Cameralichaam

1

Ontgrendeling van de ontgrendelingsknop van de ontgrendelingsmodus ( ontgrendelingsmodus )

2

BKT- knop ( bracketing )

3

c -knop ( Flitsstanden )

4

Stereomicrofoon (voor video's; Video's opnemen )

5

Video-opnameknop ( Video's opnemen )

6

S ( Q ) knop ( ISO gevoeligheid )

7

E knop ( Belichtingscompensatie )

8

Oogje voor camerariem ( De riem bevestigen )

9

E (brandvlakmarkering; de brandpuntmarkering en flens-achterafstand )

10

Configuratiescherm ( Het Configuratiescherm , Het Configuratiescherm )

11

GNSS-antenne ( locatiegegevens )

12

Accessoireschoen (voor optionele flitser; Gebruik van een flitser op de camera , compatibele flitsers)

13

I -knop (Een opnamemodus kiezen )

14

c knop ( Ontspanmodus )

1

Aan/uit-schakelaar ( camera-instelling , foto's maken )

2

Ontspanknop ( Foto's maken )

3

AF-hulpverlichting ( De AF-hulpverlichting , a12: ingebouwde AF-hulpverlichting )

Lampje voor rode-ogenreductie ( Flitsstanden )

Zelfontspannerlampje ( De zelfontspanner gebruiken ( E ) )

4

M knop ( de monitormodusknop en de oogsensor , beperk de selectie van de monitormodus)

5

Klep voor flitssynchronisatieterminal

6

Afdekking van tien-pins externe terminal

7

Afdekking voor microfoon-, hoofdtelefoon- en Ethernet-aansluitingen

8

Afdekking voor USB- en HDMI-aansluitingen

9

Scherpstelmodusknop ( Focus )

10

Vergrendeling van deksel van batterijvak ( De batterij plaatsen )

11

Deksel van het batterijvak (De batterij plaatsen)

12

Merkteken voor lensbevestiging (Een lens bevestigen)

13

Flash-synchronisatieterminal ( De Sync-terminal )

14

Tien-pins externe terminal

15

Oplaadlampje ( de lichtnetlaadadapter: opladen )

16

Ethernet-connector ( Ethernet-verbindingen , Ethernet )

17

Connector voor externe microfoon ( Microfoons )

18

Hoofdtelefoonaansluiting ( Hoofdtelefoonvolume )

19

HDMI-connector ( Aansluiten op HDMI-apparaten )

20

USB-connector ( computers: aansluiten via USB , USB Power Delivery )

21

Bodydop ( Een lens bevestigen )

1

Microfoon (voor spraakmemo's; Spraakmemo's opnemen )

2

U knop ( Witbalans )

3

T -knop ( Beeldkwaliteit aanpassen )

4

b -knop ( Spraakmemo's opnemen )

5

Netwerkindicator ( Verbindingsstatus , Verbindingsstatus )

6

Monitor ( aanraakbediening , de aanraaksluiter )

7

Luidspreker ( bedieningselementen voor videoweergave )

8

Oculairontgrendeling ( Oculairaccessoires zoeker )

9

O ( Q )-knop ( Ongewenste foto's verwijderen, Foto 's verwijderen)

10

g ( Fn4 )-knop ( Beeldinstellingen , Foto's beveiligen tegen wissen )

11

Ontgrendelingsmodusknop ( ontgrendelingsmodus )

12

Rubberen oogschelp ( accessoires voor zoekeroculairs )

13

Zoeker (De Zoeker )

14

Oogsensor ( de monitormodusknop en de oogsensor )

1

Dioptrie-aanpassingsregeling ( De dioptrie-aanpassingsregeling )

2

DISP- knop ( Een display kiezen, een display kiezen )

3

Foto / video-selector (foto's maken, video's maken)

4

AF-ON- knop ( focus vergrendelen met de AF-ON-knop )

5

Sub-selector ( de sub-selector , focusvergrendeling , automatische belichtingsvergrendeling )

