμενο φλας

4

Ραδιοελεγχόμενος προηγμένος ασύρματος φωτισμός

Έγχρωμη επικοινωνία πληροφοριών (flash)

4

Επικοινωνία πληροφοριών χρώματος (λυχνία LED)

4

Αυτόματος συγχρονισμός FP υψηλής ταχύτητας

43

Κλείδωμα FV

44

Μείωση κόκκινων ματιών

4

Φωτισμός μοντελοποίησης κάμερας

4

Ενιαίος έλεγχος φλας

4

Ενημέρωση υλικολογισμικού της μονάδας φλας κάμερας

4

 1. Δεν διατίθεται με σημειακή μέτρηση.

 2. Μπορεί να επιλεγεί χρησιμοποιώντας το στοιχείο [ Έλεγχος φλας ] στα μενού της κάμερας.

 3. Διατίθεται μόνο σε λειτουργίες ελέγχου φλας i-TTL και M.

 4. Διατίθεται μόνο σε λειτουργία ελέγχου φλας i-TTL .

Το SB-R200

Υποστηριζόμενες λειτουργίες

Μονό φλας

i-TTL

Ισορροπημένο φλας γεμίσματος i-TTL

Τυπικό i-TTL fill-flash

qΕΝΑ

Αυτόματο διάφραγμα

ΕΝΑ

Αυτόματο μη TTL

GN

Εγχειρίδιο προτεραιότητας απόστασης

Μ

Εγχειρίδιο

RPT

Επαναλαμβανόμενο φλας

Οπτικός προηγμένος ασύρματος φωτισμός

Κύριος

Τηλεχειριστήριο φλας

i-TTL

i-TTL

[Α : Β]

Γρήγορος ασύρματος έλεγχος φλας

qΕΝΑ

Αυτόματο διάφραγμα

ΕΝΑ

Αυτόματο μη TTL

Μ

Εγχειρίδιο

RPT

Επαναλαμβανόμενο φλας

Μακρινός

i-TTL

i-TTL

4

[Α : Β]

Γρήγορος ασύρματος έλεγχος φλας

4

qA/A

Αυτόματο διάφραγμα/αυτόματο μη TTL

Μ

Εγχειρίδιο

4

RPT

Επαναλαμβανόμενο φλας

Ραδιοελεγχόμενος προηγμένος ασύρματος φωτισμός

Έγχρωμη επικοινωνία πληροφοριών (flash)

Επικοινωνία πληροφοριών χρώματος (λυχνία LED)

Αυτόματος συγχρονισμός FP υψηλής ταχύτητας

41

Κλείδωμα FV

42

Μείωση κόκκινων ματιών

Φωτισμός μοντελοποίησης κάμερας

4

Ενιαίος έλεγχος φλας

Ενημέρωση υλικολογισμικού της μονάδας φλας κάμερας

 1. Διατίθεται μόνο σε λειτουργίες ελέγχου φλας i-TTL και M.

 2. Διατίθεται μόνο σε λειτουργία ελέγχου φλας i-TTL .

Το SB-400

Υποστηριζόμενες λειτουργίες

Μονό φλας

i-TTL

Ισορροπημένο φλας γεμίσματος i-TTL

41

Τυπικό i-TTL fill-flash

4

qΕΝΑ

Αυτόματο διάφραγμα

ΕΝΑ

Αυτόματο μη TTL

GN

Εγχειρίδιο προτεραιότητας απόστασης

Μ

Εγχειρίδιο

42

RPT

Επαναλαμβανόμενο φλας

Οπτικός προηγμένος ασύρματος φωτισμός

Κύριος

Τηλεχειριστήριο φλας

i-TTL

i-TTL

[Α : Β]

Γρήγορος ασύρματος έλεγχος φλας

qΕΝΑ

Αυτόματο διάφραγμα

ΕΝΑ

Αυτόματο μη TTL

Μ

Εγχειρίδιο

RPT

Επαναλαμβανόμενο φλας

Μακρινός

i-TTL

i-TTL

[Α : Β]

Γρήγορος ασύρματος έλεγχος φλας

qA/A

Αυτόματο διάφραγμα/αυτόματο μη TTL

Μ

Εγχειρίδιο

RPT

Επαναλαμβανόμενο φλας

Ραδιοελεγχόμενος προηγμένος ασύρματος φωτισμός

Έγχρωμη επικοινωνία πληροφοριών (flash)

4

Επικοινωνία πληροφοριών χρώματος (λυχνία LED)

Αυτόματος συγχρονισμός FP υψηλής ταχύτητας

Κλείδωμα FV

43

Μείωση κόκκινων ματιών

4

Φωτισμός μοντελοποίησης κάμερας

Ενιαίος έλεγχος φλας

4

Ενημέρωση υλικολογισμικού της μονάδας φλας κάμερας

 1. Δεν διατίθεται με σημειακή μέτρηση.

