Το μέγεθος καρέ βίντεο (σε pixel) και ο ρυθμός καρέ μπορούν να επιλεγούν χρησιμοποιώντας το [ Μέγεθος καρέ/ταχύτητα καρέ ] στο μενού εγγραφής βίντεο. Οι διαθέσιμες επιλογές για το μέγεθος καρέ ποικίλλουν ανάλογα με τις ρυθμίσεις που επιλέγονται για το [ Τύπος αρχείου βίντεο ] στο μενού εγγραφής βίντεο.

Επιλογή 1

Τύπος αρχείου βίντεο

ProRes 422 HQ 10-bit

H.265 10-bit/8-bit

H.264 8-bit

[ 7680×4320; 30p ] 2, 3

4

[ 7680×4320; 25p ] 2, 3

4

[ 7680×4320; 24p ] 2, 3

4

[ 3840×2160; 120p ] 2, 4

4

[ 3840×2160; 100p ] 2, 4

4

[ 3840×2160; 60p ] 4

4

4

[ 3840×2160; 50 p ] 4

4

4

[ 3840×2160; 30p ] 4

4

4

[ 3840×2160; 25p ] 4

4

4

[ 3840×2160; 24p ] 4

4

4

[ 1920×1080; 120p ] 2

4

4

[ 1920×1080; 100p ] 2

4

4

[ 1920×1080; 60p ]

4

4

4

[ 1920×1080; 50p ]

4

4

4

[ 1920×1080; 30 p ]

4

4

[ 1920×1080; 25 p ]

4

4

[ 1920×1080; 24 p ]

4

4

  1. Οι ταχύτητες καρέ για 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p και 24p είναι αντίστοιχα 119,88 fps, 100 fps, 59,94 fps, 50 fps, 29,97 fps, 25 fps, 25 fps και 623 fps.

  2. Διορθώνει το [ Electronic VR ] στο μενού εγγραφής βίντεο στο [ OFF ].

  3. Τα βίντεο εγγράφονται σε ανάλυση 8K UHD. Δεν διατίθεται με φακούς DX.

  4. Τα βίντεο εγγράφονται σε 4K UHD.

Μέσος ρυθμός bit

Ο μέσος ρυθμός bit για κάθε επιλογή [ Μέγεθος καρέ/ρυθμός καρέ ] φαίνεται παρακάτω.

  • Οι προδιαγραφές δεδομένων ProRes 422 HQ είναι διαθέσιμες από τον ιστότοπο της Apple.

Επιλογή

Τύπος αρχείου βίντεο

H.265 10-bit

H.265 8-bit

H.264 8-bit

[ 7680×4320; 30 p ]

Περίπου 400 Mbps

Περίπου 370 Mbps

[ 7680×4320; 25 p ]

[ 7680×4320; 24 p ]

[ 3840×2160; 120p ]

[ 3840×2160; 100p ]

[ 3840×2160; 60p ]

Περίπου 340 Mbps

Περίπου 300 Mbps

[ 3840×2160; 50p ]

[ 3840×2160; 30 p ]

Περίπου 190 Mbps

Περίπου 150 Mbps

[ 3840×2160; 25 p ]

[ 3840×2160; 24 p ]

[ 1920×1080; 120p ]

[ 1920×1080; 100p ]

[ 1920×1080; 60p ]

Περίπου 100 Mbps

Περίπου 80 Mbps

Περίπου 50 Mbps

[ 1920×1080; 50p ]

[ 1920×1080; 30 p ]

Περίπου 50 Mbps

Περίπου 40 Mbps

Περίπου 30 Mbps

[ 1920×1080; 25 p ]

[ 1920×1080; 24 p ]