Η κάμερα μπορεί να συνδεθεί με υπολογιστές είτε απευθείας είτε μέσω υπαρχόντων δικτύων χρησιμοποιώντας Wi-Fi (ενσωματωμένο ασύρματο LAN) ή καλώδιο Ethernet τρίτου κατασκευαστή που έχει τοποθετηθεί στην υποδοχή Ethernet της κάμερας.

Τι μπορούν να κάνουν για εσάς το Ethernet και το ασύρματο LAN

Οι συνδέσεις Ethernet και ασύρματου LAN μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις ακόλουθες εργασίες:

Μεταφόρτωση εικόνων

Οι υπάρχουσες φωτογραφίες μπορούν να μεταφορτωθούν στον υπολογιστή. Μπορούν επίσης να μεταφορτωθούν αυτόματα καθώς λαμβάνονται.

Έλεγχος καμερών από απόσταση

Η εγκατάσταση του Camera Control Pro 2 (διατίθεται χωριστά) ή του δωρεάν λογισμικού NX Tether σε έναν δικτυωμένο υπολογιστή σάς δίνει τον έλεγχο των λεπτομερειών της έκθεσης και άλλων ρυθμίσεων της κάμερας κατά τη λήψη φωτογραφιών από απόσταση ( Camera Control ).

Το βοηθητικό πρόγραμμα ασύρματου πομπού

Για να μπορέσετε να συνδεθείτε σε ασύρματο ή Ethernet LAN, θα χρειαστεί να αντιστοιχίσετε την κάμερα με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το λογισμικό Wireless Transmitter Utility της Nikon.

 • Μόλις γίνει σύζευξη των συσκευών, θα μπορείτε να συνδεθείτε στον υπολογιστή από την κάμερα.

 • Το Wireless Transmitter Utility είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Nikon. Ελέγξτε την έκδοση και τις απαιτήσεις συστήματος και φροντίστε να κάνετε λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης.
  https://downloadcenter.nikonimglib.com/

Ασύρματο LAN

Η κάμερα μπορεί να συνδεθεί με υπολογιστές είτε με απευθείας ασύρματη σύνδεση (λειτουργία σημείου πρόσβασης) είτε μέσω ασύρματου δρομολογητή σε υπάρχον δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των οικιακών δικτύων (λειτουργία υποδομής).

Άμεση ασύρματη σύνδεση (Λειτουργία σημείου πρόσβασης)

Η κάμερα και ο υπολογιστής συνδέονται μέσω απευθείας ασύρματης σύνδεσης. Η κάμερα λειτουργεί ως σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN, επιτρέποντάς σας να συνδεθείτε όταν εργάζεστε σε εξωτερικούς χώρους και σε άλλες περιπτώσεις στις οποίες ο υπολογιστής δεν είναι ήδη συνδεδεμένος σε ασύρματο δίκτυο και εξαλείφοντας την ανάγκη για περίπλοκες προσαρμογές στις ρυθμίσεις. Ο υπολογιστής δεν μπορεί να συνδεθεί στο Internet ενώ είναι συνδεδεμένος στην κάμερα.

 • Πριν συνεχίσετε, ελέγξτε ότι το Βοηθητικό πρόγραμμα ασύρματου πομπού ( The Wireless Transmitter Utility ) είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή.

 • Επιβεβαιώστε ότι το [ OFF ] είναι επιλεγμένο για το [ Ενσύρματο LAN ] στο μενού δικτύου.

 1. Επιλέξτε [ Σύνδεση με υπολογιστή ] στο μενού δικτύου και, στη συνέχεια, επισημάνετε το [ Ρυθμίσεις δικτύου ] και πατήστε 2 .
 2. Επισημάνετε το [ Δημιουργία προφίλ ] και πατήστε J
 3. Ονομάστε το νέο προφίλ.
  • Για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα χωρίς να αλλάξετε το προεπιλεγμένο όνομα, πατήστε X .

  • Όποιο όνομα κι αν επιλέξετε θα εμφανιστεί στη λίστα μενού δικτύου [ Σύνδεση με υπολογιστή ] > [ Ρυθμίσεις δικτύου ].

  • Για να μετονομάσετε το προφίλ, πατήστε το J . Για πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή κειμένου, ανατρέξτε στην ενότητα "Εισαγωγή κειμένου" ( Εισαγωγή κειμένου ). Πατήστε X για να προχωρήσετε αφού πληκτρολογήσετε ένα όνομα.

 4. Επισημάνετε το [ Άμεση σύνδεση με τον υπολογιστή ] και πατήστε το J

  Θα εμφανιστούν το SSID της κάμερας και το κλειδί κρυπτογράφησης.

 5. Δημιουργήστε μια σύνδεση με την κάμερα.

