Οι οθόνες εμφανίζουν πληροφορίες για τις τρέχουσες ρυθμίσεις. Άλλα εικονίδια ή προειδοποιήσεις ενδέχεται να εμφανίζονται περιστασιακά, για παράδειγμα όταν αλλάζουν οι ρυθμίσεις.

Το Monitor

Λειτουργία φωτογραφίας

1

Λειτουργία λήψης (Επιλογή λειτουργίας λήψης )

2

Ευέλικτη ένδειξη προγράμματος ( P (Προγραμματισμένη αυτόματα)

3

Αγκύλες περιοχής AF ( Λειτουργία AF-Area )

4

Προειδοποίηση θερμοκρασίας ( Αυτόματη διακοπή θερμοκρασίας )

5

Λειτουργία απελευθέρωσης ( Λειτουργία απελευθέρωσης )

6

Ένδειξη χρονοδιακόπτη διαστήματος ( Λήψη με χρονοδιακόπτη διαστήματος )

εικονίδιο t ( Το εικονίδιο t )

Ένδειξη «Χωρίς κάρτα μνήμης» ( Τοποθέτηση καρτών μνήμης , δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης )

Προειδοποίηση κάρτας μνήμης για υψηλή θερμοκρασία ( Προειδοποίηση υψηλής θερμοκρασίας κάρτας μνήμης )

7

Λειτουργία εστίασης ( Λειτουργία εστίασης )

8

Ένδειξη εγγραφής βίντεο με καθυστέρηση ( Time-lapse Video )

9

Λειτουργία περιοχής AF ( Λειτουργία AF-περιοχής )

10

Ανίχνευση θέματος ( Επιλογή τύπου θέματος για αυτόματη εστίαση )

11

Λειτουργία φλας ( Λειτουργίες φλας )

12

Ένδειξη αρχείου καταγραφής διαδρομής ( Δεδομένα τοποθεσίας )

13

Ένδειξη δορυφορικού σήματος ( The Satellite Signal Indicator )

14

Ισορροπία λευκού ( ισορροπία λευκού )

15

Ποιότητα εικόνας ( Προσαρμογή ποιότητας εικόνας )

16

Active D-Lighting ( Active D-Lighting )

17

Μέγεθος εικόνας ( Επιλογή μεγέθους εικόνας )

18

Έλεγχος εικόνας ( Στοιχεία ελέγχου εικόνας )

19

Περιοχή εικόνας ( Προσαρμογή ρυθμίσεων περιοχής εικόνας )

20

Ένδειξη bracketing έκθεσης και φλας ( Exposure and Flash Bracketing )

Ένδειξη bracketing WB ( Bracketing ισορροπίας λευκού )

Ένδειξη αγώνων ADL ( ADL Bracketing )

Ένδειξη HDR ( Λήψη φωτογραφιών HDR )

Ένδειξη πολλαπλής έκθεσης ( Δημιουργία πολλαπλής έκθεσης )

21

Λήψη πριν από την κυκλοφορία ( d4: Επιλογές C30/C120 )

Αριθμός λήψεων στη σειρά έκθεσης και φλας bracketing ( Exposure and Flash Bracketing )

Αριθμός λήψεων στην ακολουθία bracketing WB ( Bracketing ισορροπίας λευκού )

Αριθμός λήψεων στην ακολουθία bracketing ADL ( ADL Bracketing )

Ισχύς HDR ( Λήψη φωτογραφιών HDR )

Αριθμός λήψεων σε πολλαπλή έκθεση ( Δημιουργία πολλαπλής έκθεσης )

22

Δείκτης έκθεσης

Έκθεση ( Δείκτες έκθεσης )

Αντιστάθμιση έκθεσης ( Αντιστάθμιση έκθεσης )

Auto bracketing ( Bracketing )

23

εικονίδιο i (Το κουμπί i (το μενού i ) )

24

Ένδειξη μπαταρίας ( Επίπεδο μπαταρίας )

25

Παράδοση τροφοδοσίας USB ( Παράδοση τροφοδοσίας USB )

26

Ένδειξη ετοιμότητας για φλας ( Χρήση φλας στην κάμερα )

