Бейне режимі үшін дірілді азайту параметрлерін реттеңіз. Фотосуреттер үшін қазіргі таңда таңдалған опцияны пайдалану үшін [ Фотосурет параметрлерімен бірдей ] опциясын таңдаңыз ( Дірілді азайту ).