Wanneer je eerste foto niet kan wachten

Klaar maken

 1. Plaats de batterij ( De batterij plaatsen ).

  Voor informatie over het opladen van de batterij, zie "De batterij opladen" ( De batterij opladen ).

 2. Plaats een geheugenkaart ( Geheugenkaarten plaatsen ).
  • Lijn de montagemarkering op de lens uit met de overeenkomende markering op de camerabody ( q ) en draai de lens in de aangegeven richting ( w ).

  • Aan de camera kan een riem worden bevestigd. Zie "De riem bevestigen" ( De riem bevestigen ) voor meer informatie.

 3. Zet de camera aan, kies een taal en stel de klok in ( Camera Setup ).

Foto's maken (foto's maken) en bekijken ( afspelen )

 1. Druk om scherp te stellen de ontspanknop half in (dwz druk de ontspanknop licht in en stop wanneer deze half wordt ingedrukt).
 2. Zonder uw vinger van de ontspanknop te halen, drukt u de knop helemaal in om de foto te maken.
 3. Bekijk de foto.