Η [ Κέντρο βαρύτητας περιοχή ] προστέθηκε στις επιλογές οθόνης λήψης που είναι διαθέσιμες μέσω των Προσαρμοσμένων ρυθμίσεων d18 [ Προσαρμοσμένη οθόνη λήψης οθόνης ] και d19 [ Προσαρμοσμένη οθόνη λήψης με εικονοσκόπιο ].

  • Η ενεργοποίηση ( M ) αυτής της επιλογής προσθέτει έναν κύκλο 8 ή 12 mm στο κέντρο της οθόνης λήψης κάθε φορά που επιλέγεται η [ Κέντρο βαρύτητας μέτρηση ] για [ Μέτρηση ] στο μενού λήψης φωτογραφιών.

  • Το μέγεθος του κύκλου ποικίλλει ανάλογα με την επιλογή που επιλέγεται για Προσαρμοσμένη ρύθμιση b5 [ Κεντροβαρισμένη περιοχή ]. Ο κύκλος δεν εμφανίζεται όταν έχει επιλεγεί το [ Μέσος όρος ].