  Windows :

  • Κάντε κλικ στο εικονίδιο ασύρματου LAN στη γραμμή εργασιών.

  • Επιλέξτε το SSID που εμφανίζεται από την κάμερα στο Βήμα 4.

  • Όταν σας ζητηθεί να εισαγάγετε το κλειδί ασφαλείας δικτύου, εισαγάγετε το κλειδί κρυπτογράφησης που εμφανίζεται από την κάμερα στο Βήμα 4. Ο υπολογιστής θα ξεκινήσει μια σύνδεση με την κάμερα.

  macOS :

  • Κάντε κλικ στο εικονίδιο ασύρματου LAN στη γραμμή μενού.

  • Επιλέξτε το SSID που εμφανίζεται από την κάμερα στο Βήμα 4.

  • Όταν σας ζητηθεί να εισαγάγετε το κλειδί ασφαλείας δικτύου, εισαγάγετε το κλειδί κρυπτογράφησης που εμφανίζεται από την κάμερα στο Βήμα 4. Ο υπολογιστής θα ξεκινήσει μια σύνδεση με την κάμερα.

 6. Ξεκινήστε τη σύζευξη.

  Όταν σας ζητηθεί, ξεκινήστε το Βοηθητικό πρόγραμμα ασύρματου πομπού στον υπολογιστή.

 7. Επιλέξτε την κάμερα στο Wireless Transmitter Utility.

  Επιλέξτε το όνομα που εμφανίζεται από την κάμερα στο Βήμα 6 και κάντε κλικ στο [ Επόμενο ].

 8. Στο Wireless Transmitter Utility, εισαγάγετε τον κωδικό ελέγχου ταυτότητας που εμφανίζεται από την κάμερα.
  • Η κάμερα θα εμφανίσει έναν κωδικό ελέγχου ταυτότητας.

  • Εισαγάγετε τον κωδικό ελέγχου ταυτότητας στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται από το Wireless Transmitter Utility και κάντε κλικ στο [ Next ].

 9. Ολοκληρώστε τη διαδικασία σύζευξης.
  • Όταν η κάμερα εμφανίσει ένα μήνυμα που δηλώνει ότι η σύζευξη έχει ολοκληρωθεί, πατήστε J .

  • Στο Wireless Transmitter Utility, κάντε κλικ στο [ Next ]; θα σας ζητηθεί να επιλέξετε έναν φάκελο προορισμού. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια για το Wireless Transmitter Utility.

  • Όταν ολοκληρωθεί η σύζευξη, θα δημιουργηθεί ασύρματη σύνδεση μεταξύ της κάμερας και του υπολογιστή.

 10. Ελέγξτε τη σύνδεση.

  Όταν δημιουργηθεί μια σύνδεση, το όνομα του προφίλ θα εμφανίζεται με πράσινο χρώμα στο μενού της κάμερας [ Σύνδεση με υπολογιστή ].

  • Εάν το όνομα του προφίλ δεν εμφανίζεται με πράσινο χρώμα, συνδεθείτε στην κάμερα μέσω της λίστας ασύρματων δικτύων στον υπολογιστή σας.

Έχει πλέον δημιουργηθεί μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ της κάμερας και του υπολογιστή.

Οι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν με την κάμερα μπορούν να αποσταλούν στον υπολογιστή όπως περιγράφεται στην ενότητα "Μεταφόρτωση φωτογραφιών" ( Μεταφόρτωση φωτογραφιών ).

Για πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο της κάμερας από υπολογιστή χρησιμοποιώντας Camera Control Pro 2 ή NX Tether, ανατρέξτε στο «Camera Control» ( Camera Control ).

Σύνδεση σε λειτουργία υποδομής

Η κάμερα συνδέεται με υπολογιστή σε υπάρχον δίκτυο (συμπεριλαμβανομένων των οικιακών δικτύων) μέσω ασύρματου δρομολογητή. Ο υπολογιστής μπορεί ακόμα να συνδεθεί στο Internet ενώ είναι συνδεδεμένος στην κάμερα.

 • Πριν συνεχίσετε, ελέγξτε ότι το Βοηθητικό πρόγραμμα ασύρματου πομπού ( The Wireless Transmitter Utility ) είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή.

 • Επιβεβαιώστε ότι το [ OFF ] είναι επιλεγμένο για το [ Ενσύρματο LAN ] στο μενού δικτύου.

Λειτουργία υποδομής

Η σύνδεση με υπολογιστές πέρα από το τοπικό δίκτυο δεν υποστηρίζεται. Μπορείτε να συνδεθείτε μόνο σε υπολογιστές στο ίδιο δίκτυο.