6

Hoofdinstelschijf ( f5: Omgekeerde draaiknop )

7

i knop (De i -knop (het i -menu) , De i -knop (afspeelmodus) )

8

J knop ( De menu's gebruiken )

9

Multi-selector ( De menu's gebruiken )

10

X knop ( handmatige scherpstelling , miniatuurweergave , afspeelzoom )

11

G knop ( De G -knop , Menugids )

12

K knop ( Afspelen ,Foto's bekijken )

13

W ( Q )-knop ( Het d (Help)-pictogram , Miniatuurweergave , Afspeelzoom gebruiken )

14

AF-ON- knop voor verticale opnamen ( focus vergrendelen met de AF-ON-knop )

15

Hoofdinstelschijf voor verticaal fotograferen ( f5: Reverse Dial Rotation )

16

Multi-selector voor verticaal fotograferen ( Portret (“Tall”) Oriëntatie )

17

Toegangslampje geheugenkaart (het toegangslampje voor de geheugenkaart , het toegangslampje voor de geheugenkaart )

18

i knop voor verticaal fotograferen (De i -knop (het i -menu) , de i -knop (afspeelmodus) )

1

Lensontgrendelingsknop ( Lenzen losmaken)

2

Lensbevestiging ( Een lens bevestigen, de brandpuntsmarkering en flens-achterafstand )

3

CPU-contacten

4

Beeldsensor ( Reiniging beeldsensor )

5

Fn3- knop

6

Statiefaansluiting

7

Secundaire instelschijf voor verticale opnamen ( f5: omgekeerde draaiknop )

8

Ontspanknopvergrendeling voor verticale opnamen ( Foto's kadreren in portret ("Tall") oriëntatie )

9

Fn- knop voor verticaal fotograferen

10

Beveiligingssleuf (voor antidiefstalkabel; The Security Slot )

11

S -knop voor verticaal fotograferen ( ISO-gevoeligheid )

12

Ontspanknop voor verticaal fotograferen

13

Klepje van geheugenkaartsleuf ( Geheugenkaarten plaatsen )

14

Klepje over geheugenkaartsleuf ( Geheugenkaarten verwijderen )

15

Fn2 -knop ( Instellingen beeldgebied aanpassen )

16

Fn1- knop

17

Secundaire instelschijf ( f5: Omgekeerde draaischijf)

Raak de beeldsensor of het sensorscherm niet aan

U mag in geen geval op de beeldsensor of het sensorscherm ( Sensor Shield Behavior at Power Off ) porren of er druk op uitoefenen of ze blootstellen aan krachtige luchtstromen van een ventilator. Als u deze voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan de sensor of het schild krassen of anderszins beschadigen. Voor informatie over het reinigen van de beeldsensor, zie "Beeldsensor reinigen" ( Beeldsensor reinigen ).

Opmerkingen over de monitor

De hoek van de monitor kan worden aangepast.

Serienummer van het product

Het serienummer van dit product vindt u door de monitor te openen.

De GNSS-antenne

Blijf indien mogelijk in de open lucht bij het gebruik van locatiegegevensservices. Houd de antenne naar de lucht gericht voor de beste ontvangst.

De LCD-verlichter

Door de aan/uit-schakelaar naar D te draaien, wordt de achtergrondverlichting voor de knoppen en het bedieningspaneel (LCD-verlichting) geactiveerd. De achtergrondverlichting blijft een paar seconden branden nadat de aan/uit-schakelaar is losgelaten. De achtergrondverlichting gaat uit wanneer de schakelaar een tweede keer naar D wordt gedraaid of de ontspanknop half wordt ingedrukt. Door de knopverlichting te activeren, is de camera gemakkelijker te gebruiken in het donker.

Het beveiligingsslot

De beveiligingssleuf dient als bevestigingspunt voor antidiefstalkabels van derden. Het is compatibel en bedoeld voor gebruik met Kensington-beveiligingskabelsloten. Raadpleeg de documentatie bij het veiligheidskabelslot voor meer informatie.

