Δεδομένα τοποθεσίας και αρχεία καταγραφής πορείας
  • Εάν το [ ON ] έχει επιλεγεί για [ Δεδομένα τοποθεσίας (ενσωματωμένο) ] > [ Εγγραφή δεδομένων τοποθεσίας ] στο μενού ρυθμίσεων ή η παρακολούθηση αρχείου καταγραφής βρίσκεται σε εξέλιξη, η κάμερα θα συνεχίσει να αποκτά αρχείο καταγραφής και/ή τοποθεσία ακόμα και όταν είναι απενεργοποιημένη.

  • Οι προσωπικές πληροφορίες μπορούν να συναχθούν από τα δεδομένα τοποθεσίας που είναι αποθηκευμένα σε αρχεία καταγραφής ή ενσωματωμένα σε φωτογραφίες και βίντεο. Να είστε προσεκτικοί όταν μοιράζεστε φωτογραφίες, βίντεο ή αρχεία καταγραφής παρακολούθησης ή όταν τα δημοσιεύετε στο Διαδίκτυο ή σε άλλες τοποθεσίες όπου μπορούν να προβληθούν από τρίτους. Φροντίστε να διαβάσετε επίσης το "Προσοχή: Απόρριψη συσκευών αποθήκευσης δεδομένων" ( Προσοχή: Απόρριψη συσκευών αποθήκευσης δεδομένων ).

Πλοήγηση

Αυτό το προϊόν είναι κάμερα. Δεν προορίζεται για χρήση ως συσκευή πλοήγησης ή τοπογραφίας.

  • Η τοποθεσία που αναφέρεται από την κάμερα είναι μόνο κατά προσέγγιση. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τοπογραφία ή για πλοήγηση όταν ταξιδεύετε αεροπορικώς ή με αυτοκίνητο, με τα πόδια ή με άλλα μέσα.

Χρήση στο εξωτερικό
  • Πριν ταξιδέψετε, επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή την πρεσβεία ή την τουριστική επιτροπή των χωρών που θα επισκεφτείτε για πληροφορίες σχετικά με περιορισμούς που ενδέχεται να ισχύουν στη χρήση καμερών που υποστηρίζουν την καταγραφή δεδομένων τοποθεσίας. Η Κίνα, για παράδειγμα, απαγορεύει τη μη εξουσιοδοτημένη καταγραφή δεδομένων τοποθεσίας. Επιλέξτε [ OFF ] για [ Record location data ].

  • Από τον Οκτώβριο του 2021, η λειτουργία δεδομένων τοποθεσίας ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται στην Κίνα και στην περιοχή των κινεζικών συνόρων.