Το "RAW video" αναφέρεται σε βίντεο που έχει εγγραφεί με [ N-RAW 12 bit (NEV) ] ή [ ProRes RAW HQ 12 bit (MOV) ] επιλεγμένο για [ Τύπος αρχείου βίντεο ] στο μενού εγγραφής βίντεο.

Προφυλάξεις: Εγγραφή βίντεο RAW

Οι ακόλουθοι περιορισμοί ισχύουν όταν έχει επιλεγεί το [ N-RAW 12-bit (NEV) ] ή το [ ProRes RAW HQ 12-bit (MOV) ].

  • Οι ευαισθησίες ISO των Hi 0.3 έως Hi 2.0 δεν είναι διαθέσιμες.

  • Τα [ Active D-Lighting ], [ High ISO NR ], [ Diffraction Compensation ] και [ Electronic VR ] δεν είναι διαθέσιμα στο μενού εγγραφής βίντεο.

  • Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία των βίντεο RAW στην κάμερα.

  • Ανεξάρτητα από την επιλογή που έχει επιλεγεί για [ HDMI ] > [ Ανάλυση εξόδου ] στο μενού ρυθμίσεων, η μέγιστη ανάλυση εξόδου είναι 1920 × 1080.

  • Για πληροφορίες σχετικά με τις προφυλάξεις που ισχύουν όταν έχει επιλεγεί το [ N‑Log ] για τη λειτουργία τόνου, ανατρέξτε στην ενότητα “Εγγραφή βίντεο N‑Log” ( Εγγραφή βίντεο N-Log ).

Προβολή και επεξεργασία βίντεο RAW

Τα βίντεο RAW μπορούν να προβληθούν και να επεξεργαστούν μόνο χρησιμοποιώντας λογισμικό υπολογιστή που υποστηρίζει τη μορφή βίντεο RAW. Το λογισμικό NX Studio της Nikon υποστηρίζει μόνο την εμφάνιση των βίντεο μεσολάβησης MP4 που έχουν εγγραφεί μαζί με βίντεο RAW.