Het Configuratiescherm

Het bedieningspaneel licht op wanneer de camera is ingeschakeld. Bij de standaardinstellingen worden de volgende indicatoren weergegeven. Voor een volledige lijst van de indicatoren die kunnen worden weergegeven, zie "Het bedieningspaneel" ( Het bedieningspaneel ) in het gedeelte over "Camerabeeldschermen" in het hoofdstuk "Technische opmerkingen".

1

Opnamemodus (Een opnamemodus kiezen )

2

Sluitertijd ( S (Sluiterprioriteit automatisch) , M (Handmatig) )

3

Diafragma ( A (Automatisch diafragmavoorkeuze) , M (Handmatig) )

4

Batterij-indicator ( batterijniveau )

5

Belichtingsindicator

Belichting ( Belichtingsindicatoren )

Belichtingscompensatie ( Belichtingscompensatie )

Framegrootte en snelheid ( opties voor videoframegrootte en snelheid)

6

ISO-gevoeligheid ( ISO-gevoeligheid )

7

Aantal resterende opnamen ( aantal resterende opnamen , capaciteit geheugenkaart )

Beschikbare opnametijd ( video's opnemen )

8

ISO-gevoeligheidsindicator ( ISO-gevoeligheid )

Indicatie automatische ISO-gevoeligheid ( Automatische instelling ISO-gevoeligheid )

9

Release-modus ( release-modus )

10

Pictogram geheugenkaart (slot 2;rol gespeeld door kaart in slot 2 )

11

Pictogram geheugenkaart (slot 1;rol gespeeld door kaart in slot 2 )

12

AF-veldstandindicator ( AF-veldstand )

13

Focusmodus ( Focusmodus )

14

Opnamemenubank ( Opnamemenubank )

De monitor

Bij de standaardinstellingen verschijnen de volgende indicatoren op de monitor. Voor een volledige lijst van de indicatoren die kunnen worden weergegeven, zie "De monitor" in het gedeelte over "Camerabeeldschermen" ( Camerabeeldschermen ) in het hoofdstuk "Technische opmerkingen".

Fotomodus

1

Opnamemodus (Een opnamemodus kiezen )

2

Release-modus ( release-modus )

3

Scherpstelmodus ( Selectie scherpstelpunt )

4

AF-veldstand ( AF-veldstand )

5

t -pictogram ( Het t -pictogram )

6

Witbalans ( Witbalans )

7

Actieve D-Lighting ( Actieve D-Lighting )

8

Picture Control ( Picture Controls )

9

Beeldgebied ( Instellingen beeldgebied aanpassen )

10

Afbeeldingsgrootte ( Een afbeeldingsgrootte kiezen )

11

Beeldkwaliteit ( Beeldkwaliteit aanpassen )

1

Belichtingsindicator

Belichting ( Belichtingsindicatoren )

Belichtingscompensatie ( Belichtingscompensatie )

2

i -pictogram (De i -knop (het i -menu) , de i -knop (afspeelmodus) )

3

Batterij-indicator ( batterijniveau )

4

Aantal resterende opnamen ( aantal resterende opnamen , capaciteit geheugenkaart )

5

ISO-gevoeligheid ( ISO-gevoeligheid )

6

ISO-gevoeligheidsindicator ( ISO-gevoeligheid )

Indicatie automatische ISO-gevoeligheid ( Automatische instelling ISO-gevoeligheid )

7

Diafragma ( A (Automatisch diafragmavoorkeuze) , M (Handmatig) )

8

Sluitertijd ( S (Sluiterprioriteit automatisch) , M (Handmatig) )

9

Meting ( Meting )

10

Aanraakopname ( De Touch Shutter )

11

Trillingsreductie-indicator ( trillingsreductie )

12

Scherpstelpunt ( Selectie scherpstelpunt )

13

Weergavemodus (foto-liveweergave; d9: Weergavemodus (Photo Lv) )

De monitor gebruiken met de camera in de "hoge" oriëntatie

Wanneer de camera wordt gedraaid om foto's te maken in "staande" (portret) oriëntatie, draait het scherm in de monitor om overeen te komen (alleen fotomodus).

