Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

ŠIS SERVISS VAR SATURĒT GOOGLE NODROŠINĀTUS TULKOJUMUS. GOOGLE NESNIEDZ NEKĀDAS TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS SAISTĪBĀ AR TULKOJUMIEM, TOSTARP UZ JEBKĀDAS GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ TULKOJUMU PAREIZĪBU, TICAMĪBU, KĀ ARĪ JEBKĀDAS NETIEŠAS GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM UN AUTORTIESĪBU IEVĒROŠANU.

Korporācijas Nikon (turpmāk „Nikon”) atsauces vadlīnijas jūsu ērtībai ir tulkotas, izmantojot tulkošanas programmatūru, ko darbina Google Translate. Ir pieliktas saprātīgas pūles, lai nodrošinātu pareizu tulkojumu, tomēr automatizētās tulkošanas sistēmas nav nedz perfektas, nedz arī paredzētas, lai ar tām aizstātu cilvēkus. Tulkojumi tiek piegādāti kā Nikon atsauces vadlīniju serviss, un tie tiek piegādāti „kā ir”. Netiek sniegtas kādas tiešas vai netiešas garantijas attiecībā uz jebkādu tulkojumu, kas veikti no angļu valodas jebkurā citā valodā, precizitāti, ticamību vai pareizību. Tulkošanas programmatūras ierobežojumu dēļ daļa satura (piemēram, attēli, video, Flash utt.) var nebūt pārtulkota precīzi un pareizi.

Oficiālais teksts ir atsauces vadlīniju angļu valodas versija. Jebkādas neatbilstības vai atšķirības nav saistošas, un tām nav juridiskas ietekmes attiecībā uz atbilstību paredzētajiem mērķiem vai to izpildi. Ja rodas jebkādi jautājumi saistībā ar tulkotajās atsauces vadlīnijā sniegtās informācijas pareizību, skatiet vadlīniju versiju angļu valodā, kas ir to oficiālā versija.

Atbrīvošanas režīms

Izvēloties a Atbrīvošanas režīms

Lai izvēlētos darbību, kas tiek veikta, kad aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz galam, turiet nospiestu atbrīvošanas režīma ciparripas bloķēšanas atbrīvošanu un pagrieziet atlaidiet režīma ciparripu .

 • Apturiet, kad rādītājs sakrīt ar vēlamo iestatījumu.

Režīms Apraksts
U Viens rāmis Kamera uzņem vienu fotoattēlu katru reizi, kad tiek nospiesta aizvara atbrīvošanas poga.
V Nepārtraukts lēns ātrums

Kamēr ir nospiesta aizvara atbrīvošanas poga, kamera uzņem fotoattēlus ar izvēlētu ātrumu.

 • Izvēlieties ātrumu no 10 līdz 1 kadram sekundē. Lai izvēlētos kadru nomaiņas ātrumu, turiet nospiestu pogu c un grieziet komandu ciparripu.
W Nepārtraukts liels ātrums

Kamēr ir nospiesta aizvara atbrīvošanas poga, kamera uzņem fotoattēlus ar izvēlētu ātrumu. Izmantojiet aktīviem priekšmetiem.

 • Izvēlieties no 20 līdz 10 kadriem sekundē. Lai izvēlētos kadru nomaiņas ātrumu, turiet nospiestu pogu c un grieziet komandu ciparripu.
E Taimeris Uzņemiet attēlus, izmantojot taimeri ( 0 Automātiskā taimera izmantošana ( E ) ).
c Ātrās atbrīvošanas režīma izvēle

Turiet nospiestu pogu c un grieziet galveno komandu ciparripu, lai atlasītu atbrīvošanas režīmu ( 0 Ātrās atbrīvošanas režīma izvēle ).