 1. Επιλέξτε [ Σύνδεση με υπολογιστή ] στο μενού δικτύου και, στη συνέχεια, επισημάνετε το [ Ρυθμίσεις δικτύου ] και πατήστε 2 .
 2. Επισημάνετε το [ Δημιουργία προφίλ ] και πατήστε J
 3. Ονομάστε το νέο προφίλ.
  • Για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα χωρίς να αλλάξετε το προεπιλεγμένο όνομα, πατήστε X .

  • Όποιο όνομα κι αν επιλέξετε θα εμφανιστεί στη λίστα μενού δικτύου [ Σύνδεση με υπολογιστή ] > [ Ρυθμίσεις δικτύου ].

  • Για να μετονομάσετε το προφίλ, πατήστε το J . Για πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή κειμένου, ανατρέξτε στην ενότητα "Εισαγωγή κειμένου" ( Εισαγωγή κειμένου ). Πατήστε X για να προχωρήσετε αφού πληκτρολογήσετε ένα όνομα.

 4. Επισημάνετε το [ Search for Wi-Fi network ] και πατήστε J .

  Η κάμερα θα αναζητήσει δίκτυα που είναι ενεργά αυτήν τη στιγμή στην περιοχή και θα τα απαριθμήσει με το όνομα (SSID).

  [ Εύκολη σύνδεση ]
  • Για να συνδεθείτε χωρίς να εισαγάγετε SSID ή κλειδί κρυπτογράφησης, πατήστε X στο Βήμα 4. Στη συνέχεια, πατήστε J και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

   Επιλογή

   Περιγραφή

   [ Πατήστε το κουμπί WPS ]

   Για δρομολογητές που υποστηρίζουν WPS με κουμπί. Πατήστε το κουμπί WPS στο δρομολογητή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί J της κάμερας για να συνδεθείτε.

   [ Καταχώρηση PIN WPS ]

   Η κάμερα θα εμφανίσει ένα PIN. Χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή, εισαγάγετε το PIN στο δρομολογητή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται με το δρομολογητή.

  • Μετά τη σύνδεση, προχωρήστε στο Βήμα 7.

 5. Επιλέξτε ένα δίκτυο.
  • Επισημάνετε ένα SSID δικτύου και πατήστε J .

  • Η ζώνη στην οποία λειτουργεί κάθε SSID υποδεικνύεται με ένα εικονίδιο.

  • Τα κρυπτογραφημένα δίκτυα υποδεικνύονται με ένα εικονίδιο h . Εάν το επιλεγμένο δίκτυο είναι κρυπτογραφημένο ( h ), θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε το κλειδί κρυπτογράφησης. Εάν το δίκτυο δεν είναι κρυπτογραφημένο, προχωρήστε στο Βήμα 7.

  • Εάν δεν εμφανίζεται το επιθυμητό δίκτυο, πατήστε X για αναζήτηση ξανά.

  Κρυφά SSID

  Τα δίκτυα με κρυφά SSID υποδεικνύονται με κενές καταχωρήσεις στη λίστα δικτύου.

  • Για να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο με κρυφό SSID, επισημάνετε μια κενή καταχώρηση και πατήστε J . Στη συνέχεια, πατήστε J ; η κάμερα θα σας ζητήσει να δώσετε ένα SSID.

  • Εισαγάγετε το όνομα του δικτύου και πατήστε X . Πατήστε ξανά X η κάμερα θα σας ζητήσει τώρα να εισαγάγετε το κλειδί κρυπτογράφησης.

 6. Εισαγάγετε το κλειδί κρυπτογράφησης.
  • Πατήστε J και εισαγάγετε το κλειδί κρυπτογράφησης για τον ασύρματο δρομολογητή.

  • Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση για τον ασύρματο δρομολογητή.

  • Πατήστε X όταν ολοκληρωθεί η εισαγωγή.

  • Πατήστε ξανά το X για να ξεκινήσετε τη σύνδεση. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα για μερικά δευτερόλεπτα όταν δημιουργηθεί η σύνδεση.

 7. Αποκτήστε ή επιλέξτε μια διεύθυνση IP.
  • Επισημάνετε μία από τις παρακάτω επιλογές και πατήστε J .

   Επιλογή

   Περιγραφή

   [ Αυτόματη λήψη ]

   Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή εάν το δίκτυο έχει ρυθμιστεί να παρέχει αυτόματα τη διεύθυνση IP. Μόλις εκχωρηθεί μια διεύθυνση IP, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα "Η διαμόρφωση ολοκληρώθηκε".

   [ Εισαγωγή χειροκίνητα ]

   Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP και τη μάσκα υποδικτύου με μη αυτόματο τρόπο.

   • Πατήστε J ; θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τη διεύθυνση IP.

   • Περιστρέψτε τον κύριο επιλογέα εντολών για να επισημάνετε τμήματα.

