• Η κάμερα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με φακούς βάσης Z. Ο φακός που χρησιμοποιείται γενικά σε αυτό το έγγραφο για επεξηγηματικούς σκοπούς είναι ένας NIKKOR Z 50mm f/1,8 S.

 • Προσέξτε να αποτρέψετε την είσοδο σκόνης στην κάμερα.

 • Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα είναι απενεργοποιημένη πριν τοποθετήσετε το φακό.

  • Αφαιρέστε το καπάκι του σώματος της κάμερας ( q , w ) και το κάλυμμα του πίσω φακού ( e , r ).

  • Ευθυγραμμίστε τα σημάδια τοποθέτησης στην κάμερα ( t ) και στο φακό ( y ). Μην αγγίζετε τον αισθητήρα εικόνας ή τις επαφές του φακού.

  • Περιστρέψτε το φακό όπως φαίνεται μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του ( u ).

 • Αφαιρέστε το μπροστινό καπάκι του φακού πριν τραβήξετε φωτογραφίες.

F Φακοί τοποθέτησης
 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τον προσαρμογέα βάσης FTZ II/FTZ (διατίθεται χωριστά) πριν χρησιμοποιήσετε φακούς βάσης F ( Προσαρμογείς βάσης ).

 • Εάν επιχειρήσετε να προσαρτήσετε φακούς βάσης F απευθείας στην κάμερα, μπορεί να προκληθεί ζημιά στον φακό ή στον αισθητήρα εικόνας.

Αποσπώμενοι Φακοί

 • Αφού απενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί απελευθέρωσης του φακού ( q ) ενώ περιστρέφετε τον φακό προς την κατεύθυνση που φαίνεται ( w ).

 • Αφού αφαιρέσετε το φακό, επανατοποθετήστε τα καπάκια του φακού και το καπάκι του σώματος της κάμερας.