Түсіру мәзірінің қатарын таңдаңыз («A» мен «D»). Қосымша ақпаратты фотосуретке түсіру мәзіріндегі [ Суретке түсіру мәзірінің банкі ] элементіне арналған бөлімде алуға болады ( Суретке түсіру мәзірінің банкі ).