 2. Μπορεί να επιλεγεί χρησιμοποιώντας το στοιχείο [ Έλεγχος φλας ] στα μενού της κάμερας.

 3. Διατίθεται μόνο σε λειτουργία ελέγχου φλας i-TTL .

Το SB-300

Υποστηριζόμενες λειτουργίες

Μονό φλας

i-TTL

Ισορροπημένο φλας γεμίσματος i-TTL

41

Τυπικό i-TTL fill-flash

4

qΕΝΑ

Αυτόματο διάφραγμα

ΕΝΑ

Αυτόματο μη TTL

GN

Εγχειρίδιο προτεραιότητας απόστασης

Μ

Εγχειρίδιο

42

RPT

Επαναλαμβανόμενο φλας

Οπτικός προηγμένος ασύρματος φωτισμός

Κύριος

Τηλεχειριστήριο φλας

i-TTL

i-TTL

[Α : Β]

Γρήγορος ασύρματος έλεγχος φλας

qΕΝΑ

Αυτόματο διάφραγμα

ΕΝΑ

Αυτόματο μη TTL

Μ

Εγχειρίδιο

RPT

Επαναλαμβανόμενο φλας

Μακρινός

i-TTL

i-TTL

[Α : Β]

Γρήγορος ασύρματος έλεγχος φλας

qA/A

Αυτόματο διάφραγμα/αυτόματο μη TTL

Μ

Εγχειρίδιο

RPT

Επαναλαμβανόμενο φλας

Ραδιοελεγχόμενος προηγμένος ασύρματος φωτισμός

Έγχρωμη επικοινωνία πληροφοριών (flash)

4

Επικοινωνία πληροφοριών χρώματος (λυχνία LED)

Αυτόματος συγχρονισμός FP υψηλής ταχύτητας

Κλείδωμα FV

43

Μείωση κόκκινων ματιών

Φωτισμός μοντελοποίησης κάμερας

Ενιαίος έλεγχος φλας

4

Ενημέρωση υλικολογισμικού της μονάδας φλας κάμερας

4

 1. Δεν διατίθεται με σημειακή μέτρηση.

 2. Μπορεί να επιλεγεί χρησιμοποιώντας το στοιχείο [ Έλεγχος φλας ] στα μενού της κάμερας.

 3. Διατίθεται μόνο σε λειτουργία ελέγχου φλας i-TTL .

Το SU-800 Wireless Speedlight Commander

Όταν είναι τοποθετημένο σε κάμερα συμβατή με CLS, το SU-800 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χειριστής για SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 ή SB -Μονάδες φλας R200. Ο έλεγχος ομαδικού φλας υποστηρίζεται για έως και τρεις ομάδες. Το ίδιο το SU-800 δεν είναι εξοπλισμένο με φλας.

Υποστηριζόμενες λειτουργίες

Μονό φλας

i-TTL

Ισορροπημένο φλας γεμίσματος i-TTL

Τυπικό i-TTL fill-flash

qΕΝΑ

Αυτόματο διάφραγμα

ΕΝΑ

Αυτόματο μη TTL

GN

Εγχειρίδιο προτεραιότητας απόστασης

Μ

Εγχειρίδιο

RPT

Επαναλαμβανόμενο φλας

Οπτικός προηγμένος ασύρματος φωτισμός

Κύριος

Τηλεχειριστήριο φλας

4

i-TTL

i-TTL

[Α : Β]

Γρήγορος ασύρματος έλεγχος φλας

41

qΕΝΑ

Αυτόματο διάφραγμα

ΕΝΑ

Αυτόματο μη TTL

Μ

Εγχειρίδιο

RPT

Επαναλαμβανόμενο φλας

Μακρινός

i-TTL

i-TTL

[Α : Β]

Γρήγορος ασύρματος έλεγχος φλας

qA/A

Αυτόματο διάφραγμα/αυτόματο μη TTL

Μ

Εγχειρίδιο

RPT

Επαναλαμβανόμενο φλας

Ραδιοελεγχόμενος προηγμένος ασύρματος φωτισμός

Έγχρωμη επικοινωνία πληροφοριών (flash)

Επικοινωνία πληροφοριών χρώματος (λυχνία LED)

Αυτόματος συγχρονισμός FP υψηλής ταχύτητας

42

Κλείδωμα FV

43

Μείωση κόκκινων ματιών

Φωτισμός μοντελοποίησης κάμερας

4

Ενιαίος έλεγχος φλας

Ενημέρωση υλικολογισμικού της μονάδας φλας κάμερας

 1. Διατίθεται μόνο κατά τη φωτογράφηση σε κοντινή απόσταση.