   • Πατήστε 4 ή 2 για να αλλάξετε το επισημασμένο τμήμα και πατήστε J για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

   • Στη συνέχεια, πατήστε X ; θα εμφανιστεί ένα μήνυμα «ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση». Πατήστε ξανά το X για να εμφανιστεί η μάσκα υποδικτύου.

   • Πατήστε 1 ή 3 για να επεξεργαστείτε τη μάσκα υποδικτύου και πατήστε J ; θα εμφανιστεί ένα μήνυμα «ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση».

  • Πιέστε το J για να προχωρήσετε όταν εμφανιστεί το μήνυμα «ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση».

 8. Ξεκινήστε τη σύζευξη.

  Όταν σας ζητηθεί, ξεκινήστε το Wireless Transmitter Utility στον υπολογιστή.

 9. Επιλέξτε την κάμερα στο Wireless Transmitter Utility.

  Επιλέξτε το όνομα που εμφανίζεται από την κάμερα στο Βήμα 8 και κάντε κλικ στο [ Επόμενο ].

 10. Στο Wireless Transmitter Utility, εισαγάγετε τον κωδικό ελέγχου ταυτότητας που εμφανίζεται από την κάμερα.
  • Η κάμερα θα εμφανίσει έναν κωδικό ελέγχου ταυτότητας.

  • Εισαγάγετε τον κωδικό ελέγχου ταυτότητας στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται από το Wireless Transmitter Utility και κάντε κλικ στο [ Next ].

 11. Ολοκληρώστε τη διαδικασία σύζευξης.
  • Όταν η κάμερα εμφανίσει ένα μήνυμα που δηλώνει ότι η σύζευξη έχει ολοκληρωθεί, πατήστε J .

  • Στο Wireless Transmitter Utility, κάντε κλικ στο [ Next ]; θα σας ζητηθεί να επιλέξετε έναν φάκελο προορισμού. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια για το Wireless Transmitter Utility.

  • Όταν ολοκληρωθεί η σύζευξη, θα δημιουργηθεί ασύρματη σύνδεση μεταξύ της κάμερας και του υπολογιστή.

 12. Ελέγξτε τη σύνδεση.

  Όταν δημιουργηθεί μια σύνδεση, το όνομα του προφίλ θα εμφανίζεται με πράσινο χρώμα στο μενού της κάμερας [ Σύνδεση με υπολογιστή ].

Έχει πλέον δημιουργηθεί μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ της κάμερας και του υπολογιστή.

Οι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν με την κάμερα μπορούν να αποσταλούν στον υπολογιστή όπως περιγράφεται στην ενότητα "Μεταφόρτωση φωτογραφιών" ( Μεταφόρτωση φωτογραφιών ).

Για πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο της κάμερας από υπολογιστή χρησιμοποιώντας Camera Control Pro 2 ή NX Tether, ανατρέξτε στο «Camera Control» ( Camera Control ).

Συνδέσεις Ethernet

Η κάμερα μπορεί να συνδεθεί με υπολογιστές είτε απευθείας είτε μέσω υπαρχόντων δικτύων χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet τρίτου κατασκευαστή που έχει τοποθετηθεί στην υποδοχή Ethernet της κάμερας.

Σύνδεση καλωδίου Ethernet

Συνδέστε ένα καλώδιο Ethernet στην υποδοχή Ethernet της κάμερας. Μην ασκείτε δύναμη και μην επιχειρήσετε να εισαγάγετε τους συνδετήρες υπό γωνία. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου σε υπολογιστή ή δρομολογητή.

Προφίλ δικτύου Ethernet

Πριν συνεχίσετε, ελέγξτε ότι ένα καλώδιο Ethernet είναι συνδεδεμένο στην κάμερα και ότι το Βοηθητικό πρόγραμμα ασύρματου πομπού ( The Wireless Transmitter Utility ) είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή.

 1. Επιλέξτε [ ON ] για [ Ενσύρματο LAN ] στο μενού δικτύου.
 2. Επιλέξτε [ Σύνδεση με υπολογιστή ] στο μενού δικτύου και, στη συνέχεια, επισημάνετε το [ Ρυθμίσεις δικτύου ] και πατήστε 2 .
 3. Επισημάνετε το [ Δημιουργία προφίλ ] και πατήστε J
 4. Ονομάστε το νέο προφίλ.
  • Για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα χωρίς να αλλάξετε το προεπιλεγμένο όνομα, πατήστε X .

  • Όποιο όνομα κι αν επιλέξετε θα εμφανιστεί στη λίστα μενού δικτύου [ Σύνδεση με υπολογιστή ] > [ Ρυθμίσεις δικτύου ].

