Τα [ Lo 1 ], [ Lo 2 ], [ Hi 1 ] και [ Hi 2 ] έχουν προστεθεί στις διαθέσιμες επιλογές για το [ Monitor Lightness ] στο μενού ρυθμίσεων ( Monitor Brightness ).