Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

ŠIS SERVISS VAR SATURĒT GOOGLE NODROŠINĀTUS TULKOJUMUS. GOOGLE NESNIEDZ NEKĀDAS TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS SAISTĪBĀ AR TULKOJUMIEM, TOSTARP UZ JEBKĀDAS GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ TULKOJUMU PAREIZĪBU, TICAMĪBU, KĀ ARĪ JEBKĀDAS NETIEŠAS GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM UN AUTORTIESĪBU IEVĒROŠANU.

Korporācijas Nikon (turpmāk „Nikon”) atsauces vadlīnijas jūsu ērtībai ir tulkotas, izmantojot tulkošanas programmatūru, ko darbina Google Translate. Ir pieliktas saprātīgas pūles, lai nodrošinātu pareizu tulkojumu, tomēr automatizētās tulkošanas sistēmas nav nedz perfektas, nedz arī paredzētas, lai ar tām aizstātu cilvēkus. Tulkojumi tiek piegādāti kā Nikon atsauces vadlīniju serviss, un tie tiek piegādāti „kā ir”. Netiek sniegtas kādas tiešas vai netiešas garantijas attiecībā uz jebkādu tulkojumu, kas veikti no angļu valodas jebkurā citā valodā, precizitāti, ticamību vai pareizību. Tulkošanas programmatūras ierobežojumu dēļ daļa satura (piemēram, attēli, video, Flash utt.) var nebūt pārtulkota precīzi un pareizi.

Oficiālais teksts ir atsauces vadlīniju angļu valodas versija. Jebkādas neatbilstības vai atšķirības nav saistošas, un tām nav juridiskas ietekmes attiecībā uz atbilstību paredzētajiem mērķiem vai to izpildi. Ja rodas jebkādi jautājumi saistībā ar tulkotajās atsauces vadlīnijā sniegtās informācijas pareizību, skatiet vadlīniju versiju angļu valodā, kas ir to oficiālā versija.

Iedarbība

Izvēloties a Fotografēšanas režīms

Lai izvēlētos fotografēšanas režīmu, turiet I poga un pagrieziet galveno komandu ciparripu. Atlasītā opcija tiek parādīta uzņemšanas displejā un vadības panelī.

Režīms Apraksts
P Ieprogrammēts automātiskais režīms ( 0 P (programmēts automātiskais) ) Izmantojiet momentuzņēmumiem un citās situācijās, kad ir maz laika kameras iestatījumu pielāgošanai. Kamera automātiski izvēlas gan aizvara ātrumu, gan diafragmas atvērumu.
S Aizvara prioritātes automātiskais režīms ( 0 S (Aizvara prioritātes automātiskais režīms) ) Izmantojiet, lai iesaldētu vai izpludinātu kustību. Jūs izvēlaties aizvara ātrumu; kamera automātiski pielāgo diafragmas atvērumu.
A Apertūras prioritātes automātiskais režīms ( 0 A (diafragmas prioritātes automātiskais režīms) ) Izmantojiet, lai aizmiglotu fonu vai fokusētu gan priekšplānu, gan fonu. Jūs izvēlaties diafragmas atvērumu; kamera automātiski pielāgo aizvara ātrumu.
M Manuāli ( 0 M (manuāli) ) Jūs kontrolējat gan aizvara ātrumu, gan diafragmas atvērumu. Ilgai ekspozīcijai izvēlieties aizvara ātrumu “Bulb” vai “Time”.

P ( Ieprogrammēts automātiskais režīms )

 • Šajā režīmā kamera automātiski pielāgo aizvara ātrumu un diafragmas atvērumu atbilstoši iebūvētai programmai, lai nodrošinātu optimālu ekspozīciju lielākajā daļā situāciju.
 • Pagriežot galveno komandu ciparripu, var izvēlēties dažādas aizvara ātruma un diafragmas atvēruma kombinācijas, kas nodrošina vienādu ekspozīciju (“elastīgā programma”).

