Οι δυνατότητες που προστέθηκαν ή ενημερώθηκαν με την έκδοση υλικολογισμικού "C" της κάμερας 3.00 συνοψίζονται παρακάτω. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στις σελίδες που αναφέρονται. Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία μενού και τις προεπιλογές για την έκδοση υλικολογισμικού «C» 3.00, ανατρέξτε στην ενότητα «Στοιχεία μενού και προεπιλογές για την έκδοση υλικολογισμικού «C» έκδοση 3.00» ( Στοιχεία μενού και προεπιλογές για την έκδοση υλικολογισμικού «C» έκδοση 3.00 ).