Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή SnapBridge για ασύρματες συνδέσεις μεταξύ της κάμερας και του smartphone ή του tablet σας ("έξυπνη συσκευή").

  • Οι εφαρμογές SnapBridge μπορούν να ληφθούν από το Apple App Store ® ή στο Google Play™.

  • Επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Nikon για τα τελευταία νέα του SnapBridge.

  • Διαβάστε προσεκτικά τυχόν συμφωνίες άδειας χρήσης ή παρόμοια που εμφανίζονται κατά την εκκίνηση του SnapBridge και προχωρήστε μόνο εάν θέλετε να τις αποδεχτείτε.

Τι μπορεί να κάνει το SnapBridge για εσάς

Οι εργασίες που μπορούν να εκτελεστούν χρησιμοποιώντας την εφαρμογή SnapBridge περιγράφονται παρακάτω. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια της εφαρμογής SnapBridge:

https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html

Λήψη φωτογραφιών από την κάμερα

Κατεβάστε τις υπάρχουσες εικόνες στην έξυπνη συσκευή σας. Μπορούν επίσης να ληφθούν αυτόματα καθώς λαμβάνονται.

Απομακρυσμένη Φωτογραφία

Ελέγξτε την κάμερα και τραβήξτε φωτογραφίες από την έξυπνη συσκευή.

Δεν μπορείτε να συνδεθείτε;

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη δημιουργία σύνδεσης με την έξυπνη συσκευή, δοκιμάστε:

  • απενεργοποιώντας και στη συνέχεια ενεργοποιώντας ξανά την κάμερα και την έξυπνη συσκευή ή

  • έλεγχος των ρυθμίσεων ασύρματης σύνδεσης στην έξυπνη συσκευή.