Η κάμερα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλους τους φακούς βάσης Z.

Βεβαιωθείτε ότι το όνομα του φακού περιλαμβάνει "NIKKOR Z".

Φροντίστε να ενημερώσετε τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του υλικολογισμικού της κάμερας και του φακού. Σε παλαιότερες εκδόσεις, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ή η κάμερα να μην ανιχνεύσει σωστά το φακό. Το πιο πρόσφατο υλικολογισμικό είναι διαθέσιμο από το Κέντρο λήψης της Nikon.

Συμβατοί φακοί βάσης F

Οι φακοί βάσης F μπορούν να τοποθετηθούν σε κάμερες με βάση Z χρησιμοποιώντας έναν προσαρμογέα βάσης FTZ II/FTZ.

  • Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με τον φακό που χρησιμοποιείται.

Πληροφορίες για τους φακούς βάσης F που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με κάμερες με βάση Z και για τυχόν περιορισμούς που ενδέχεται να ισχύουν μπορείτε να βρείτε στους Συμβατούς φακούς βάσης F , που διατίθενται από το Κέντρο λήψης της Nikon:

https://downloadcenter.nikonimglib.com/