Χρησιμοποιήστε το [ Τύπος αρχείου βίντεο ] στο μενού εγγραφής βίντεο για να επιλέξετε τον τύπο αρχείου βίντεο.

 • Έχετε τη δυνατότητα επιλογής μορφών MOV και MP4.

Επιλογή

Περιγραφή

YCbCr

[ ProRes 422 HQ 10-bit (MOV) ]

Επιλέξτε για πλάνα που προορίζονται για επεξεργασία μετά την παραγωγή.

 • Έχετε τη δυνατότητα επιλογής δύο λειτουργιών ήχου: [ SDR ] και [ N-Log ].

 • Τα πλάνα καταγράφονται χρησιμοποιώντας συμπίεση μεταξύ των καρέ All-I.

 • Ο ήχος εγγράφεται σε μορφή Linear PCM.

4:2:2

[ H.265 10-bit (MOV) ]

Αυτή η μορφή προϋποθέτει ότι το υλικό θα υποβληθεί σε επεξεργασία σε έναν ισχυρό υπολογιστή.

 • Έχετε την επιλογή τριών λειτουργιών ήχου: [ SDR ], [ HLG ] και [ N-Log ].

 • Τα πλάνα καταγράφονται χρησιμοποιώντας μακρά συμπίεση μεταξύ καρέ GOP.

 • Ο ήχος εγγράφεται σε μορφή Linear PCM.

4:2:0

[ H.265 8-bit (MOV) ]

Αυτή η μορφή προσφέρει ανώτερη συμπίεση.

 • Τα πλάνα καταγράφονται χρησιμοποιώντας μακρά συμπίεση μεταξύ καρέ GOP.

 • Ο ήχος εγγράφεται σε μορφή Linear PCM.

[ H.264 8-bit (MP4) ]

Ένας τύπος αρχείου που υποστηρίζεται ευρέως.

 • Τα πλάνα καταγράφονται χρησιμοποιώντας μακρά συμπίεση μεταξύ καρέ GOP.

 • Ο ήχος εγγράφεται σε μορφή AAC.

Λειτουργία τόνου

Για να επιλέξετε τη λειτουργία τόνου, επισημάνετε το [ ProRes 422 HQ 10-bit (MOV) ] ή το [ H.265 10-bit (MOV) ] και πατήστε 2 .

 • Τα βίντεο που έχουν τραβηχτεί χρησιμοποιώντας [ H.265 8-bit (MOV) ] και [ H.264 8-bit (MP4) ] χρησιμοποιούν [ SDR ]. δεν είναι διαθέσιμη η επιλογή της λειτουργίας τόνου.

Επιλογή

Περιγραφή

[ SDR ]

Αυτή η λειτουργία υποστηρίζει ένα κανονικό εύρος φωτεινότητας (δυναμικό εύρος).

[ HLG ]

Αυτή η λειτουργία υποστηρίζει HDR (υψηλό δυναμικό εύρος; Εγγραφή βίντεο HLG ). Έχει ευρύτερο δυναμικό εύρος από το SDR.

 • Είναι διαθέσιμο μόνο όταν έχει επιλεγεί το [ H.265 10-bit (MOV) ] για το [ Τύπος αρχείου βίντεο ].

[ N-Log ]

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί τη μοναδική καμπύλη καταγραφής της Nikon. Επιλέξτε για φωτογραφίες με μεγάλο δυναμικό εύρος. Τα τρισδιάστατα LUT για χρήση με καμπύλες N-Log μπορούν να εφαρμοστούν μετά την παραγωγή για φωτογραφίες που εμφανίζονται όμορφα σε οθόνες που υποστηρίζουν Rec. 709 ( Εγγραφή βίντεο N-Log ).