27

Αριθμός ανοιγμάτων που απομένουν ( Αριθμός υπολειπόμενων ανοιγμάτων , Χωρητικότητα κάρτας μνήμης )

Λειτουργία ελέγχου κάμερας ( Λογισμικό )

28

Ένδειξη σύνδεσης Wi-Fi ( Σύνδεση μέσω Wi-Fi (Λειτουργία Wi-Fi) , Ασύρματο LAN , Ασύρματο LAN )

Ένδειξη σύνδεσης Bluetooth ( Σύζευξη (Bluetooth) )

Λειτουργία αεροπλάνου ( Λειτουργία αεροπλάνου )

29

Ευαισθησία ISO ( Ευαισθησία ISO )

30

Ένδειξη ευαισθησίας ISO ( Ευαισθησία ISO )

Ένδειξη αυτόματης ευαισθησίας ISO ( Auto ISO Sensitivity Control )

31

Δείκτης αντιστάθμισης έκθεσης ( Αντιστάθμιση έκθεσης )

32

Ένδειξη αντιστάθμισης φλας ( Αντιστάθμιση φλας )

33

Διάφραγμα ( A (Aperture-Priority Auto) , M (Χειροκίνητο) )

34

Εικονίδιο κλειδώματος διαφράγματος ( f4: Κλείδωμα ελέγχου )

35

Ταχύτητα κλείστρου ( S (Αυτόματη προτεραιότητα κλείστρου) , M (χειροκίνητο )

36

Εικονίδιο κλειδώματος ταχύτητας κλείστρου ( f4: Κλείδωμα ελέγχου )

37

Ένδειξη εστίασης ( Χειροκίνητη εστίαση )

38

Μέτρηση ( Μέτρηση )

39

Κλείδωμα αυτόματης έκθεσης (AE) ( Κλείδωμα αυτόματης έκθεσης )

40

Αυτόματο κλείδωμα ισορροπίας λευκού (AWB) ( f2: Προσαρμοσμένα χειριστήρια (Σκοποβολή) )

41

Λήψη αφής ( Στοιχεία ελέγχου αφής , κλείστρο αφής )

42

Ένδειξη μείωσης κραδασμών ( Απόσβεση κραδασμών )

43

Αθόρυβη λειτουργία ( Αθόρυβη λειτουργία )

44

Ένδειξη κλειδώματος FV ( Κλείδωμα FV )

45

Σημείο εστίασης ( Επιλογή σημείου εστίασης )

46

Ανίχνευση τρεμοπαίσματος ( Μείωση τρεμούλιασμα φωτογραφιών )

47

Ένδειξη «Ενσωματωμένος τηλεμετατροπέας φακού ενεργοποιημένος».

48

Λειτουργία προβολής ( d9: Λειτουργία προβολής (Photo Lv) )

Προειδοποιήσεις για τη θερμοκρασία
  • Εάν η θερμοκρασία της κάμερας αυξηθεί, θα εμφανιστεί μια προειδοποίηση θερμοκρασίας και ένα χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης. Όταν ο χρονοδιακόπτης φτάσει στο μηδέν, η οθόνη λήψης θα απενεργοποιηθεί.

  • Η θερμοκρασία στην οποία ξεκινά ο χρονοδιακόπτης αντίστροφης μέτρησης μπορεί να επιλεγεί μεταξύ [ Standard ] και [ High ] χρησιμοποιώντας το [ Auto temperature cutout ] στο μενού ρυθμίσεων.

  • Ο χρονοδιακόπτης γίνεται κόκκινος όταν φτάσει το σημάδι των τριάντα δευτερολέπτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το χρονόμετρο μπορεί να εμφανιστεί αμέσως μετά την ενεργοποίηση της κάμερας.

Προειδοποιήσεις για υψηλή θερμοκρασία

Οι αυξήσεις στην εσωτερική θερμοκρασία της κάμερας ή στη θερμοκρασία των καρτών μνήμης μπορεί να συνοδεύονται από προειδοποιήσεις υψηλής θερμοκρασίας στην οθόνη λήψης. Περιμένετε να κρυώσει η κάμερα και να διαγραφούν οι προειδοποιήσεις από την οθόνη πριν χειριστείτε την κάμερα, την μπαταρία ή τις κάρτες μνήμης.

Δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης

Εάν δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης, θα εμφανιστεί μια ένδειξη «χωρίς κάρτα μνήμης» στην οθόνη λήψης και το [–E–] θα εμφανιστεί τόσο στον πίνακα ελέγχου όσο και στην οθόνη λήψης.

Η οθόνη πληροφοριών

1

Λειτουργία λήψης (Επιλογή λειτουργίας λήψης )

2

Ευέλικτη ένδειξη προγράμματος ( P (Προγραμματισμένη αυτόματα)

3

Εικονίδιο κλειδώματος ταχύτητας κλείστρου ( f4: Κλείδωμα ελέγχου )

4

Ταχύτητα κλείστρου ( S (Αυτόματη προτεραιότητα κλείστρου) , M (χειροκίνητο )

5

Εικονίδιο κλειδώματος διαφράγματος ( f4: Κλείδωμα ελέγχου )

6

Διάφραγμα ( A (Aperture-Priority Auto) , M (Χειροκίνητο) )

7

Δείκτης έκθεσης

Έκθεση ( Δείκτες έκθεσης )

Αντιστάθμιση έκθεσης ( Αντιστάθμιση έκθεσης )

Auto bracketing ( Bracketing )

1

Ένδειξη σύνδεσης Wi-Fi ( Σύνδεση μέσω Wi-Fi (Λειτουργία Wi-Fi) , Ασύρματο LAN , Ασύρματο LAN )

Ένδειξη σύνδεσης Bluetooth ( Σύζευξη (Bluetooth) )

2

Ένδειξη δορυφορικού σήματος ( The Satellite Signal Indicator )

3

Ένδειξη αρχείου καταγραφής διαδρομής ( Δεδομένα τοποθεσίας )

4

Ένδειξη bracketing έκθεσης και φλας ( Exposure and Flash Bracketing )

Δείκτης bracketing WB ( Bracketing ισορροπίας λευκού )

Ένδειξη αγώνων ADL ( ADL Bracketing )

Ένδειξη HDR ( Λήψη φωτογραφιών HDR )

Ένδειξη πολλαπλής έκθεσης ( Δημιουργία πολλαπλής έκθεσης )

5

Αριθμός ανοιγμάτων που απομένουν ( Αριθμός υπολειπόμενων ανοιγμάτων , Χωρητικότητα κάρτας μνήμης )

Λειτουργία ελέγχου κάμερας ( Λογισμικό )

6

εικονίδιο i (Το κουμπί i (το μενού i ) )

7

Ευαισθησία ISO ( Ευαισθησία ISO )

8

Ένδειξη ευαισθησίας ISO ( Ευαισθησία ISO )

Ένδειξη αυτόματης ευαισθησίας ISO ( Auto ISO Sensitivity Control )

9

Ένδειξη κλειδώματος FV ( Κλείδωμα FV )

10

Κλείδωμα αυτόματης έκθεσης (AE) ( Κλείδωμα αυτόματης έκθεσης )

11

Ένδειξη αντιστάθμισης φλας ( Αντιστάθμιση φλας )

12

Δείκτης αντιστάθμισης έκθεσης ( Αντιστάθμιση έκθεσης )

Τιμή αντιστάθμισης έκθεσης ( Αντιστάθμιση έκθεσης )

1

εικονίδιο t ( Το εικονίδιο t )

2

Ένδειξη χρονοδιακόπτη διαστήματος ( Λήψη με χρονοδιακόπτη διαστήματος )

Ένδειξη βίντεο χρονικής καθυστέρησης ( Βίντεο με καθυστέρηση χρόνου )

3

Λειτουργία ελέγχου φλας ( Λειτουργία ελέγχου φλας )

4

Ένδειξη μείωσης θορύβου μακράς έκθεσης ( NR μακράς έκθεσης )

5

Ένδειξη "μπιπ" ( Ήχοι κάμερας )

6

Ένδειξη μπαταρίας ( Επίπεδο μπαταρίας )

7

Παράδοση τροφοδοσίας USB ( Παράδοση τροφοδοσίας USB )

8

Μέγεθος εικόνας ( Επιλογή μεγέθους εικόνας )

9

Λειτουργία AF-περιοχής/ανίχνευση θέματος ( Λειτουργία AF-Area Mode )