  • Για να μετονομάσετε το προφίλ, πατήστε το J . Για πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή κειμένου, ανατρέξτε στην ενότητα "Εισαγωγή κειμένου" ( Εισαγωγή κειμένου ). Πατήστε X για να προχωρήσετε αφού πληκτρολογήσετε ένα όνομα.

 5. Αποκτήστε ή επιλέξτε μια διεύθυνση IP.
  • Επισημάνετε μία από τις παρακάτω επιλογές και πατήστε J .

   Επιλογή

   Περιγραφή

   [ Αυτόματη λήψη ]

   Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή εάν το δίκτυο έχει ρυθμιστεί να παρέχει αυτόματα τη διεύθυνση IP. Μόλις εκχωρηθεί μια διεύθυνση IP, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα "Η διαμόρφωση ολοκληρώθηκε".

   [ Εισαγωγή χειροκίνητα ]

   Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP και τη μάσκα υποδικτύου με μη αυτόματο τρόπο.

   • Πατήστε J ; θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τη διεύθυνση IP.

   • Περιστρέψτε τον κύριο επιλογέα εντολών για να επισημάνετε τμήματα.

   • Πατήστε 4 ή 2 για να αλλάξετε το επισημασμένο τμήμα και πατήστε J για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

   • Στη συνέχεια, πατήστε X ; θα εμφανιστεί ένα μήνυμα «ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση». Πατήστε ξανά το X για να εμφανιστεί η μάσκα υποδικτύου.

   • Πατήστε 1 ή 3 για να επεξεργαστείτε τη μάσκα υποδικτύου και πατήστε J ; θα εμφανιστεί ένα μήνυμα «ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση».

  • Πιέστε το J για να προχωρήσετε όταν εμφανιστεί το μήνυμα «ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση».

 6. Ξεκινήστε τη σύζευξη.

  Όταν σας ζητηθεί, ξεκινήστε το Βοηθητικό πρόγραμμα ασύρματου πομπού στον υπολογιστή.

 7. Επιλέξτε την κάμερα στο Wireless Transmitter Utility.

  Επιλέξτε το όνομα που εμφανίζεται από την κάμερα στο Βήμα 6 και κάντε κλικ στο [ Επόμενο ].

 8. Στο Wireless Transmitter Utility, εισαγάγετε τον κωδικό ελέγχου ταυτότητας που εμφανίζεται από την κάμερα.
  • Η κάμερα θα εμφανίσει έναν κωδικό ελέγχου ταυτότητας.

  • Εισαγάγετε τον κωδικό ελέγχου ταυτότητας στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται από το Wireless Transmitter Utility και κάντε κλικ στο [ Next ].

 9. Ολοκληρώστε τη διαδικασία σύζευξης.
  • Όταν η κάμερα εμφανίσει ένα μήνυμα που δηλώνει ότι η σύζευξη έχει ολοκληρωθεί, πατήστε J .

  • Στο Wireless Transmitter Utility, κάντε κλικ στο [ Next ]; θα σας ζητηθεί να επιλέξετε έναν φάκελο προορισμού. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια για το Wireless Transmitter Utility.

  • Θα δημιουργηθεί σύνδεση μεταξύ της κάμερας και του υπολογιστή όταν ολοκληρωθεί η σύζευξη.

 10. Ελέγξτε τη σύνδεση.

  Όταν δημιουργηθεί μια σύνδεση, το όνομα του προφίλ θα εμφανίζεται με πράσινο χρώμα στο μενού της κάμερας [ Σύνδεση με υπολογιστή ].

Έχει πλέον δημιουργηθεί μια σύνδεση μεταξύ της κάμερας και του υπολογιστή.

Οι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν με την κάμερα μπορούν να αποσταλούν στον υπολογιστή όπως περιγράφεται στην ενότητα "Μεταφόρτωση φωτογραφιών" ( Μεταφόρτωση φωτογραφιών ).

Για πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο της κάμερας από υπολογιστή χρησιμοποιώντας Camera Control Pro 2 ή NX Tether, ανατρέξτε στο «Camera Control» ( Camera Control ).

Μεταφόρτωση εικόνων

Οι φωτογραφίες μπορούν να επιλεγούν για μεταφόρτωση κατά την αναπαραγωγή. Μπορούν επίσης να μεταφορτωθούν αυτόματα καθώς λαμβάνονται.

 • Πριν ανεβάσετε φωτογραφίες, συνδέστε την κάμερα και τον υπολογιστή μέσω Ethernet ή ασύρματου δικτύου. Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας ένα προφίλ κεντρικού υπολογιστή που έχει επιλεγεί μέσω της λίστας μενού δικτύου [ Σύνδεση με υπολογιστή ] > [ Ρυθμίσεις δικτύου ].

 • Όταν δημιουργηθεί μια σύνδεση, το όνομα του προφίλ θα εμφανίζεται με πράσινο χρώμα στο μενού της κάμερας [ Σύνδεση με υπολογιστή ].

