Για να προβάλετε τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις, επιλέξτε την καρτέλα A στα μενού της κάμερας.

Οι προσαρμοσμένες ρυθμίσεις χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή των ρυθμίσεων της κάμερας ώστε να ταιριάζουν στις μεμονωμένες προτιμήσεις. Το μενού Προσαρμοσμένες Ρυθμίσεις χωρίζεται σε δύο επίπεδα.

Οι ακόλουθες προσαρμοσμένες ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες: 1

Είδος

0

[ Τράπεζα προσαρμοσμένων ρυθμίσεων ]

Τράπεζα προσαρμοσμένων ρυθμίσεων

α [ Εστίαση ]

Α'1

[ Επιλογή προτεραιότητας AF-C ]

a1: Επιλογή προτεραιότητας AF-C

Α2

[ Επιλογή προτεραιότητας AF-S ]

a2: Επιλογή προτεραιότητας AF-S

α3

[ Εστίαση παρακολούθησης με κλείδωμα ]

a3: Παρακολούθηση εστίασης με κλείδωμα

α4

[ Χρησιμοποιούνται σημεία εστίασης ]

a4: Χρησιμοποιούνται σημεία εστίασης

α5

[ Αποθήκευση σημείων ανά προσανατολισμό ]

a5: Σημεία αποθήκευσης κατά προσανατολισμό

α6

[ Ενεργοποίηση AF ]

a6: Ενεργοποίηση AF

α7

[ Εμμονή σημείου εστίασης ]

α7: Εμμονή σημείου εστίασης

α8

[ Περιορισμός επιλογής λειτουργίας περιοχής AF ]

a8: Περιορίστε την επιλογή λειτουργίας AF-Area

α9

[ Περιορισμοί λειτουργίας εστίασης ]

a9: Περιορισμοί λειτουργίας εστίασης

α10

[ Περιτύλιξη σημείου εστίασης ]

a10: Αναδίπλωση σημείου εστίασης

α11

[ Εμφάνιση σημείου εστίασης ]

a11: Εμφάνιση σημείου εστίασης

α12

[ Ενσωματωμένος φωτισμός AF-Assist ]

a12: Ενσωματωμένος φωτισμός AF-Assist

α13

[ Η εστίαση κορυφώνεται ]

α13: Κορυφή εστίασης

α14

[ Ταχύτητα επιλογής σημείου εστίασης ]

a14: Ταχύτητα επιλογής σημείου εστίασης

α15

[ Χειροκίνητος δακτύλιος εστίασης σε λειτουργία AF ] 2

a15: Χειροκίνητος δακτύλιος εστίασης σε λειτουργία AF

b [ Μέτρηση/έκθεση ]

β1

[ Τιμή βήματος ευαισθησίας ISO ]

b1: Τιμή βήματος ευαισθησίας ISO

β2

[ Βήματα EV για cntrl έκθεσης ]

b2: EV Steps for Exposure Cntrl

β3

[ Εύκολη αντιστάθμιση έκθεσης ]

β3: Εύκολη αντιστάθμιση έκθεσης

β4

[ Ανίχνευση προσώπου μέτρησης μήτρας ]

b4: Matrix Metering Face Detection

β5

[ Κεντροσταθμισμένη περιοχή ]

β5: Κεντρο-σταθμισμένη περιοχή

β6

[ Βελτιστοποιήστε τη βέλτιστη έκθεση ]

b6: Βελτιστοποιήστε τη βέλτιστη έκθεση

β7

[ Κρατήστε την εκ. όταν το f/ αλλάζει ]

b7: Διατήρηση Λήξη. Όταν το f/ Αλλάζει

c [ Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE ]

γ1

[ Κουμπί λήψης AE-L ]

c1: Κουμπί λήψης AE-L

γ2

[ Χρονόμετρο αυτοματισμού ]

γ2: Χρονοδιακόπτης

γ3

[ Καθυστέρηση απενεργοποίησης ]

c3: Καθυστέρηση απενεργοποίησης

d [ Λήψη/εμφάνιση ]