Kadru pavēršanas ātrums

 • Kadru nomaiņas ātrumu nepārtrauktam zema ātruma un nepārtraukta liela ātruma režīmam var atlasīt arī, izmantojot pielāgoto iestatījumu d1 [ Nepārtrauktas fotografēšanas ātrums ].
 • Faktiskais kadru nomaiņas ātrums, kad nepārtrauktā mazā ātruma režīmā ir atlasīts 8 kadru padeves ātrums, ir 7,5 kadri sekundē.
 • Iepriekš norādītās kadru kustības ātruma vērtības pieņem fokusa režīmu AF-C , fotografēšanas režīmu M , aizvara ātrumu 1/250 s vai ātrāk un noklusējuma vērtības visiem pārējiem iestatījumiem. Kadru virzīšanas ātrums var palēnināt:

  • fotografējot ar zibspuldzi,
  • klusuma režīmā,
  • kad mirgošana tiek noteikta, kad fotoattēlu uzņemšanas izvēlnē [ Fotoattēlu mirgošanas samazināšana ] ir atlasīts [ ON ],
  • ja diafragmas atvērums ir apturēts līdz ļoti lielam f skaitlim, vai
  • pie lēna slēdža ātruma.
 • Ja fotoattēlu uzņemšanas izvēlnē [ Fotoattēlu mirgošanas samazināšana ] ( 0 Fotoattēlu mirgošanas samazināšana ) ir atlasīts [ ON ] (Ieslēgts), sērijveida fotografēšanas laikā uzņemšanas displejs uz īsu brīdi kļūst tumšs.

Brīdinājumi: sērijveida fotogrāfija

 • Atkarībā no uzņemšanas apstākļiem un atmiņas kartes veiktspējas atmiņas kartes piekļuves indikators var iedegties no dažiem desmitiem sekunžu līdz apmēram minūtei. Neizņemiet atmiņas karti, kamēr deg atmiņas kartes piekļuves indikators. Var ne tikai pazaudēt visus neierakstītos attēlus, bet arī sabojāt kameru vai atmiņas karti.
 • Ja aizvara ātrums ir mazāks par 1/250 s , sērijveida fotografēšanas laikā uzņemšanas displejs netiek atjaunināts reāllaikā. Lai fotografēšanas laikā izsekotu objektam, izvēlieties aizvara ātrumu, kas lielāks par 1/250 s.
 • Ja kamera tiek izslēgta, kamēr deg atmiņas kartes piekļuves indikators, tā neizslēdzas, kamēr nav ierakstīti visi buferī esošie attēli.
 • Ja akumulators ir izlādējies, kamēr attēli paliek buferī, aizvara atbrīvošana tiks atspējota un attēli tiks pārsūtīti uz atmiņas karti.

Atmiņas buferis

 • Kamēr aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz pusei, kadru skaitīšanas displejs parāda attēlu skaitu, ko var saglabāt atmiņas buferī.
 • Kad buferis ir pilns, displejā parādīsies r000 un kadru ātrums samazināsies.
 • Parādītais skaitlis ir aptuvens. Faktiskais fotoattēlu skaits, ko var saglabāt atmiņas buferī, ir atkarīgs no kameras iestatījumiem un fotografēšanas apstākļiem.

Sēriju skatīšanās

Katra fotoattēlu sērija (sērija), kas uzņemta nepārtrauktās uzņemšanas režīmā vai liela ātruma kadru uzņemšanas laikā +, tiek uzskatīta par grupu. Lai izvēlētos, kā atskaņošanas laikā tiek apstrādāti sērijveida attēli, atskaņošanas izvēlnē izmantojiet vienumu [ Sērijas atskaņošana ].

Ātrās atbrīvošanas režīma izvēle

Kad atbrīvošanas režīma ciparripa ir pagriezta uz c , varat izvēlēties atlaišanas režīmu, turot nospiestu c poga un pagriežot galveno komandu ciparripu.

 • Atlasītā režīma iestatījumus var pielāgot, turot nospiestu pogu c un griežot apakškomandu skalu.
 • Ātrgaitas kadru uzņemšanas + režīmi ar kadru nomaiņas ātrumu 30, 60 vai 120 kadri sekundē ir pieejami tikai tad, ja atbrīvošanas režīma ciparripa ir pagriezta uz c ( 0 Ātrgaitas kadru uzņemšana + (C30/60/C120) ) .

Ātrgaitas kadru uzņemšana + ( C30 / C60 / C120 )

Liela ātruma sērijveida fotografēšanai ar kadru nomaiņas ātrumu 30, 60 vai 120 kadri sekundē (ātrdarbīga kadru uzņemšana +), iestatiet atbrīvošanas režīma ciparripu uz c un pēc tam turiet nospiestu pogu c un grieziet galveno komandu ciparripu, lai izvēlētos [ C30 ]. , [ C60 ] vai [ C120 ].