10

Λειτουργία εστίασης ( Λειτουργία εστίασης )

11

Προβολή πληροφοριών κάρτας μνήμης ( Προβολή πληροφοριών κάρτας μνήμης )

12

Λειτουργία αεροπλάνου ( Λειτουργία αεροπλάνου )

13

Προσαρμοσμένα χειριστήρια (σκοποβολή) ( f2: Προσαρμοσμένα χειριστήρια (Σκοποβολή) )

14

Τράπεζα μενού λήψης ( Shooting Menu Bank )

15

Ένδειξη μείωσης κραδασμών ( Απόσβεση κραδασμών )

16

Μέτρηση ( Μέτρηση )

17

Έλεγχος εικόνας ( Στοιχεία ελέγχου εικόνας )

18

Ισορροπία λευκού ( ισορροπία λευκού )

19

Ποιότητα εικόνας ( Προσαρμογή ποιότητας εικόνας )

20

Προειδοποίηση θερμοκρασίας

Λειτουργία βίντεο

1

Ένδειξη εγγραφής ( Βίντεο λήψης )

Ένδειξη "Χωρίς βίντεο" ( Το εικονίδιο 0 )

2

Εξωτερικός έλεγχος εγγραφής ( Recorders )

3

Χρόνος εγγραφής βίντεο ( Βίντεο λήψης )

Timecode ( Timecode )

4

Μέγεθος και ρυθμός καρέ ( Επιλογές μεγέθους καρέ και ρυθμού βίντεο )

5

Προορισμός ( Προορισμός )

6

Χρόνος που απομένει ( Βίντεο λήψης )

7

Έλεγχος εικόνας ( Στοιχεία ελέγχου εικόνας )

Λειτουργία τόνου ( Τονική λειτουργία )

8

Περιοχή εικόνας ( Επιλογές περιοχής εικόνας βίντεο )

9

Τύπος αρχείου βίντεο ( Τύποι αρχείων βίντεο )

10

Επίπεδο ήχου ( Ευαισθησία μικροφώνου )

11

Ευαισθησία μικροφώνου ( Ευαισθησία μικροφώνου )

12

Ηλεκτρονική ένδειξη VR ( Ηλεκτρονική VR )

13

Ένταση ακουστικών ( Ένταση ακουστικών )

14

Μοτίβο ζέβρας ( g11: Ζέβρα μοτίβο )

15

Ένδειξη εγγραφής (κόκκινο περίγραμμα; g17: Κόκκινη ένδειξη πλαισίου REC )

Το Σκόπευτρο

Λειτουργία φωτογραφίας

1

Ένδειξη «Ενσωματωμένος τηλεμετατροπέας φακού ενεργοποιημένος».

2

Λειτουργία προβολής ( d9: Λειτουργία προβολής (Photo Lv) )

3

Λειτουργία απελευθέρωσης ( Λειτουργία απελευθέρωσης )

4

Λειτουργία εστίασης ( Λειτουργία εστίασης )

5

Λειτουργία περιοχής AF ( Λειτουργία AF-περιοχής )

6

Ανίχνευση θέματος ( Επιλογή τύπου θέματος για αυτόματη εστίαση )

7

Λειτουργία φλας ( Λειτουργίες φλας )

8

Ισορροπία λευκού ( ισορροπία λευκού )

9

Active D-Lighting ( Active D-Lighting )

10

Έλεγχος εικόνας ( Στοιχεία ελέγχου εικόνας )

11

Ποιότητα εικόνας ( Προσαρμογή ποιότητας εικόνας )

12

Μέγεθος εικόνας ( Επιλογή μεγέθους εικόνας )

13

Περιοχή εικόνας ( Προσαρμογή ρυθμίσεων περιοχής εικόνας )

14

Αγκύλες περιοχής AF ( Λειτουργία AF-Area )

15

Σημείο εστίασης ( Επιλογή σημείου εστίασης )

16

Ένδειξη bracketing έκθεσης και φλας ( Exposure and Flash Bracketing )

Δείκτης bracketing WB ( Bracketing ισορροπίας λευκού )

Ένδειξη αγώνων ADL ( ADL Bracketing )

