Кірістірілген микрофон арқылы жел соғуы нәтижесінде пайда болатын шуды азайту үшін төмен кесілген сүзгіні қосу үшін [ ҚОСУ ] параметрін таңдаңыз. Басқа дыбыстарға да әсер етуі мүмкін екенін ескеріңіз.

[ Жел шуын азайту ] үшін [ ҚОСУ ] параметрін таңдау қосымша стерео микрофондарға әсер етпейді. Бұл мүмкіндікті қолдайтын қосымша стереомикрофондар үшін жел шуын азайтуды микрофонды басқару элементтері арқылы қосуға немесе өшіруге болады.