Бейнелер үшін ақ балансты таңдаңыз. Фотосуреттер үшін қазіргі таңда таңдалған опцияны пайдалану үшін [ Фотосурет параметрлері сияқты ] опциясын таңдаңыз ( Ақ баланс ).