 2. Δεν είναι διαθέσιμο όταν έχει επιλεγεί το RPT ως λειτουργία ελέγχου φλας για την απομακρυσμένη μονάδα φλας.

 3. Διατίθεται μόνο όταν το i-TTL έχει επιλεγεί ως λειτουργία ελέγχου φλας για την απομακρυσμένη μονάδα φλας ή όταν το φλας έχει ρυθμιστεί να εκπέμπει προαναβοσβήνειες οθόνης στη λειτουργία q A .

Σημειώσεις για τις προαιρετικές μονάδες Flash

Φροντίστε επίσης να συμβουλευτείτε την τεκμηρίωση για την προαιρετική μονάδα φλας πριν τη χρήση.

 • Εάν η μονάδα υποστηρίζει CLS, ανατρέξτε στην ενότητα για ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές SLR συμβατές με CLS. Αυτή η κάμερα δεν περιλαμβάνεται στην κατηγορία "ψηφιακή SLR" στην τεκμηρίωση για τα SB-80DX, SB-28DX και SB-50DX.

 • Εάν η ένδειξη ετοιμότητας φλας ( c ) αναβοσβήνει για περίπου τρία δευτερόλεπτα μετά τη λήψη μιας φωτογραφίας σε αυτόματη λειτουργία i-TTL ή non-TTL, το φλας έχει ανάψει σε πλήρη ισχύ και η φωτογραφία μπορεί να είναι υποέκθεση (μόνο για μονάδες φλας συμβατές με CLS ).

 • Ο έλεγχος φλας i-TTL μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ευαισθησίες ISO μεταξύ 64 και 12800 ισοδύναμο.

 • Σε ευαισθησίες ISO πάνω από 12800, τα επιθυμητά αποτελέσματα ενδέχεται να μην επιτευχθούν σε ορισμένες περιοχές ή ρυθμίσεις διαφράγματος.

 • Στη λειτουργία P , το μέγιστο διάφραγμα (ελάχιστος αριθμός f) περιορίζεται σύμφωνα με την ευαισθησία ISO, όπως φαίνεται παρακάτω:

  Μέγιστο διάφραγμα (αριθμός f) σε ισοδύναμο ISO:

  100

  200

  400

  800

  1600

  3200

  6400

  12800

  4

  5

  5.6

  7.1

  8

  10

  11

  13

  • Εάν το μέγιστο διάφραγμα του φακού είναι μικρότερο από αυτό που δίνεται παραπάνω, η μέγιστη τιμή για το διάφραγμα θα είναι το μέγιστο διάφραγμα του φακού.

 • Τα SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 και SB-400 παρέχουν μείωση των κόκκινων ματιών στη μείωση των κόκκινων ματιών και αργό συγχρονισμό με τα κόκκινα μάτια λειτουργίες φλας μείωσης ματιών.

 • Ο "θόρυβος" με τη μορφή γραμμών μπορεί να εμφανιστεί σε φωτογραφίες με φλας που τραβήχτηκαν με μια μπαταρία υψηλής απόδοσης SD-9 ή SD-8A συνδεδεμένη απευθείας στη φωτογραφική μηχανή. Μειώστε την ευαισθησία ISO ή αυξήστε την απόσταση μεταξύ της κάμερας και της μπαταρίας.

 • Η κάμερα παρέχει υποβοηθητικό φωτισμό AF, όπως απαιτείται. Τα βοηθητικά φωτιστικά AF στις προαιρετικές μονάδες φλας δεν ανάβουν.

 • Όταν χρησιμοποιείται καλώδιο συγχρονισμού σειράς SC 17, 28 ή 29 για φωτογράφιση με φλας εκτός κάμερας, ενδέχεται να μην επιτευχθεί σωστή έκθεση στη λειτουργία i-TTL. Συνιστούμε να επιλέξετε τυπικό i-TTL fill-flash. Τραβήξτε μια δοκιμαστική λήψη και δείτε τα αποτελέσματα στην οθόνη της κάμερας.

 • Στο i-TTL, μην χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε μορφή πάνελ φλας (πίνακας διάχυσης) εκτός από τον ενσωματωμένο πίνακα φλας της μονάδας φλας ή τον παρεχόμενο προσαρμογέα αναπήδησης. Η χρήση άλλων πάνελ μπορεί να προκαλέσει λανθασμένη έκθεση.

Flash Photography

Η φωτογραφία με φλας δεν μπορεί να συνδυαστεί με ορισμένες λειτουργίες της κάμερας, όπως:

 • αθόρυβη λειτουργία,

 • εγγραφή βίντεο,

 • λήψη πλαισίου υψηλής ταχύτητας και

 • Επικάλυψη HDR.

