Бейне жазу мәзіріндегі [ Бейне файл түрі ] үшін таңдалған [ N‑RAW 12-бит (NEV) ] көмегімен жазылған бейнелердің сапасын [ Жоғары сапа ] және [ Қалыпты ] ішінен таңдауға болады.