Φάκελοι προορισμού

Από προεπιλογή, οι φωτογραφίες μεταφορτώνονται στους ακόλουθους φακέλους:

 • Windows: \Users\(user name)\Pictures\Wireless Transmitter Utility

 • macOS: /Users/(user name)/Pictures/Wireless Transmitter Utility

Ο φάκελος προορισμού μπορεί να επιλεγεί χρησιμοποιώντας το Wireless Transmitter Utility. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια για το Wireless Transmitter Utility.

Προσοχή: Λειτουργία σημείου πρόσβασης

Επιλέξτε ένα προφίλ κεντρικού υπολογιστή και ενεργοποιήστε το Wi-Fi της κάμερας πριν συνδεθείτε.

Ρυθμίσεις τείχους προστασίας

Η θύρα TCP 15740 και η θύρα UDP 5353 χρησιμοποιούνται για συνδέσεις με υπολογιστές. Η μεταφορά αρχείων μπορεί να αποκλειστεί εάν το τείχος προστασίας διακομιστή δεν έχει ρυθμιστεί ώστε να επιτρέπει την πρόσβαση σε αυτές τις θύρες.

Επιλογή φωτογραφιών για μεταφόρτωση

 1. Επιλέξτε [ Μεταφορά εικόνας ] για [ Σύνδεση με υπολογιστή ] > [ Τύπος σύνδεσης ] στο μενού δικτύου.
 2. Πατήστε το κουμπί K στην κάμερα και επιλέξτε αναπαραγωγή πλήρους κάδρου ή μικρογραφίας.

 3. Επιλέξτε μια φωτογραφία και πατήστε το κουμπί i .
 4. Επισημάνετε το [ Επιλογή για αποστολή στον υπολογιστή ] και πατήστε το J
  • Ένα λευκό εικονίδιο «προτεραιότητας μεταφόρτωσης» θα εμφανιστεί στην εικόνα. Εάν η κάμερα είναι αυτήν τη στιγμή συνδεδεμένη σε δίκτυο, η μεταφόρτωση θα ξεκινήσει αμέσως και το εικονίδιο θα γίνει πράσινο.

  • Διαφορετικά, η μεταφόρτωση θα ξεκινήσει όταν δημιουργηθεί μια σύνδεση.

  • Επαναλάβετε τα βήματα 3-4 για να ανεβάσετε επιπλέον φωτογραφίες.

Κατάργηση επισήμανσης μεταφόρτωσης
 • Επαναλάβετε τα βήματα 3–4 για να αφαιρέσετε τη σήμανση μεταφόρτωσης από επιλεγμένες φωτογραφίες.

 • Για να αφαιρέσετε τη σήμανση μεταφόρτωσης από όλες τις φωτογραφίες, επιλέξτε [ Σύνδεση με υπολογιστή ] > [ Επιλογές ] > [ Κατάργηση επιλογής όλων; ] στο μενού δικτύου.

Φιλτράρισμα εικόνων για μεταφόρτωση

Το στοιχείο [ Φιλτραρισμένη αναπαραγωγή ] στο μενού αναπαραγωγής i μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εμφάνιση μόνο εικόνων που πληρούν επιλεγμένα κριτήρια ( Αναπαραγωγή με φίλτρα). Στη συνέχεια, οι φωτογραφίες μπορούν να επιλεγούν όλες για μεταφόρτωση επισημαίνοντας [ Επιλογή όλων για μεταφόρτωση υπολογιστή ] στο μενού i και πατώντας το J

Μεταφόρτωση φωτογραφιών όπως έχουν ληφθεί

Για να ανεβάσετε νέες φωτογραφίες κατά τη λήψη τους, επιλέξτε [ ON ] για [ Σύνδεση με υπολογιστή ] > [ Επιλογές ] > [ Αυτόματη μεταφόρτωση ] στο μενού δικτύου.

 • Η μεταφόρτωση ξεκινά μόνο μετά την εγγραφή της φωτογραφίας στην κάρτα μνήμης. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει κάρτα μνήμης στην κάμερα.

 • Τα βίντεο δεν ανεβαίνουν αυτόματα. Αντίθετα, πρέπει να φορτωθούν χειροκίνητα από την οθόνη αναπαραγωγής.

Το εικονίδιο μεταφόρτωσης

Η κατάσταση μεταφόρτωσης υποδεικνύεται από το εικονίδιο μεταφόρτωσης.

s (λευκό): Προτεραιότητα αποστολής

Η εικόνα έχει επιλεγεί μη αυτόματα για μεταφόρτωση. Οι φωτογραφίες που επισημαίνονται με αυτό το εικονίδιο θα μεταφορτωθούν πριν από τις εικόνες με την ένδειξη W ("upload").

