Το [ Χρώμα σημείου εστίασης παρακολούθησης 3D ] προστέθηκε στις διαθέσιμες επιλογές για την Προσαρμοσμένη ρύθμιση a11 [ Εμφάνιση σημείου εστίασης ] ( a11: Εμφάνιση σημείου εστίασης ). Το χρώμα του σημείου εστίασης που εμφανίζεται όταν έχει επιλεγεί το [ 3D-tracking ] για τη λειτουργία περιοχής AF μπορεί να επιλεγεί μεταξύ [ Λευκό ] και [ Κόκκινο ].