δ1

[ Ταχύτητα συνεχούς λήψης ]

d1: Ταχύτητα συνεχούς λήψης

δ2

[ Μέγιστες βολές ανά ριπή ]

d2: Μέγιστες βολές ανά ριπή

δ3

[ Περιορίστε την επιλογή τρόπου απελευθέρωσης ]

d3: Περιορισμός επιλογής λειτουργίας απελευθέρωσης

δ4

[ Επιλογές C30/C120 ]

d4: Επιλογές C30/C120

d5

[ Συγχρον. επιλογές λειτουργίας απελευθέρωσης ]

d5: Συγχρονισμός. Επιλογές λειτουργίας απελευθέρωσης

δ6

[ Εκτεταμένες ταχύτητες κλείστρου (M) ]

d6: Εκτεταμένες ταχύτητες κλείστρου (M)

d7

[ Περιορίστε την επιλέξιμη περιοχή εικόνας ]

d7: Περιορίστε την επιλέξιμη περιοχή εικόνας

δ8

[ Ακολουθία αριθμών αρχείου ]

d8: Ακολουθία αριθμού αρχείου

d9

[ Λειτουργία προβολής (φωτογραφία Lv) ]

d9: Λειτουργία προβολής (Photo Lv)

δ10

[ Προβολή αστρικού φωτός (φωτογραφία Lv) ]

d10: Starlight View (Φωτογραφία Lv)

δ11

[ Ζεστά χρώματα οθόνης ]

d11: Ζεστά χρώματα οθόνης

δ12

[ Φωτισμός LCD ]

d12: Φωτισμός LCD

δ13

[ Προβολή όλων σε συνεχή λειτουργία ]

d13: Προβολή όλων σε συνεχή λειτουργία

δ14

[ Ένδειξη χρονισμού απελευθέρωσης ]

d14: Ένδειξη χρονισμού απελευθέρωσης

δ15

[ Πλαίσιο εικόνας ]

d15: Πλαίσιο εικόνας

δ16

[ Τύπος πλέγματος ]

d16: Τύπος πλέγματος

δ17

[ Τύπος εικονικού ορίζοντα ]

d17: Τύπος εικονικού ορίζοντα

δ18

[ Προσαρμοσμένη οθόνη λήψης οθόνης ]

d18: Προσαρμοσμένη οθόνη λήψης οθόνης

δ19

[ Προσαρμοσμένη οθόνη λήψης με σκόπευτρο ]

d19: Προσαρμοσμένη οθόνη λήψης σκοπεύτρου

d20

[ Οθόνη σκοπεύτρου με υψηλά fps ]

d20: Οθόνη σκοπεύτρου υψηλού FPS

e [ Bracketing/flash ]

ε1

[ Ταχύτητα συγχρονισμού φλας ]

e1: Ταχύτητα συγχρονισμού φλας

ε2

[ Ταχύτητα κλείστρου φλας ]

e2: Ταχύτητα κλείστρου φλας

ε3

[ Exposure comp. για φλας ]

e3: Exposure Comp. για Flash

ε4

[ Αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO c ]

e4: Auto c Έλεγχος ευαισθησίας ISO

ε5

[ Φλας μοντελοποίησης ]

ε5: Μοντελοποίηση Flash

ε6

[ Αυτόματος βραχίονας (λειτουργία M) ]

e6: Auto Bracketing (Λειτουργία M)

ε7

[ Σειρά Bracketing ]

ε7: Εντολή Bracketing

ε8

[ Προτεραιότητα ριπής φλας ]

e8: Προτεραιότητα ριπής φλας

f [ Στοιχεία ελέγχου ]