Een beeldscherm kiezen

Druk op de DISP -knop om door de opnameweergave te bladeren. Kies uit maximaal vijf schermen, elk met een aanpasbare selectie van pictogrammen en indicatoren. De weergegeven items kunnen worden geselecteerd met behulp van persoonlijke instelling d18 [ Aangepaste monitoropnameweergave ] ( d18: Aangepaste monitoropnameweergave ).

Videomodus

1

Opname-indicator ( Video's opnemen )

Indicator "Geen video" ( Het 0 -pictogram )

2

Opname-indicator (rode rand; g17: Rode REC Frame-indicator )

3

Video-opnametijd ( video's opnemen)

4

Framegrootte en snelheid ( opties voor videoframegrootte en snelheid)

5

Bestemming ( Bestemming )

6

Resterende tijd ( video's opnemen )

7

Afbeeldingsgebied ( opties voor videobeeldgebied )

8

Videobestandstype ( Videobestandstypen )

9

Geluidsniveau ( microfoongevoeligheid )

10

Microfoongevoeligheid ( Microfoongevoeligheid )

De zoeker

Bij standaardinstellingen verschijnen de volgende aanduidingen in de zoeker. Voor een volledige lijst van de indicatoren die kunnen worden weergegeven, zie "De zoeker" ( De zoeker ) in het gedeelte over "Cameradisplays" in het hoofdstuk "Technische opmerkingen".

Fotomodus

1

Weergavemodus (foto-liveweergave; d9: Weergavemodus (Photo Lv) )

2

t -pictogram ( Het t -pictogram )

3

Release-modus ( release-modus )

4

Focusmodus ( Focusmodus )

5

AF-veldstand ( AF-veldstand )

6

Witbalans ( Witbalans )

7

Actieve D-Lighting ( Actieve D-Lighting )

8

Picture Control ( Picture Controls )

9

Beeldkwaliteit ( Beeldkwaliteit aanpassen )

10

Afbeeldingsgrootte ( Een afbeeldingsgrootte kiezen )

11

Beeldgebied ( Instellingen beeldgebied aanpassen )

1

Batterij-indicator ( batterijniveau )

2

Aantal resterende opnamen ( aantal resterende opnamen , capaciteit geheugenkaart )

3

ISO-gevoeligheid ( ISO-gevoeligheid )

4

ISO-gevoeligheidsindicator ( ISO-gevoeligheid )

Indicatie automatische ISO-gevoeligheid ( Automatische instelling ISO-gevoeligheid )

5

Belichtingsindicator

Belichting ( Belichtingsindicatoren )

Belichtingscompensatie ( Belichtingscompensatie )

6

Diafragma ( A (Automatisch diafragmavoorkeuze) , M (Handmatig) )

7

Sluitertijd ( S (Sluiterprioriteit automatisch) , M (Handmatig) )

8

Opnamemodus (Een opnamemodus kiezen )

9

Trillingsreductie ( trillingsreductie )

10

Meting ( Meting )

11

Scherpstelpunt ( Selectie scherpstelpunt )

De zoeker gebruiken met de camera in de "hoge" oriëntatie

Wanneer de camera wordt gedraaid om foto's te maken in de stand "staand" (staand), draait de weergave in de zoeker om overeen te komen (alleen in de fotomodus).

Een beeldscherm kiezen

Druk op de DISP -knop om door de opnameweergave te bladeren. Kies uit maximaal vier schermen, elk met een aanpasbare selectie van pictogrammen en indicatoren. De weergegeven items kunnen worden geselecteerd met persoonlijke instelling d19 [ Aangepaste weergave zoekeropname ] ( d19: Aangepaste zoekeropnameweergave ).