W (λευκό): Μεταφόρτωση

Η εικόνα έχει επιλεγεί για μεταφόρτωση, αλλά η μεταφόρτωση δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.

X (πράσινο): Μεταφόρτωση

Μεταφόρτωση σε εξέλιξη.

Y (μπλε): Μεταφορτώθηκε

Η μεταφόρτωση ολοκληρώθηκε.

Η ένδειξη κατάστασης αποστολής [Σύνδεση με υπολογιστή]

Η οθόνη [ Σύνδεση με υπολογιστή ] δείχνει τα εξής:

1

Κατάσταση : Η κατάσταση της σύνδεσης με τον κεντρικό υπολογιστή. Το όνομα του προφίλ εμφανίζεται με πράσινο χρώμα όταν δημιουργηθεί μια σύνδεση.

Κατά τη μεταφορά αρχείων, στην οθόνη κατάστασης εμφανίζεται η ένδειξη "Τώρα μεταφόρτωση" πριν από το όνομα του αρχείου που αποστέλλεται. Τα σφάλματα εμφανίζονται επίσης εδώ.

2

Ισχύς σήματος : Οι συνδέσεις Ethernet εμφανίζονται με d . Όταν η κάμερα είναι συνδεδεμένη σε ασύρματο δίκτυο, το εικονίδιο δείχνει την ισχύ του ασύρματου σήματος.

3

Band : Η ζώνη που χρησιμοποιείται από το ασύρματο δίκτυο στο οποίο είναι συνδεδεμένη η κάμερα σε λειτουργία υποδομής.

4

Φωτογραφίες/χρόνος που απομένει : Ο αριθμός των φωτογραφιών που απομένουν και ο χρόνος που απαιτείται για την αποστολή τους. Ο χρόνος που απομένει είναι μόνο μια εκτίμηση.

Απώλεια σήματος

Η ασύρματη μετάδοση μπορεί να διακοπεί εάν χαθεί το σήμα. Η μεταφόρτωση εικόνων με σήμανση μεταφόρτωσης μπορεί να συνεχιστεί απενεργοποιώντας και στη συνέχεια ενεργοποιώντας ξανά την κάμερα μόλις αποκατασταθεί το σήμα.

Προσοχή: Κατά τη μεταφόρτωση

Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης και μην αποσυνδέετε το καλώδιο Ethernet κατά τη μεταφόρτωση.

Φωνητικά σημειώματα

Τα φωνητικά μηνύματα θα περιλαμβάνονται όταν μεταδίδονται οι σχετικές φωτογραφίες. Ωστόσο, δεν μπορούν να μεταφορτωθούν ξεχωριστά.

Απενεργοποίηση της κάμερας

Η κάμερα αποθηκεύει τη σήμανση μεταφοράς όταν είναι απενεργοποιημένη και συνεχίζει τη μεταφόρτωση όταν ενεργοποιηθεί στη συνέχεια.

Κατάσταση σύνδεσης

Η κατάσταση σύνδεσης εμφανίζεται από την ένδειξη δικτύου της κάμερας.

Ένδειξη δικτύου

Κατάσταση

I (off)

Χωρίς σύνδεση.

K (πράσινο)

Αναμονή για σύνδεση.

H (αναβοσβήνει πράσινο)

Συνδεδεμένος.

H (αναβοσβήνει πορτοκαλί)

Λάθος.

Έλεγχος κάμερας

Η κάμερα μπορεί να ελεγχθεί από υπολογιστή που εκτελεί το Camera Control Pro 2 (διατίθεται χωριστά) ή δωρεάν λογισμικό NX Tether. Οι φωτογραφίες μπορούν να αποθηκευτούν απευθείας στον υπολογιστή αντί στην κάρτα μνήμης και, κατά συνέπεια, μπορούν να ληφθούν ακόμη και όταν δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης στην κάμερα.

 • Θα πρέπει ακόμα να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης κατά τη λήψη βίντεο.

 • Σημειώστε ότι το χρονόμετρο αναμονής της κάμερας δεν λήγει στη λειτουργία ελέγχου κάμερας.

 • Πριν χρησιμοποιήσετε το Camera Control Pro 2 ή το NX Tether, συνδέστε την κάμερα και τον υπολογιστή μέσω Ethernet ή ασύρματου LAN. Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας ένα προφίλ κεντρικού υπολογιστή που έχει επιλεγεί μέσω της λίστας μενού δικτύου [ Σύνδεση με υπολογιστή ] > [ Ρυθμίσεις δικτύου ].

 • Όταν δημιουργηθεί μια σύνδεση, το όνομα του προφίλ θα εμφανίζεται με πράσινο χρώμα στο μενού της κάμερας [ Σύνδεση με υπολογιστή ].

