• Αφού συντονίσετε την τηλεόραση στο κανάλι εισόδου HDMI, ενεργοποιήστε την κάμερα και πατήστε το κουμπί K για να προβάλετε εικόνες στην οθόνη της τηλεόρασης.

  • Η ένταση της αναπαραγωγής ήχου μπορεί να ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας τα χειριστήρια της τηλεόρασης. Τα χειριστήρια της κάμερας δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

  • Εάν η κάμερα έχει αντιστοιχιστεί με μια έξυπνη συσκευή που εκτελεί την εφαρμογή SnapBridge, η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον απομακρυσμένο έλεγχο της αναπαραγωγής ενώ η κάμερα είναι συνδεδεμένη σε τηλεόραση. Ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια του SnapBridge για λεπτομέρειες.

  • Χρησιμοποιήστε μια υποδοχή εισόδου HDMI συμβατή με HDMI 2.1 για να συνδεθείτε σε τηλεοράσεις που υποστηρίζουν είσοδο 8K.