Videomodus

1

Opname-indicator ( Video's opnemen )

Indicator "Geen video" ( Het 0 -pictogram )

2

Video-opnametijd ( video's opnemen)

3

Bestemming ( Bestemming )

4

Resterende tijd ( video's opnemen )

5

Framegrootte/framesnelheid ( opties voor videoframegrootte en snelheid )

6

Afbeeldingsgebied ( opties voor videobeeldgebied )

7

Videobestandstype ( Videobestandstypen )

8

Opname-indicator (rode rand; g17: Rode REC Frame-indicator )

9

Geluidsniveau ( microfoongevoeligheid )

10

Microfoongevoeligheid ( Microfoongevoeligheid )

De monitormodusknop en de oogsensor

Als u uw oog tegen de zoeker plaatst, wordt de oogsensor geactiveerd, waardoor de weergave van de monitor naar de zoeker wordt geschakeld. Houd er rekening mee dat de oogsensor ook reageert op andere objecten, zoals uw vingers.

 • De zoeker kan desgewenst worden gebruikt voor menu's en afspelen.

 • Druk op de M -knop (monitormodus) om tussen zoeker- en monitorweergaven te wisselen.

 • Druk op de M -knop om als volgt door de displays te bladeren.

  [ Automatische weergaveschakelaar ]: de camera schakelt automatisch tussen de zoeker- en monitorweergave op basis van informatie van de oogsensor.

  [ Alleen zoeker ]: De monitor blijft leeg. De zoeker wordt gebruikt voor fotograferen, menu's en afspelen.

  • Het zoekerscherm licht ook een paar seconden op nadat de camera is ingeschakeld en nadat de stand-by-timer is geactiveerd door de AF-ON- knop in te drukken of de ontspanknop half in te drukken.

  [ Alleen monitor ]: De monitor wordt gebruikt voor opnamen, menu's en afspelen. De weergave van de zoeker blijft leeg, zelfs als u uw oog tegen de zoeker houdt.

  [ Prioriteit aan zoeker geven ]: De camera werkt op een manier die vergelijkbaar is met bestaande digitale SLR-camera's.

  • Als u in de fotomodus uw oog tegen de zoeker houdt, wordt de zoeker ingeschakeld; de monitor blijft uit nadat u uw oog hebt weggenomen.

  • Het zoekerscherm licht ook een paar seconden op nadat de camera is ingeschakeld en nadat de stand-by-timer is geactiveerd door de AF-ON- knop in te drukken of de ontspanknop half in te drukken.

De dioptrie-aanpassingsknop
 • De zoeker kan worden scherpgesteld door de dioptrieregelaar op te tillen en te draaien.

 • Pas op dat u uw vingers of vingernagels niet in uw oog steekt.

 • Na het aanpassen van de dioptrie, duwt u de dioptrie-instelknop terug in de oorspronkelijke positie.

De monitor kantelen

Als u uw oog op de camera houdt terwijl de monitor is gekanteld, wordt de zoeker niet geactiveerd als aan beide volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • [ Automatische weergaveschakelaar ] of [ Zoeker prioriteit geven ] is geselecteerd voor monitormodus, en

 • een menu, afbeelding of ander scherm verschijnt momenteel op de monitor.

Langdurig gebruik

Als u de zoeker gedurende langere tijd gebruikt, kunt u [ Aanpassen voor kijkgemak ] selecteren voor persoonlijke instelling d9 [ Weergavemodus (foto Lv) ] om ervoor te zorgen dat de helderheid en tint van de zoeker worden aangepast voor een beter zicht.

Selectie monitormodus beperken

U kunt de keuze aan beschikbare monitormodi beperken met behulp van het item [ Beperk monitormodusselectie] in het setup- menu.

Aanraakbediening

De aanraakgevoelige monitor biedt een verscheidenheid aan bedieningselementen die kunnen worden bediend door het scherm met uw vingers aan te raken. Tijdens zoekerfotografie zijn de aanraakbedieningen uitgeschakeld en kunnen ze niet worden gebruikt voor scherpstelling en dergelijke.