Χρήση κλειδώματος FV με προαιρετικές μονάδες φλας
 • Το κλείδωμα FV είναι διαθέσιμο με προαιρετικές μονάδες φλας σε TTL και (όπου υποστηρίζεται) λειτουργίες ελέγχου φλας pre-flash q A και monitor pre-flash A (δείτε την τεκμηρίωση που παρέχεται με τη μονάδα φλας για περισσότερες πληροφορίες).

 • Σημειώστε ότι όταν το Advanced Wireless Lighting χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των απομακρυσμένων μονάδων φλας, θα πρέπει να ρυθμίσετε τη λειτουργία ελέγχου φλας για την κύρια ή τουλάχιστον μία απομακρυσμένη ομάδα σε TTL , q A ή A .

Άλλες μονάδες Flash

Οι παρακάτω μονάδες φλας μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μη TTL αυτόματη ( A ) και χειροκίνητη λειτουργία. Οι διαθέσιμες επιλογές δεν διαφέρουν ανάλογα με τον φακό που χρησιμοποιείται.

Μονάδα φλας

Υποστηριζόμενες λειτουργίες

SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-26, SB‑25, SB-24

Αυτόματο μη TTL, χειροκίνητο, επαναλαμβανόμενο φλας, συγχρονισμός πίσω κουρτίνας 1

SB-50DX, SB-23, SB-29, SB-21B, SB‑29S

Χειροκίνητος, συγχρονισμός πίσω κουρτίνας 1

SB-30, SB-27 2 , SB-22S, SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15

Αυτόματος μη TTL, χειροκίνητος, συγχρονισμός πίσω κουρτίνας 1

 1. Διατίθεται όταν η κάμερα χρησιμοποιείται για την επιλογή της λειτουργίας φλας.

 2. Η τοποθέτηση ενός SB-27 στην κάμερα ρυθμίζει αυτόματα τη λειτουργία φλας σε TTL , αλλά η ρύθμιση της λειτουργίας φλας σε TTL απενεργοποιεί την απελευθέρωση του κλείστρου. Ρυθμίστε το SB-27 σε A .

Περιοχές μέτρησης για κλειδαριά FV

Οι περιοχές που μετρώνται όταν χρησιμοποιείται το κλείδωμα FV με προαιρετικές μονάδες φλας είναι οι εξής:

 • Αυτόνομη

  Λειτουργία ελέγχου φλας

  Μετρημένη περιοχή

  i-TTL

  Κύκλος 6 mm στο κέντρο του πλαισίου

  Αυτόματο διάφραγμα ( q A )

  Περιοχή μετρούμενη από μετρητή έκθεσης φλας

 • Μακρινός

  Λειτουργία ελέγχου φλας

  Μετρημένη περιοχή

  i-TTL

  Ολόκληρο το πλαίσιο

  Αυτόματο διάφραγμα ( q A )

  Περιοχή μετρούμενη από μετρητή έκθεσης φλας

  Αυτόματο μη TTL ( A )

Flash Compensation για προαιρετικές μονάδες Flash

Στις λειτουργίες ελέγχου φλας i-TTL και αυτόματου διαφράγματος ( q A ), η αντιστάθμιση φλας που επιλέγεται με την προαιρετική μονάδα φλας ή με το [ Έλεγχος φλας ] στο μενού λήψης φωτογραφιών της κάμερας προστίθεται στην αντιστάθμιση φλας που έχει επιλεγεί με το στοιχείο [ Αντιστάθμιση φλας ] στο μενού λήψης φωτογραφιών.

Φωτισμός Μοντελοποίησης
 • Πατώντας το χειριστήριο στο οποίο έχει εκχωρηθεί η [ Προεπισκόπηση ] χρησιμοποιώντας την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση f2 [ Προσαρμοσμένα χειριστήρια (λήψη) ] αναγκάζει τις μονάδες φλας συμβατές με CLS να εκπέμπουν ένα φλας μοντελοποίησης.

 • Αυτή η δυνατότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το Advanced Wireless Lighting για προεπισκόπηση του συνολικού εφέ φωτισμού που επιτυγχάνεται με πολλαπλές μονάδες φλας.

 • Τα αποτελέσματα των σκιών που δημιουργούνται από το φλας παρατηρούνται καλύτερα απευθείας και όχι στην οθόνη λήψης.

 • Ο φωτισμός μοντελοποίησης μπορεί να απενεργοποιηθεί επιλέγοντας [ OFF ] για προσαρμοσμένη ρύθμιση e5 [ Modeling flash ].

Στούντιο Φωτισμός Στροβοσκοπίου

Για να προσαρμόσετε το χρώμα και τη φωτεινότητα της προβολής μέσω του φακού, έτσι ώστε οι λήψεις να είναι πιο εύκολο να καρναριστούν, επιλέξτε [ Προσαρμογή για ευκολία προβολής ] για Προσαρμοσμένη ρύθμιση d9 [ Λειτουργία προβολής (φωτογραφία Lv) ].