Το στοιχείο [ Μέγεθος εικόνας ] στο μενού λήψης φωτογραφιών βρίσκεται τώρα στη λίστα [ Ρυθμίσεις μεγέθους εικόνας ] μαζί με δύο νέα στοιχεία: [ Ενεργοποίηση μεγεθών εικόνας DX ] και [ Μέγεθος εικόνας (DX) ]. Το μέγεθος για τις φωτογραφίες που λαμβάνονται με χρήση της περιοχής εικόνας [ DX (24×16) ] μπορεί τώρα να επιλεγεί ανεξάρτητα από τις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν χρησιμοποιώντας άλλες περιοχές εικόνας.

Είδος

Περιγραφή

[ Μέγεθος εικόνας ]

Επιλέξτε το μέγεθος, σε pixel, των εικόνων που έχουν εγγραφεί με την κάμερα: [ Large ], [ Medium ] ή [ Small ].

[ Ενεργοποίηση μεγεθών εικόνας DX ]

Όταν το [ ON ] είναι επιλεγμένο για [ Ενεργοποίηση μεγεθών εικόνας DX ], το [ Μέγεθος εικόνας (DX) ] μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιλέξετε το μέγεθος των φωτογραφιών που λαμβάνονται με την περιοχή εικόνας [ DX (24×16) ] ανεξάρτητα από την επιλογή που έχει επιλεγεί για [ Μέγεθος εικόνας ].

[ Μέγεθος εικόνας (DX) ]