Ένδειξη HDR ( Λήψη φωτογραφιών HDR )

Ένδειξη πολλαπλής έκθεσης ( Δημιουργία πολλαπλής έκθεσης )

17

Αριθμός λήψεων στη σειρά έκθεσης και φλας bracketing ( Exposure and Flash Bracketing )

Αριθμός λήψεων στην ακολουθία bracketing WB ( Bracketing ισορροπίας λευκού )

Αριθμός λήψεων στην ακολουθία bracketing ADL ( ADL Bracketing )

Ισχύς HDR ( Λήψη φωτογραφιών HDR )

Αριθμός λήψεων σε πολλαπλή έκθεση ( Δημιουργία πολλαπλής έκθεσης )

18

Ένδειξη αντιστάθμισης φλας ( Αντιστάθμιση φλας )

19

Ένδειξη αρχείου καταγραφής διαδρομής ( Δεδομένα τοποθεσίας )

20

Ένδειξη δορυφορικού σήματος ( The Satellite Signal Indicator )

21

Ένδειξη σύνδεσης Wi-Fi ( Σύνδεση μέσω Wi-Fi (Λειτουργία Wi-Fi) , Ασύρματο LAN , Ασύρματο LAN )

Ένδειξη σύνδεσης Bluetooth ( Σύζευξη (Bluetooth) )

Λειτουργία αεροπλάνου ( Λειτουργία αεροπλάνου )

22

Παράδοση τροφοδοσίας USB ( Παράδοση τροφοδοσίας USB )

23

Ένδειξη μπαταρίας ( Επίπεδο μπαταρίας )

24

Ένδειξη ετοιμότητας για φλας ( Χρήση φλας στην κάμερα )

25

Αριθμός ανοιγμάτων που απομένουν ( Αριθμός υπολειπόμενων ανοιγμάτων , Χωρητικότητα κάρτας μνήμης )

Λειτουργία ελέγχου κάμερας ( Λογισμικό )

26

Ευαισθησία ISO ( Ευαισθησία ISO )

27

Ένδειξη ευαισθησίας ISO ( Ευαισθησία ISO )

Ένδειξη αυτόματης ευαισθησίας ISO ( Auto ISO Sensitivity Control )

28

Δείκτης αντιστάθμισης έκθεσης ( Αντιστάθμιση έκθεσης )

29

Δείκτης έκθεσης

Έκθεση ( Δείκτες έκθεσης )

Αντιστάθμιση έκθεσης ( Αντιστάθμιση έκθεσης )

Auto bracketing ( Bracketing )

30

Διάφραγμα ( A (Aperture-Priority Auto) , M (Χειροκίνητο) )

31

Εικονίδιο κλειδώματος διαφράγματος ( f4: Κλείδωμα ελέγχου )

32

Ταχύτητα κλείστρου ( S (Αυτόματη προτεραιότητα κλείστρου) , M (χειροκίνητο )

33

Εικονίδιο κλειδώματος ταχύτητας κλείστρου ( f4: Κλείδωμα ελέγχου )

34

Ευέλικτη ένδειξη προγράμματος ( P (Προγραμματισμένη αυτόματα)

35

Λειτουργία λήψης (Επιλογή λειτουργίας λήψης )

36

Ένδειξη εστίασης ( Χειροκίνητη εστίαση )

37

Μέτρηση ( Μέτρηση )

38

Αθόρυβη λειτουργία ( Αθόρυβη λειτουργία )

39

Ένδειξη μείωσης κραδασμών ( Απόσβεση κραδασμών )

40

Κλείδωμα αυτόματης έκθεσης (AE) ( Κλείδωμα αυτόματης έκθεσης )

41

Αυτόματο κλείδωμα ισορροπίας λευκού (AWB) ( f2: Προσαρμοσμένα χειριστήρια (Σκοποβολή) )

42

Ένδειξη κλειδώματος FV ( Κλείδωμα FV )

43

Ένδειξη βίντεο χρονικής καθυστέρησης ( Βίντεο με καθυστέρηση χρόνου )

44

Ένδειξη χρονοδιακόπτη διαστήματος ( Λήψη με χρονοδιακόπτη διαστήματος )

εικονίδιο t ( Το εικονίδιο t )

