[ ON ] параметрін таңдау кескін сапасын жақсарту үшін кескінді оқуды оңтайландырады.

  • Кеңейтілген артық іріктеу [ 3840×2160; 60p ] немесе [ 3840×2160; Бейне жазу мәзірінде [ Кадр өлшемі/кадр жиілігі ] үшін 50p ] және [ Кескін аймағы ] > [ Кескін аймағын таңдау ] үшін [ FX ] таңдалады.

  • [ ON ] таңдалғанда, батареяның төгілуі көбейетінін ескеріңіз.