Η οθόνη λήψης της κύριας κάμερας για συγχρονισμένη απελευθέρωση ( Synchronized Release ) δείχνει τώρα τον αριθμό των απομακρυσμένων καμερών που είναι συνδεδεμένες.

  • Σε περίπτωση σφαλμάτων απομακρυσμένης σύνδεσης κάμερας, ο αριθμός θα γίνει κόκκινος και θα εμφανίσει τον αριθμό των απομακρυσμένων καμερών που απέτυχαν να συνδεθούν.