Μια ένδειξη "FTP" εμφανίζεται τώρα στην οθόνη λήψης ενώ η κάμερα είναι συνδεδεμένη σε διακομιστή FTP.

  • Σε περίπτωση σφάλματος σύνδεσης FTP, η ένδειξη θα γίνει κόκκινη και θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο C