Για να προβάλετε το μενού δικτύου, επιλέξτε την καρτέλα F στα μενού της κάμερας.

Το μενού δικτύου περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

Είδος

0

[ Λειτουργία αεροπλάνου ]

Λειτουργία πτήσης

[ Ενσύρματο LAN ]

Ενσύρματο LAN

[ Σύνδεση σε έξυπνη συσκευή ]

Σύνδεση σε Έξυπνη Συσκευή

[ Σύνδεση με υπολογιστή ]

Σύνδεση στον υπολογιστή

[ Σύνδεση σε διακομιστή FTP ]

Συνδεθείτε στον διακομιστή FTP

[ Σύνδεση με άλλες κάμερες ]

Σύνδεση σε άλλες κάμερες

[ USB ]

USB

[ Έναρξη μέσω LAN ]

Εκκίνηση μέσω LAN

[ Ζώνη συχνοτήτων δρομολογητή ]

Ζώνη συχνότητας δρομολογητή

[ Διεύθυνση MAC ]

Διεύθυνση MAC

Δείτε επίσης

"Προεπιλογές μενού δικτύου" ( Προεπιλογές μενού δικτύου )