Тақырыпты анықтау

Бейне режимінде фокустау кезінде камера басымдық беретін нысан түрін таңдаңыз ( Автофокус үшін тақырып түрін таңдау ).

Нысан анықталмаған кездегі AF

Фокустау режимі үшін [ Толық уақыттағы AF ] таңдалған кезде [ Subject detection ] үшін таңдалған түрдегі нысанды анықтай алмаса, камераның фокустауын таңдаңыз.

  • [ ON ] таңдалса, таңдалған түрдегі нысан анықталса да, табылмаса да, фотокамера автофокусты қосады.

  • Таңдалған түрдегі бірде-бір нысан анықталмаған кезде автофокусты өшіру үшін [ OFF ] параметрін таңдаңыз.