Ένδειξη «Χωρίς κάρτα μνήμης» ( Τοποθέτηση καρτών μνήμης , Δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης )

Προειδοποίηση κάρτας μνήμης για υψηλή θερμοκρασία ( Προειδοποίηση υψηλής θερμοκρασίας κάρτας μνήμης )

45

Προειδοποίηση θερμοκρασίας

46

Ανίχνευση τρεμοπαίσματος ( Μείωση τρεμοπαίσματος φωτογραφιών )

Λειτουργία βίντεο

1

Ένταση ακουστικών ( Ένταση ακουστικών )

2

Μοτίβο ζέβρας ( g11: Ζέβρα μοτίβο )

3

Έλεγχος εικόνας ( Στοιχεία ελέγχου εικόνας )

Λειτουργία τόνου ( Τονική λειτουργία )

4

Μέγεθος και ρυθμός καρέ ( Επιλογές μεγέθους καρέ και ρυθμού βίντεο )

5

Περιοχή εικόνας ( Επιλογές περιοχής εικόνας βίντεο )

6

Τύπος αρχείου βίντεο ( Τύποι αρχείων βίντεο )

7

Χρόνος που απομένει ( Βίντεο λήψης )

8

Προορισμός ( Προορισμός )

9

Χρόνος εγγραφής βίντεο ( Βίντεο λήψης )

Timecode ( Timecode )

10

Ηλεκτρονική ένδειξη VR ( Ηλεκτρονική VR )

11

Ευαισθησία μικροφώνου ( Ευαισθησία μικροφώνου )

12

Επίπεδο ήχου ( Ευαισθησία μικροφώνου )

13

Εξωτερικός έλεγχος εγγραφής ( Recorders )

14

Ένδειξη εγγραφής ( Βίντεο λήψης )

Ένδειξη "Χωρίς βίντεο" ( Το εικονίδιο 0 )

15

Ένδειξη εγγραφής (κόκκινο περίγραμμα; g17: Κόκκινη ένδειξη πλαισίου REC )

Ο Πίνακας Ελέγχου

Λειτουργία φωτογραφίας

1

Λειτουργία λήψης (Επιλογή λειτουργίας λήψης )

2

Ευέλικτη ένδειξη προγράμματος ( P (Προγραμματισμένη αυτόματα)

3

Εικονίδιο κλειδώματος ταχύτητας κλείστρου ( f4: Κλείδωμα ελέγχου )

4

Ταχύτητα κλείστρου ( S (Αυτόματη προτεραιότητα κλείστρου) , M (χειροκίνητο )

Τιμή αντιστάθμισης έκθεσης ( Αντιστάθμιση έκθεσης )

Τιμή αντιστάθμισης Flash ( Αντιστάθμιση Flash )

Αριθμός λήψεων στη σειρά έκθεσης και φλας bracketing ( Exposure and Flash Bracketing )

Αριθμός λήψεων στην ακολουθία bracketing WB ( Bracketing ισορροπίας λευκού )

Διαστήματα που απομένουν στην ακολουθία χρονοδιακόπτη διαστήματος (Φωτογραφία με χρονοδιακόπτη με διαστήματα )

Φωτογραφίες που απομένουν στη σειρά μετατόπισης εστίασης ( Φωτογραφία με μετατόπιση εστίασης )

Ένδειξη αρχείου καταγραφής διαδρομής ( Δεδομένα τοποθεσίας )

Υπολειπόμενος χρόνος έκθεσης ( d6: Εκτεταμένες ταχύτητες κλείστρου (M) )

5

Δείκτης αντιστάθμισης έκθεσης ( Αντιστάθμιση έκθεσης )

6

Ένδειξη bracketing έκθεσης και φλας ( Exposure and Flash Bracketing )

Ένδειξη bracketing WB ( Bracketing ισορροπίας λευκού )

Ένδειξη αγώνων ADL ( ADL Bracketing )

Ένδειξη HDR ( Λήψη φωτογραφιών HDR )

Ένδειξη πολλαπλής έκθεσης ( Δημιουργία πολλαπλής έκθεσης )

7

Εικονίδιο κλειδώματος διαφράγματος ( f4: Κλείδωμα ελέγχου )