 • Šajos režīmos uzņemto sēriju maksimālais ilgums ir aptuveni četras sekundes.
 • Ierakstītajos fotoattēlos var būt iekļauti arī galīgie attēli no kadriem, kas ir buferizēti, kamēr aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz pusei (“Pre-release Capture”); lai izvēlētos, cik daudz bufera tiek saglabāts, izmantojiet pielāgoto iestatījumu d4 [ Pre-Release Capture options ]. Varat arī ierobežot sērijveida ieraksta ilgumu, kas ierakstīts pēc tam, kad aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz galam ( 0 d4: Pre-Release Capture Options ).
 • Fotoattēlus var uzņemt ar šādiem iestatījumiem:

  Opcija C30 C60 C120
  Slēdža ātrums 1/32000 līdz 1/60 s 1/32000 līdz 1/125 s
  [ Attēla apgabals ] [ FX (36 × 24) ] vai [ DX (24 × 16) ] Tikai [ DX (24×16) ] [Tikai FX (36×24) ]
  [ Attēla kvalitāte ] Tikai [ JPEG normāls ]
  [ Attēla izmēra iestatījumi ] Tikai [ liels ] [ Mazais ] tikai
 • Attēli tiek ierakstīti JPEG formātā.
 • ISO jutības augšējā robeža ir ISO 25600, pat ja ir atlasītas augstākas vērtības (Hi 0,3 līdz Hi 2,0).
 • Opcija, kas izvēlēta opcijai [ Minimālais aizvara ātrums ], netiks lietota, ja fotoattēlu uzņemšanas izvēlnē [ ISO jutības iestatījumi ] > [ Auto ISO sensitivity control ] ir atlasīts [ ON] .
 • Ekspozīcijas kompensācija ir ierobežota ar vērtībām no –3 līdz +3 EV, lai gan var atlasīt iestatījumus no –5 līdz +5 EV.
 • Ja ir pievienots DX objektīvs, kad ir atlasīts [ C120 ], atbrīvošanas režīms mainīsies uz [ C60 ] un attēla apgabals tiks fiksēts uz [ DX (24×16) ].
 • Skārienveida aizvaru var izmantot tikai viena attēla uzņemšanai vienlaikus. Izmantojiet aizvara atbrīvošanas pogu, lai uzņemtu ātrdarbīgu kadru +.

Ātrgaitas kadru uzņemšana +: ierobežojumi

Ātrgaitas kadru uzņemšanu + nevar apvienot ar dažām kameras funkcijām, tostarp:

 • elastīga programma,
 • fotoattēlu mirgošanas samazināšana,
 • fotografēšana ar zibspuldzi,
 • iekavās,
 • vairākas ekspozīcijas,
 • HDR pārklājums,
 • fotografēšana ar intervālu,
 • timelapse video ierakstīšana un
 • fokusa maiņa.

Ātrgaitas kadru uzņemšana +

Ieteicamas ir atmiņas kartes ar lielu rakstīšanas ātrumu ( 0 Apstiprinātās atmiņas kartes ).

Izmantojot Taimeris ( E )

Taimera režīmā, nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu līdz galam, tiek palaists taimeris, un tiek uzņemts fotoattēls, kad taimeris beidzas.

 1. Pagrieziet atbrīvošanas režīma ripu uz E (automātiskā taimera režīms).

  Turiet nospiestu atbrīvošanas režīma ciparripas bloķēšanas atbloķētāju un pagrieziet atbrīvošanas režīma ciparripu uz E .

 2. Kadrējiet fotoattēlu un fokusējiet.

  Taimeris nedarbosies, ja aizvaru nevar atbrīvot, piemēram, ja kamera nevar fokusēties, kad fokusa režīmam ir atlasīts AF-S .

 3. Sāciet taimeri.

  • Nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu līdz galam, lai palaistu taimeri; sāks mirgot automātiskā taimera indikators. Lampa pārstāj mirgot divas sekundes pirms taimera termiņa beigām.

  • Lai izslēgtu taimeri pirms fotoattēla uzņemšanas, pagrieziet atbrīvošanas režīma ripu uz citu iestatījumu.

  • Taimera ilgumu, uzņemto uzņēmumu skaitu un intervālu starp uzņēmumiem var atlasīt, izmantojot pielāgoto iestatījumu c2 [ Self-timer ].

Taimera iestatīšana

Lai izvēlētos taimera ilgumu, nospiediet un turiet pogu c un grieziet komandu ciparripu.