Түсіру мәзірінің төрт банкінің әрқайсысында жазылған ақпаратқа экспозиция параметрлерін қосу үшін [ ҚОСУ ] опциясын таңдаңыз. Қосымша ақпаратты фотосурет түсіру мәзіріндегі [ Кеңейтілген мәзір қорлары ] тармағына арналған бөлімде алуға болады ( Кеңейтілген мәзір қорлары ).