Απομακρυσμένη φωτογραφία βασισμένη σε κάμερα (συγχρονισμένη έκδοση)

Μια κύρια κάμερα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απελευθέρωση των κλείστρων σε έως και δέκα απομακρυσμένες κάμερες στην ίδια ομάδα ( Συγχρονισμένη απελευθέρωση ).

Συγχρονισμός ρολογιού (Συγχρονισμός ημερομηνίας και ώρας)

Συγχρονίστε τα ρολόγια σε πολλές κάμερες μέσω δικτύου ( Συγχρονισμός ρολογιών κάμερας ).