Τα [ Πάντα ] και [ Μόνο όταν δεν χρησιμοποιείται φλας ] έχουν προστεθεί στις διαθέσιμες επιλογές για την Προσαρμοσμένη ρύθμιση d9 [ Λειτουργία προβολής (φωτογραφία Lv) ] > [ Εμφάνιση εφέ ρυθμίσεων ].

Είδος

Περιγραφή

V

[ Εμφάνιση εφέ ρυθμίσεων ]

Τα αποτελέσματα των αλλαγών σε ρυθμίσεις όπως η ισορροπία λευκού, τα στοιχεία ελέγχου εικόνας και η αντιστάθμιση έκθεσης είναι ορατά στην οθόνη λήψης. Πατώντας το 2 όταν έχει επισημανθεί το [ Εμφάνιση εφέ ρυθμίσεων ] εμφανίζονται οι επιλογές [ Πάντα ] και [ Μόνο όταν δεν χρησιμοποιείται φλας ].

 • [ Πάντα ]: Τα εφέ των ρυθμίσεων είναι επίσης ορατά όταν μια μονάδα φλας είναι συνδεδεμένη και έτοιμη για ενεργοποίηση.

  • Αυτή η ρύθμιση συνιστάται όταν η οθόνη χρησιμοποιείται για προσαρμογές στην έκθεση του φόντου.

  • Το κύριο θέμα μπορεί να φαίνεται σκοτεινό στην οθόνη λήψης.

 • [ Μόνο όταν δεν χρησιμοποιείται φλας ]: Η φωτεινότητα της οθόνης προσαρμόζεται για ευκολία προβολής (σύμφωνα με το [ Adjust for easy of viewing ]) όταν μια μονάδα φλας είναι συνδεδεμένη και έτοιμη για ενεργοποίηση. Τα αποτελέσματα των ρυθμίσεων στα χρώματα είναι ορατά ανεξάρτητα.

 • Ένα εικονίδιο V θα εμφανιστεί στην οθόνη λήψης.

W

[ Προσαρμογή για ευκολία προβολής ]

Τα αποτελέσματα των αλλαγών σε ρυθμίσεις όπως η ισορροπία λευκού, τα στοιχεία ελέγχου εικόνας και η αντιστάθμιση έκθεσης δεν είναι ορατά στην οθόνη λήψης. Πατώντας το 2 όταν είναι επισημασμένο το [ Adjust for easy of viewing ] εμφανίζει τις επιλογές [ Auto ] και [ Custom ].

 • [ Auto ]: Το χρώμα, η φωτεινότητα και άλλες ρυθμίσεις προσαρμόζονται για ευκολία προβολής κατά τη διάρκεια παρατεταμένων περιόδων χρήσης.

 • [ Προσαρμοσμένο ]: Πατήστε 2 για να κάνετε μεμονωμένες ρυθμίσεις στα [ Ισορροπία λευκού ], [ Ρύθμιση ελέγχου εικόνας ] και [ Φωτεινές σκιές ].

  • [ Ισορροπία λευκού ]: Επιλέξτε μεταξύ [ Προεπισκόπηση τρέχουσας ρύθμισης ], [ Αυτόματο ] και [ Επιλογή θερμοκρασίας χρώματος ]. Επιλέξτε [ Επιλογή θερμοκρασίας χρώματος ] για να επιλέξετε τη θερμοκρασία χρώματος για την οθόνη λήψης.

  • [ Ρύθμιση ελέγχου εικόνας ]: Επιλέξτε μεταξύ [ Προεπισκόπηση τρέχουσας ρύθμισης ] και [ Προσαρμογή για ευκολία προβολής ].

  • [ Brighten shadows ]: Επιλέξτε εάν ή κατά πόσο η κάμερα φωτίζει τις σκιές (σκοτεινές περιοχές) στην οθόνη. οι διαθέσιμες επιλογές είναι [ Off ], [ +1 ], [ +2 ] και [ +3 ]. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή, τόσο μεγαλύτερο είναι το αποτέλεσμα.

 • Ένα εικονίδιο W θα εμφανιστεί στην οθόνη λήψης.