  • Kamēr darbojas elastīgā programma, tiek parādīts elastīgās programmas indikators ( U ).
  • Lai atjaunotu noklusējuma aizvara ātruma un diafragmas atvēruma iestatījumus, grieziet galveno komandu ciparripu, līdz indikators vairs netiek rādīts. Elastīgo programmu var arī beigt, izvēloties citu režīmu vai izslēdzot kameru.

S ( Shutter-Priority Auto )

 • Aizvara prioritātes automātiskajā režīmā jūs izvēlaties slēdža ātrums kamēr kamera automātiski pielāgo diafragmas atvērumu optimālai ekspozīcijai. Izvēlieties ātrus aizvara ātrumus, lai “iesaldētu” kustību, vai lēnus aizvara ātrumus, lai ieteiktu kustību, aizmiglojot kustīgus objektus.
 • Pagrieziet galveno komandu ciparripu, lai iestatītu aizvara ātrumu.
 • Aizvara ātrumu var iestatīt uz vērtībām no 1/32000 s līdz 30 s.
 • Aizvara ātrumu var bloķēt izvēlētajā vērtībā ( 0 f4: Control Lock , g3: Control Lock ).

A ( Automāts ar diafragmas prioritāti )

 • Diafragmas prioritātes automātiskajā režīmā jūs izvēlaties atvērums kamēr kamera automātiski pielāgo aizvara ātrumu optimālai ekspozīcijai.
 • Diafragmas atvērumu var regulēt, griežot apakškomandu pārslēgu.
 • Minimālās un maksimālās diafragmas vērtības atšķiras atkarībā no objektīva.
 • Diafragmas atvērumu var bloķēt ar atlasīto vērtību ( 0 f4: Control Lock , g3: Control Lock ).

M ( Rokasgrāmata )

 • Jūs kontrolējat abus slēdža ātrums un atvērums . Izvēlieties šo režīmu, lai ilgstoši eksponētu tādus objektus kā uguņošana vai naksnīgās debesis (fotografēšana "Bulb" vai "Time", 0 ilgstošas ekspozīcijas (tikai režīms M) ).
 • Aizvara ātrumu un diafragmas atvērumu var pielāgot, atsaucoties uz ekspozīcijas indikatoriem, griežot komandu ciparripas.
 • Pagrieziet galveno komandu ciparripu, lai izvēlētos aizvara ātrumu. Aizvara ātrumu var iestatīt uz vērtībām no 1/32000 s līdz 30 s vai uz “Bulb” vai “Time” .

 • Diafragmas atvērumu var regulēt, griežot apakškomandu pārslēgu.
 • Minimālās un maksimālās diafragmas vērtības atšķiras atkarībā no objektīva.
 • Aizvara ātrumu un diafragmas atvērumu var bloķēt pie atlasītajām vērtībām ( 0 f4: Control Lock , g3: Control Lock ).

Iedarbības indikatori

Ekspozīcijas indikatori monitorā, skatu meklētājā un vadības panelī parāda, vai fotogrāfija būtu nepietiekami vai pāreksponēta ar pašreizējiem iestatījumiem. Ekspozīcijas indikatorus var nolasīt šādi (displejs mainās atkarībā no opcijas, kas atlasīta pielāgotajam iestatījumam b2 [ EV steps forexposition cntrl ]):

Displejs [ 1/3 solis ] atlasīts vienumam [ EV soļi ekspozīcijas kontrolei ].
Optimāla ekspozīcija Nepietiekami eksponēts par 1/3 EV Pāreksponēts par vairāk nekā 3 1/3 EV
Monitors
Skatu meklētājs/vadības panelis

Ekspozīcijas indikatoru orientāciju var mainīt, izmantojot pielāgoto iestatījumu f7 [ Reverse indicators ].

Brīdinājums par iedarbību

Displeji mirgos, ja atlasītie iestatījumi pārsniedz ekspozīcijas mērīšanas sistēmas ierobežojumus.

Pagarināti aizvara ātrumi

Ja aizvara ātrums ir līdz 900 s (15 minūtes), pielāgotajam iestatījumam d6 [ Pagarināti aizvara ātrumi (M) ] atlasiet [ ON ].

