Бейнелер үшін Picture Control таңдаңыз. Фотосуреттер үшін қазіргі таңда таңдалған опцияны пайдалану үшін [ Фотосурет параметрлерімен бірдей ] опциясын таңдаңыз ( Picture Controls ).