 1. Επιλέξτε [ Έλεγχος κάμερας ] για [ Σύνδεση με υπολογιστή ] > [ Τύπος σύνδεσης ] στο μενού δικτύου.
 2. Εκκινήστε το αντίγραφο του Camera Control Pro 2 ή του NX Tether που είναι εγκατεστημένο στον κεντρικό υπολογιστή.

 3. Ελέγξτε την κάμερα χρησιμοποιώντας το Camera Control Pro 2 ή το NX Tether.

  Για πληροφορίες σχετικά με τη λήψη φωτογραφιών χρησιμοποιώντας το Camera Control Pro 2 ή το NX Tether, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια ή άλλη τεκμηρίωση για το εν λόγω λογισμικό.

Η οθόνη ελέγχου κάμερας [Σύνδεση με υπολογιστή]

Η οθόνη [ Σύνδεση με υπολογιστή ] δείχνει τα εξής:

1

Κατάσταση : Η κατάσταση της σύνδεσης με τον κεντρικό υπολογιστή. Το όνομα του προφίλ εμφανίζεται με πράσινο χρώμα όταν δημιουργηθεί μια σύνδεση. Τα σφάλματα εμφανίζονται επίσης εδώ ( Αντιμετώπιση προβλημάτων ασύρματων συνδέσεων LAN και Ethernet ).

2

Ισχύς σήματος : Οι συνδέσεις Ethernet εμφανίζονται με d . Όταν η κάμερα είναι συνδεδεμένη σε ασύρματο δίκτυο, το εικονίδιο δείχνει την ισχύ του ασύρματου σήματος.

3

Band : Η ζώνη που χρησιμοποιείται από το ασύρματο δίκτυο στο οποίο είναι συνδεδεμένη η κάμερα σε λειτουργία υποδομής.

Απώλεια σήματος

Η απώλεια σήματος ενώ η κάμερα είναι συνδεδεμένη σε ασύρματο δίκτυο μπορεί να διακόψει τη σύνδεση με τον υπολογιστή. Εάν η ένδειξη δικτύου της κάμερας αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα, επιλέξτε [ Τέλος τρέχουσας σύνδεσης ] για [ Σύνδεση με υπολογιστή ] > [ Ρυθμίσεις δικτύου ] στο μενού δικτύου πριν συνδεθείτε ξανά στο δίκτυο. Όταν αποκατασταθεί το σήμα, η κάμερα θα επανασυνδεθεί στον υπολογιστή και θα συνεχίσει τη μεταφόρτωση τυχόν εικόνων που δεν έχουν ακόμη μεταφερθεί. Σημειώστε ότι η μεταφόρτωση δεν μπορεί να συνεχιστεί εάν απενεργοποιήσετε την κάμερα πριν ολοκληρωθεί η μεταφορά.

Προσοχή: Δίκτυα Ethernet

Μην αποσυνδέετε το καλώδιο Ethernet κατά τη μεταφόρτωση ή όταν η κάμερα είναι ενεργοποιημένη.

Προσοχή: Ασύρματα δίκτυα

Η απόκριση μπορεί να καθυστερήσει στα ασύρματα δίκτυα.

Ρυθμίσεις τείχους προστασίας

Η θύρα TCP 15740 και η θύρα UDP 5353 χρησιμοποιούνται για συνδέσεις με υπολογιστές. Η μεταφορά αρχείων μπορεί να αποκλειστεί εάν το τείχος προστασίας διακομιστή δεν έχει ρυθμιστεί ώστε να επιτρέπει την πρόσβαση σε αυτές τις θύρες.

Κατάσταση σύνδεσης

Η κατάσταση σύνδεσης εμφανίζεται από την ένδειξη δικτύου της κάμερας.

Ένδειξη δικτύου

Κατάσταση

I (off)

Χωρίς σύνδεση.

K (πράσινο)

Αναμονή για σύνδεση.

H (αναβοσβήνει πράσινο)

Συνδεδεμένος.

H (αναβοσβήνει πορτοκαλί)

Λάθος.

Τερματισμός της σύνδεσης με τον υπολογιστή

Μπορείτε να τερματίσετε τη σύνδεση με:

 • κλείνοντας την κάμερα,

 • επιλέγοντας [ Τέλος τρέχουσας σύνδεσης ] για [ Σύνδεση με υπολογιστή ] > [ Ρυθμίσεις δικτύου ] στο μενού δικτύου ή

 • σύνδεση σε έξυπνη συσκευή μέσω Wi-Fi ή Bluetooth.

Λειτουργία σημείου πρόσβασης

Θα προκύψει σφάλμα εάν η ασύρματη σύνδεση του υπολογιστή είναι απενεργοποιημένη πριν από την κάμερα. Απενεργοποιήστε πρώτα τη σύνδεση της κάμερας.