8

Διάφραγμα ( A (Aperture-Priority Auto) , M (Χειροκίνητο) )

Αύξηση έκθεσης και φλας bracketing ( Exposure and Flash Bracketing )

Αύξηση bracketing WB ( Bracketing ισορροπίας λευκού )

Αριθμός λήψεων στην ακολουθία bracketing ADL ( ADL Bracketing )

Πλήθος καρέ με χρονοδιακόπτη διαστήματος (Φωτογραφία με χρονοδιακόπτη με διαστήματα )

Πλήθος καρέ Focus-shift ( Focus Shift Photography )

Ένδειξη δορυφορικού σήματος ( The Satellite Signal Indicator )

Ένδειξη σύνδεσης Wi-Fi ( Σύνδεση μέσω Wi-Fi (Λειτουργία Wi-Fi) , Ασύρματο LAN , Ασύρματο LAN )

Ένδειξη Bluetooth ( Σύζευξη (Bluetooth) )

Σύνδεση με υπολογιστή ( Λογισμικό )

9

Ένδειξη μπαταρίας ( Επίπεδο μπαταρίας )

10

Παράδοση τροφοδοσίας USB ( Παράδοση τροφοδοσίας USB )

11

Δείκτης έκθεσης

Έκθεση ( Δείκτες έκθεσης )

Αντιστάθμιση έκθεσης ( Αντιστάθμιση έκθεσης )

Bracketing έκθεσης και φλας ( Exposure and Flash Bracketing )

WB bracketing ( Bracketing ισορροπίας λευκού )

ADL bracketing ( ADL Bracketing )

12

Ευαισθησία ISO ( Ευαισθησία ISO )

13

Αριθμός ανοιγμάτων που απομένουν ( Αριθμός υπολειπόμενων ανοιγμάτων , Χωρητικότητα κάρτας μνήμης )

Προκαθορισμένη χειροκίνητη λειτουργία μέτρησης ισορροπίας λευκού ( Εγχειρίδιο προεπιλογής )

Χρόνος έκθεσης που έχει παρέλθει ( Μεγάλη χρονική έκθεση (Μόνο σε λειτουργία M) )

Υπολειπόμενος χρόνος επεξεργασίας μείωσης θορύβου μακράς έκθεσης ( Long Exposure NR )

Εμφάνιση λειτουργίας ελέγχου κάμερας ( Λογισμικό )

14

Ένδειξη ευαισθησίας ISO ( Ευαισθησία ISO )

Ένδειξη αυτόματης ευαισθησίας ISO ( Auto ISO Sensitivity Control )

15

Λειτουργία απελευθέρωσης ( Λειτουργία απελευθέρωσης )

Χωρητικότητα buffer ( Λειτουργία απελευθέρωσης )

Χωρητικότητα buffer (σύλληψη καρέ υψηλής ταχύτητας;Λήψη καρέ υψηλής ταχύτητας (C30/C120) )

Ένδειξη χρονοδιακόπτη διαστήματος (Φωτογραφία με χρονοδιακόπτη διαστήματος )

Ένδειξη βίντεο time-lapse ( Εγγραφή βίντεο με χρονική καθυστέρηση )

Ένδειξη αλλαγής εστίασης ( Focus Shift Photography )

16

Ένδειξη κάρτας μνήμης (Υποδοχή 2,Ρόλος που παίζει η κάρτα στην υποδοχή 2 )

17

Ένδειξη κάρτας μνήμης (Υποδοχή 1,Ρόλος που παίζεται με κάρτα στην υποδοχή 2 )

18

Λειτουργία περιοχής AF ( Λειτουργία AF-περιοχής )

19

Λειτουργία εστίασης ( Λειτουργία εστίασης )

20

Τράπεζα μενού λήψης ( Shooting Menu Bank )

21

Ένδειξη αντιστάθμισης φλας ( Αντιστάθμιση φλας )

Λειτουργία βίντεο

1

Τιμή αντιστάθμισης έκθεσης (βίντεο; Αντιστάθμιση έκθεσης )

2

Μέγεθος και ρυθμός καρέ ( Επιλογές μεγέθους καρέ και ρυθμού βίντεο )

3

Διαθέσιμος χρόνος εγγραφής ( Προορισμός )