Түсіру дисплейінде және флуоресцентті немесе сынап буының жарығында жазылған бейнелердегі жыпылықтауды және жолақты азайтыңыз.

  • Камераға дұрыс жиілікті автоматты түрде таңдауға мүмкіндік беру үшін [ Авто ] опциясын таңдаңыз.

  • Егер [ Авто ] қажетті нәтижелерді бере алмаса, жергілікті қуат көзінің жиілігіне сәйкес [ 50 Гц ] немесе [ 60 Гц ] параметрін таңдаңыз. 50 Гц қуат көзі бар аймақтар үшін [ 50 Гц ] параметрін, 60 Гц қуат көзі бар аймақтар үшін [ 60 Гц ] таңдаңыз.

  • [ Бейне жыпылықтауын азайту ] өзгертулері фотосурет режиміндегі түсіру дисплейіне де қолданылады.

Ескертулер: [ Бейне жыпылықтауын азайту ]
  • Егер [ Авто ] қажетті нәтижелерді бере алмаса және жергілікті қуат көзінің жиілігіне сенімді болмасаңыз, 50 және 60 Гц опцияларының екеуін де сынап көріңіз және ең жақсы нәтиже беретінін таңдаңыз.

  • Егер нысан өте жарық болса, жыпылықтауды азайту қажетті нәтижелерді бермеуі мүмкін. Олай болса, кішірек апертураны (жоғары f саны) таңдап көріңіз.

  • Жыпылықтауды азайту M режимінен басқа режимдерде қажетті нәтижелерді бермеуі мүмкін. Олай болса, M режимін таңдап, жергілікті қуат көзінің жиілігіне бейімделген ысырма жылдамдығын таңдаңыз:

    • 50 Гц: 1/100 с, 1/50 с , 1/25 с

    • 60 Гц: 1/125 с, 1/60 с , 1/30 с