Η κάμερα μπορεί να συνδεθεί με τηλεοράσεις, συσκευές εγγραφής και άλλες συσκευές που διαθέτουν υποδοχές HDMI. Χρησιμοποιήστε καλώδιο HDMI τύπου A τρίτου κατασκευαστή. Το καλώδιο πρέπει να αγοραστεί χωριστά. Απενεργοποιείτε πάντα την κάμερα πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε ένα καλώδιο.

1

Υποδοχή HDMI για σύνδεση με κάμερα

2

Υποδοχή HDMI για σύνδεση με εξωτερική συσκευή *

  • Επιλέξτε ένα καλώδιο με υποδοχή που ταιριάζει με την υποδοχή της συσκευής HDMI.