Бейне жазу үшін AF аймағы режимін таңдаңыз ( AF аймағы режимі ).