στ1

[ Προσαρμογή μενού i ]

f1: Προσαρμογή μενού i

στ2

[ Προσαρμοσμένα χειριστήρια (σκοποβολή) ]

f2: Προσαρμοσμένα χειριστήρια (Σκοποβολή)

f3

[ Προσαρμοσμένα χειριστήρια (αναπαραγωγή) ]

f3: Προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου (Αναπαραγωγή)

f4

[ Κλείδωμα ελέγχου ]

f4: Κλείδωμα ελέγχου

f5

[ Αντίστροφη περιστροφή επιλογέα ]

f5: Αντίστροφη περιστροφή επιλογέα

στ6

[ Απελευθερώστε το κουμπί για να χρησιμοποιήσετε την κλήση ]

f6: Απελευθερώστε το κουμπί για να χρησιμοποιήσετε την κλήση

f7

[ Αντίστροφοι δείκτες ]

f7: Αντίστροφοι δείκτες

f8

[ Αντίστροφος δακτύλιος για εστίαση ]

f8: Αντίστροφος δακτύλιος για εστίαση

f9

[ Εύρος περιστροφής δακτυλίου εστίασης ]

f9: Εύρος περιστροφής δακτυλίου εστίασης

f10

[ Έλεγχος απόκρισης κουδουνίσματος ]

f10: Απόκριση κουδουνίσματος ελέγχου

f11

[ Εναλλαγή ρόλων δακτυλίου εστίασης/ ελέγχου ]

f11: Εναλλαγή ρόλων δακτυλίου εστίασης/ελέγχου

f12

[ Κινήσεις αναπαραγωγής πλήρους καρέ ]

f12: Κινήσεις αναπαραγωγής πλήρους καρέ

στ13

[ Προτιμήστε κέντρο υποεπιλογέα ]

f13: Προτιμήστε το κέντρο υπο-επιλογέα

g [ Βίντεο ]

ζ1

[ Προσαρμογή μενού i ]

g1: Προσαρμογή μενού i

g2

[ Προσαρμοσμένοι έλεγχοι ]

g2: Προσαρμοσμένοι έλεγχοι

g3

[ Κλείδωμα ελέγχου ]

g3: Κλείδωμα ελέγχου

g4

[ Περιορισμός επιλογής λειτουργίας περιοχής AF ]

g4: Περιορίστε την επιλογή λειτουργίας AF-Area

g5

[ Περιορισμοί λειτουργίας εστίασης ]

g4: Περιορίστε την επιλογή λειτουργίας AF-Area

g6

[ Ταχύτητα AF ]

g6: Ταχύτητα AF

g7

[ Ευαισθησία παρακολούθησης AF ]

g7: Ευαισθησία παρακολούθησης AF

g8

[ Λεπτός έλεγχος ISO (λειτουργία M) ]

g8: Λεπτός έλεγχος ISO (Λειτουργία M)

g9

[ Εκτεταμένες ταχύτητες κλείστρου (λειτουργία M) ]

g9: Εκτεταμένες ταχύτητες κλείστρου (Λειτουργία M)

g10

[ Προβολή βοήθειας ]

g10: Βοήθεια προβολής

g11

[ Μοτίβο ζέβρας ]

g11: Ζέβρα Μοτίβο

g12

[ Περιορίστε το εύρος τόνου μοτίβου ζέβρας ]

g12: Περιορίστε το εύρος τόνου μοτίβου Zebra

g13

[ Τύπος πλέγματος ]

g13: Τύπος πλέγματος

g14

[ Εμφάνιση πληροφοριών φωτεινότητας ]

g14: Οθόνη πληροφοριών φωτεινότητας

g15

[ Προσαρμοσμένη οθόνη λήψης οθόνης ]

g15: Προσαρμοσμένη οθόνη λήψης οθόνης

g16

[ Προσαρμοσμένη οθόνη λήψης με σκόπευτρο ]

g16: Προσαρμοσμένη οθόνη λήψης εικονοσκοπίου

g17

[ Κόκκινη ένδειξη πλαισίου REC ]

g17: Κόκκινη ένδειξη πλαισίου REC

  1. Τα στοιχεία που έχουν τροποποιηθεί από τις προεπιλεγμένες τιμές υποδεικνύονται με αστερίσκους (“ U ”).

  2. Διατίθεται μόνο με συμβατούς φακούς.

Δείτε επίσης

"Προεπιλογές μενού προσαρμοσμένων ρυθμίσεων" (Προεπιλογές μενού προσαρμοσμένων ρυθμίσεων )