Ilgas ekspozīcijas

Ja ātrums ir mazāks par 1 s, kameras parādītais aizvara ātrums var atšķirties no faktiskā ekspozīcijas laika. Faktiskais ekspozīcijas laiks, piemēram, ja aizvara ātrums ir 15 un 30 sekundes, ir attiecīgi 16 un 32 sekundes. Ekspozīcijas laiks atkal atbildīs izvēlētajam aizvara ātrumam, ja ātrums ir 60 sekundes un mazāks.

Automātiskā ISO jutības kontrole (režīms M )

Ja ir iespējota automātiskā ISO jutības kontrole ( 0 Auto ISO Sensitivity Control ), ISO jutība tiks automātiski pielāgota optimālai ekspozīcijai pie izvēlētā aizvara ātruma un diafragmas atvēruma.

Ilgstoša ekspozīcija (tikai M režīmā)

Kamera piedāvā divas iespējas ilgstošai ekspozīcijai: " Spuldze " un " Laiks ”. Ilgu ekspozīciju var izmantot uguņošanas, nakts ainavu, zvaigžņu vai kustīgu gaismu attēliem.

35 sekunžu ekspozīcijas kadrs ar aizvara ātrumu “Bulb” un diafragmas atvērumu f/25

Slēdža ātrums Apraksts
Spuldze Aizvars paliek atvērts, kamēr tiek turēta nospiesta aizvara atbrīvošanas poga.
Laiks Ekspozīcija sākas, kad tiek nospiesta aizvara atbrīvošanas poga, un beidzas, kad poga tiek nospiesta otro reizi.
 1. Turiet kameru nekustīgi, piemēram, izmantojot statīvu.

 2. Turiet nospiestu pogu I un grieziet galveno komandu skalu, lai izvēlētos režīmu M .

 3. Pagrieziet galveno komandu ciparripu, lai izvēlētos aizvara ātrumu Bulb (“Bulb”) vai Time (“Time”).

  Spuldze

  Laiks

  Ņemiet vērā, ka ekspozīcijas indikatori netiek rādīti, ja aizvara ātrums ir Bulb vai Time .

 4. Fokusējiet un sāciet ekspozīciju.

  • “Bulb” : nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu līdz galam, lai sāktu ekspozīciju. Ekspozīcijas laikā turiet nospiestu aizvara atbrīvošanas pogu.
  • “Laiks” : nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu līdz galam, lai sāktu ekspozīciju.
  • Pagājušais laiks tiek parādīts vadības panelī.

 5. Beidziet ekspozīciju.

  • “Spuldze” : paceliet pirkstu no aizvara atbrīvošanas pogas.
  • “Laiks” : otro reizi nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu līdz galam.

Ilgstoša ekspozīcija

 • Ņemiet vērā, ka ilgstošas ekspozīcijas laikā var būt “troksnis” (spilgti plankumi, nejauši izvietoti spilgti pikseļi vai migla).
 • Spilgtos plankumus un miglu var samazināt, fotoattēlu uzņemšanas izvēlnē izvēloties [ Ieslēgts ] vienumam [ Longexposition NR ].
 • Nikon iesaka izmantot pilnībā uzlādētu akumulatoru, komplektācijā iekļauto uzlādes maiņstrāvas adapteri vai papildu maiņstrāvas adapteri un strāvas savienotāju, lai novērstu strāvas zudumu ilgstošas ekspozīcijas laikā.
 • Lai novērstu izplūšanu, ieteicams izmantot statīvu vai ierīci, piemēram, papildu tālvadības vadu vai bezvadu tālvadības pulti.

Automātiskās ekspozīcijas bloķēšana

Izmantojiet automātiskās ekspozīcijas fiksatoru, lai pēc iestatīšanas pārkomponētu fotogrāfijas iedarbība noteiktai priekšmeta jomai. Ekspozīcijas fiksators noder, ja ekspozīcijas iestatīšanai izmantotais laukums ir daudz gaišāks vai tumšāks par apkārtējo vidi.

 1. Kad objekts ir novietots izvēlētajā fokusa punktā un aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz pusei, nospiediet attēla centru. apakšatlase lai bloķētu ekspozīciju.

