De monitormodus [ Prioriteit aan zoeker ] ( de knop voor de monitormodus en de oogsensor ) is vervangen door [ Prioriteit aan zoeker (1) ] en [ Prioriteit aan zoeker (2) ].

  • In de modus [ Prioriteit aan zoeker (1) ] wordt de zoeker alleen ingeschakeld als u er doorheen kijkt. Dit gedrag is identiek aan dat voor [ Prioriteit aan zoeker geven ] in camera “C” firmwareversie 1. xx .

  • In de modus [ Prioriteit aan zoeker (2) ] wordt de zoeker zowel ingeschakeld wanneer u er doorheen kijkt als enkele seconden nadat de camera is ingeschakeld, de ontspanknop half is ingedrukt of de AF-ON- knop is ingedrukt. Dit gedrag is identiek aan dat voor [ Prioriteit aan zoeker geven ] in camera “C” firmwareversie 2. xx .

  • De optie [ Prioriteer viewfinder ] voor [ Limit monitor mode selection ] in het setup-menu is ook vervangen door de opties [ Prioritize viewfinder (1) ] en [ Prioritize viewfinder (2) ].