[ Επιλογές εμφάνισης αναπαραγωγής ] ( Επιλογές εμφάνισης αναπαραγωγής ) μπορεί τώρα να χρησιμοποιηθεί για την προσθήκη [ Πληροφορίες αρχείου ] στις σελίδες πληροφοριών φωτογραφιών που είναι διαθέσιμες κατά την αναπαραγωγή πλήρους κάδρου.

  • Η σελίδα [ Πληροφορίες αρχείου ] περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

1

Ένδειξη φωνητικού σημειώματος

2

Προστασία κατάστασης

3

Ένδειξη ρετουσάρισμα

4

Μεταφόρτωση επισήμανσης

5

Ένδειξη προεπιλογής IPTC

6

Σημείο εστίασης *

7

Αριθμός καρέ/συνολικός αριθμός πλαισίων

8

Εκτίμηση

  • Εμφανίζεται μόνο εάν έχει επιλεγεί το [ Σημείο εστίασης ] για το [ Επιλογές εμφάνισης αναπαραγωγής ] στο μενού αναπαραγωγής.