  • Kamēr ir nospiests apakšselektora centrs, ekspozīcija tiks fiksēta ar vērtību, kas izmērīta objekta apgabalā, ko nosaka izvēlētā mērīšanas opcija.

  • An AE-L ikona tiks parādīts fotografēšanas displejā.
  • Ja ir iespējots autofokuss, arī fokuss tiks bloķēts.

 2. Turot nospiestu apakšselektora centru, pārveidojiet fotoattēlu un fotografējiet.

Ekspozīcijas bloķēšana ar aizvara atbrīvošanas pogu

Ja pielāgotajam iestatījumam c1 [ Aizvara atbrīvošanas poga AE-L ] ir atlasīts [ On (pusi nospiešana) ], ekspozīcija tiks bloķēta, kamēr aizvara atbrīvošanas poga tiek nospiesta līdz pusei.

Mērītais laukums

 • Izmantojot [ Spot metering ], ekspozīcija tiks fiksēta ar vērtību, kas mērīta aplī, kura centrā ir pašreizējais fokusa punkts.
 • Izmantojot [ Center-weighted metering ], ekspozīcija tiks fiksēta vērtībā, kas mērīta 12 mm aplī displeja centrā.

Aizvara ātruma un diafragmas atvēruma pielāgošana

Kamēr ir nospiests apakšselektora centrs, var pielāgot šādus iestatījumus:

Režīms Iestatījums
P Aizvara ātrums un diafragmas atvērums (elastīga programma; 0 P (programmēts automātiskais) )
S Slēdža ātrums
A Apertūra
 • Jaunās vērtības var apstiprināt fotografēšanas displejā un vadības panelī.

Ekspozīcijas kompensācija

Ekspozīcijas kompensācija tiek izmantota, lai mainītu iedarbība no kameras ieteiktās vērtības. To var izmantot, lai attēlus padarītu gaišākus vai tumšākus.

–1 EV

Nav ekspozīcijas kompensācijas

+1 EV

Ekspozīcijas kompensācijas pielāgošana

Turiet E poga un pagrieziet komandu ciparripu.

 • Izvēlieties kādu no vērtībām no –5 EV (nepietiekama ekspozīcija) līdz +5 EV (pārekspozīcija). Video režīmā ir pieejamas vērtības no –3 EV līdz +3 EV.
 • Pēc noklusējuma iestatījumiem ekspozīcijas kompensācijas izmaiņas tiek veiktas ar soli 1/3 EV. Pakāpienu lielumu var mainīt, izmantojot pielāgoto iestatījumu b2 [ EV steps forexposure cntrl ].
 • Augstākas vērtības padara objektu gaišāku, zemākas – tumšāku.

 • E ikonas un ekspozīcijas indikatori parādās uzņemšanas displejā un vadības panelī. Režīmos, kas nav M , ekspozīcijas indikatora centrā mirgo nulle (“ 0 ”). Pašreizējo ekspozīcijas kompensācijas vērtību var apstiprināt, nospiežot pogu E

  Monitors

  Skatu meklētājs

  Vadības panelis

 • Normālu ekspozīciju var atjaunot, iestatot ekspozīcijas kompensāciju uz ±0,0. Ekspozīcijas kompensācija netiek atiestatīta, kad kamera tiek izslēgta.

M režīms

 • Režīmā M ekspozīcijas kompensācija ietekmē tikai ekspozīcijas indikatoru; aizvara ātrums un diafragmas atvērums nemainās.
 • Ja ir spēkā automātiskā ISO jutības kontrole ( 0 Auto ISO Sensitivity Control ), ISO jutība tiek automātiski pielāgota atbilstoši ekspozīcijas kompensācijai atlasītajai vērtībai.

Izmantojot zibspuldzi

Ja tiek izmantota papildu zibspuldze, ekspozīcijas kompensācija ietekmē gan zibspuldzes līmeni, gan ekspozīciju, mainot gan galvenā objekta, gan fona spilgtumu; ja vēlaties, efektu var ierobežot ar fonu, izmantojot pielāgoto iestatījumu e3 [ Exposure comp. zibspuldzei ].