Η σελίδα πληροφοριών φωτογραφίας [ Basic shooting data ] ( Basic Shooting Data ) εμφανίζει τώρα επίσης τη θερμοκρασία χρώματος που μετρήθηκε από τη φωτογραφική μηχανή για φωτογραφίες που τραβήχτηκαν με χρήση [ Preset manual ] ισορροπία λευκού. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ως αναφορά όταν επιλέγετε μια τιμή για το K [ Choose color temperature ].