Τα βασικά βήματα που απαιτούνται για τη λήψη βίντεο περιγράφονται παρακάτω.

 1. Επιλέξτε τη λειτουργία βίντεο περιστρέφοντας τον επιλογέα φωτογραφίας/βίντεο στο 1 .

  Σημειώστε ότι οι προαιρετικές μονάδες φλας δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν η κάμερα βρίσκεται σε λειτουργία βίντεο.

 2. Πατήστε το κουμπί εγγραφής βίντεο για να ξεκινήσει η εγγραφή.
  • Θα εμφανιστεί μια ένδειξη εγγραφής και τα περιγράμματα της οθόνης λήψης θα γίνουν κόκκινα. Η οθόνη δείχνει επίσης τον χρόνο που απομένει, ή με άλλα λόγια τον κατά προσέγγιση όγκο του νέου πλάνα που μπορεί να εγγραφεί στην κάρτα μνήμης.

   1

   Ένδειξη εγγραφής

   2

   Χρόνος εγγραφής βίντεο (διάρκεια εγγραφής)

   3

   Χρόνος που απομένει

   4

   Ένδειξη εγγραφής (κόκκινο περίγραμμα)

  • Η κάμερα μπορεί να εστιαστεί ξανά κατά τη διάρκεια της εγγραφής πατώντας το κουμπί AF-ON .

  • Ο ήχος εγγράφεται μέσω μικροφώνου βίντεο. Μην καλύπτετε το μικρόφωνο βίντεο κατά την εγγραφή.

  • Μπορείτε επίσης να εστιάσετε πατώντας το θέμα σας στην οθόνη.

 3. Πατήστε ξανά το κουμπί εγγραφής βίντεο για να τερματίσετε την εγγραφή.

Η λυχνία πρόσβασης κάρτας μνήμης

Η λυχνία πρόσβασης της κάρτας μνήμης θα ανάψει κατά την εγγραφή του βίντεο. Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ή την μπαταρία.

Το εικονίδιο 0

Ένα εικονίδιο 0 υποδεικνύει ότι δεν είναι δυνατή η εγγραφή βίντεο.

Προφυλάξεις: Εγγραφή βίντεο
 • Η εγγραφή βίντεο θα τερματιστεί αυτόματα εάν:

  • επιτυγχάνεται το μέγιστο μήκος,

  • η μπαταρία έχει εξαντληθεί,

  • επιλέγετε διαφορετική λειτουργία λήψης,

  • αλλάζετε λειτουργίες χρησιμοποιώντας τον επιλογέα φωτογραφίας/βίντεο,

  • αφαιρείται ο φακός ή

  • η εσωτερική θερμοκρασία της κάμερας αυξάνεται.

 • Οι ήχοι που παράγονται από την κάμερα μπορεί να ακούγονται στο βίντεο που καταγράφεται:

  • κατά την αυτόματη εστίαση,

  • κατά τη μείωση των κραδασμών ή

  • όταν χρησιμοποιείται ηλεκτρικό διάφραγμα.

Προειδοποιήσεις για υψηλή θερμοκρασία

Κατά τη διάρκεια της εγγραφής βίντεο, η κάμερα ή οι κάρτες μνήμης μπορεί να ζεσταθούν και στην οθόνη λήψης μπορεί να εμφανιστεί μια προειδοποίηση για υψηλή θερμοκρασία ή προειδοποίηση κάρτας μνήμης για υψηλή θερμοκρασία. Περιμένετε να κρυώσει η κάμερα και να διαγραφούν οι προειδοποιήσεις από την οθόνη πριν χειριστείτε την κάμερα, την μπαταρία ή τις κάρτες μνήμης.

Προφυλάξεις: Φωτογράφηση και Εγγραφή βίντεο
 • Μπορεί να παρατηρήσετε τα ακόλουθα στην οθόνη λήψης. Αυτά τα φαινόμενα θα είναι επίσης ορατά σε οποιεσδήποτε φωτογραφίες ή πλάνα που καταγράφονται με την κάμερα:

  • τρεμόπαιγμα ή ζώνες σε σκηνές που φωτίζονται από πηγές όπως λαμπτήρες φθορισμού, ατμού υδραργύρου ή νατρίου,

  • παραμόρφωση κατά την κίνηση (μεμονωμένα θέματα, όπως τρένα ή αυτοκίνητα που κινούνται με μεγάλη ταχύτητα μέσα από το κάδρο, μπορεί να παραμορφωθούν ή ολόκληρο το καρέ μπορεί να φαίνεται παραμορφωμένο όταν η φωτογραφική μηχανή γυρίζεται οριζόντια),

  • οδοντωτές άκρες, χρωματικά κρόσσια, μουαρέ ή φωτεινά σημεία,

  • φωτεινές περιοχές ή ζώνες σε σκηνές που φωτίζονται από πινακίδες που αναβοσβήνουν και άλλες διακοπτόμενες πηγές φωτός ή όταν το θέμα φωτίζεται για λίγο από ένα στροβοσκοπικό ή άλλη φωτεινή, στιγμιαία πηγή φωτός ή

  • τρεμοπαίζει όταν χρησιμοποιείται τροφοδοτικό διάφραγμα κατά την εγγραφή βίντεο.

 • Λάβετε υπόψη ότι μπορεί να εμφανιστεί θόρυβος (φωτεινά εικονοστοιχεία σε τυχαία απόσταση, ομίχλη ή γραμμές) και απροσδόκητα χρώματα, εάν χρησιμοποιήσετε το κουμπί X για μεγέθυνση στην προβολή μέσω του φακού.

 • Κατά την εγγραφή, αποφύγετε να στρέφετε την κάμερα προς τον ήλιο ή άλλες ισχυρές πηγές φωτός. Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο εσωτερικό κύκλωμα της κάμερας.

Χρήση Ζουμ οθόνης σε λειτουργία βίντεο

Το κουμπί X μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για μεγέθυνση στην οθόνη σε λειτουργία βίντεο ( Χρήση ζουμ στη λειτουργία φωτογραφίας ).

 • Πατήστε X κατά την εγγραφή για μεγέθυνση 50%, 100% (1:1) ή 200%. Για σμίκρυνση, πατήστε W ( Q ). Σημειώστε, ωστόσο, ότι το ζουμ 50% δεν είναι διαθέσιμο σε μέγεθος καρέ 1920 × 1080.

 • Το ζουμ δεν είναι διαθέσιμο κατά την εγγραφή RAW ( RAW Video ).

 • Κατά την προβολή βίντεο, μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση στο τρέχον καρέ όταν η αναπαραγωγή είναι σε παύση.