De sluiter scherpstellen en loslaten

 • Raak de monitor aan om scherp te stellen op het geselecteerde punt (touch AF).

 • In de fotomodus wordt de sluiter ontspannen wanneer u uw vinger van het scherm haalt (touch shutter).

 • De instellingen voor de aanraaksluiter/AF kunnen worden aangepast door op het W pictogram ( De aanraaksluiter ) te tikken.

Instellingen aanpassen

 • Tik op gemarkeerde instellingen in het display.

 • U kunt vervolgens de gewenste optie kiezen door op pictogrammen of schuifregelaars te tikken.

 • Tik op Z of druk op J om de gekozen optie te selecteren en terug te keren naar het vorige scherm.

Afspelen

 • Veeg naar links of rechts om andere foto's te bekijken tijdens schermvullende weergave.

 • Bij schermvullende weergave wordt door het aanraken van de onderkant van het scherm een frame-voorschotbalk weergegeven. Schuif met uw vinger naar links of rechts over de balk om snel naar andere foto's te scrollen.

 • Om in te zoomen op een foto die wordt weergegeven tijdens schermvullende weergave, gebruikt u een uitrekbaar gebaar of tikt u twee keer snel op het scherm. U kunt de zoomverhouding aanpassen met rekbewegingen om in te zoomen en knijpbewegingen om uit te zoomen.

 • Gebruik schuifbewegingen om tijdens het zoomen andere delen van de afbeelding te bekijken.

 • Door het scherm twee keer snel te tikken terwijl zoom actief is, wordt zoom geannuleerd.

 • Gebruik een knijpbeweging tijdens schermvullende weergave om uit te zoomen naar een miniatuurweergave. Gebruik knijpen en uitrekken om het aantal weergegeven foto's te kiezen uit 4, 9 en 72 frames.

Video's bekijken

 • Video's worden aangegeven met een 1 -pictogram; tik op het a -pictogram om het afspelen te starten.

 • Tik op Z om af te sluiten naar schermvullende weergave.

Het i -menu

 • Tik op het i -pictogram om het i -menu weer te geven tijdens het fotograferen (De i -knop (het i -menu) ).

 • Tik op items om opties te bekijken en te wijzigen.

 • U kunt de items kiezen die worden weergegeven in het i -menu (Het i-menu i ).

Tekstinvoer

 • Wanneer een toetsenbord wordt weergegeven, kunt u tekst invoeren door op de toetsen te tikken.

  1

  Tekstweergavegebied

  2

  Toetsenbordgebied

  3

  Toetsenbordselectie

 • Om de cursor te positioneren, tikt u op e of f of tikt u rechtstreeks in het tekstweergavegebied.

 • Tik op de toetsenbordselectieknop om door de toetsenborden voor hoofdletters, kleine letters en symbolen te bladeren.

 • Schuif omhoog of omlaag om te bladeren.

 • Tik op een menupictogram om een menu te kiezen.

 • Tik op menu-items om opties weer te geven. U kunt vervolgens de gewenste optie kiezen door op pictogrammen of schuifregelaars te tikken.

 • Tik op Z om af te sluiten zonder de instellingen te wijzigen.

Waarschuwingen: het aanraakscherm
 • Het touchscreen reageert op statische elektriciteit. Het reageert mogelijk niet bij aanraking met vingernagels of gehandschoende handen. Voor een betere respons bij gebruik van het aanraakscherm met handschoenen, selecteert u [ ON ] voor [ Touch controls ] > [ Glove mode ] in het setup-menu.

 • Raak het scherm niet aan met scherpe voorwerpen.

 • Gebruik geen overmatige kracht.

 • Het scherm reageert mogelijk niet wanneer het is bedekt met beschermende films van derden.

 • Het scherm reageert mogelijk niet wanneer het op meerdere locaties tegelijkertijd wordt aangeraakt.

Aanraakbediening in- of uitschakelen

Aanraakbedieningen kunnen worden in- of uitgeschakeld met behulp van het item [ Aanraakbedieningen ] in het setup-menu.