Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες χρησιμοποιώντας μια προαιρετική μονάδα φλας που είναι τοποθετημένη στο παπούτσι αξεσουάρ της κάμερας ή μία ή περισσότερες απομακρυσμένες μονάδες φλας.

  • Όταν χρησιμοποιείτε φλας, επιλέξτε [ OFF ] για [ Silent mode ] στο μενού ρυθμίσεων.

Μονάδες φλας που τοποθετούνται σε κάμερα

Τραβήξτε φωτογραφίες χρησιμοποιώντας μια μονάδα φλας που είναι τοποθετημένη στην κάμερα. Δείτε τις ακόλουθες σελίδες για περισσότερες πληροφορίες ( Χρήση φλας στην κάμερα ).

Απομακρυσμένη φωτογράφηση με φλας

Τραβήξτε φωτογραφίες με μία ή περισσότερες απομακρυσμένες μονάδες φλας χρησιμοποιώντας ασύρματο έλεγχο φλας (Advanced Wireless Lighting ή AWL). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Remote Flash Photography” ( Remote Flash Photography ).