Flitsbediening op afstand die wordt geleverd via radiosignalen van een WR-R11a of WR-R10 die op de camera is aangesloten, wordt "radio Advanced Wireless Lighting" of "radio AWL" genoemd. Radio AWL is beschikbaar met SB-5000 flitsers.

Een draadloze verbinding tot stand brengen

Breng voordat u radio-AWL gebruikt een draadloze verbinding tot stand tussen de WR-R11a of WR-R10 en de secundaire flitsers.

De WR-R10 draadloze afstandsbediening
 • Bij gebruik van de WR-R10 is een WR-A10-adapter vereist.

 • Zorg ervoor dat u de firmware voor de optionele WR-R10 draadloze afstandsbediening bijwerkt naar versie 3.0 of hoger voordat u radio-AWL gebruikt. Informatie over het uitvoeren van firmware-updates is beschikbaar via de Nikon-website voor uw land of regio.

 1. C : Sluit de WR-R11a/WR-R10 aan.

  Raadpleeg voor meer informatie de documentatie die bij de WR-R11a/WR-R10 is geleverd.

 2. C : Selecteer [ Radio AWL ] voor [ Flitsbesturing ] > [ Draadloze flitsopties ] in het foto-opnamemenu.
 3. C : Kies een kanaal voor de WR-R11a/WR-R10.

  Zet de WR-R11a/WR-R10 kanaalkiezer op het gewenste kanaal.

 4. C : Kies een verbindingsmodus voor de WR‑R11a/WR-R10.

  Selecteer [ Wireless remote (WR) options ] > [ Link mode ] in het setup-menu van de camera en kies uit de volgende opties:

  Keuze

  Beschrijving

  [ Koppelen ]

  De camera maakt alleen verbinding met apparaten waarmee hij eerder is gekoppeld.

  • Omdat de camera niet communiceert met apparaten waarmee hij niet is gekoppeld, kan deze optie worden gebruikt om signaalinterferentie van andere apparaten in de buurt te voorkomen.

  • Aangezien elk apparaat afzonderlijk moet worden gekoppeld, wordt echter een pincode aanbevolen bij verbinding met een groot aantal apparaten.

  [ pincode ]

  De communicatie wordt gedeeld tussen alle apparaten met dezelfde viercijferige pincode.

  • Deze optie is een goede keuze voor fotografie met een groot aantal externe apparaten.

  • Als er meerdere camera's aanwezig zijn die dezelfde pincode delen, vallen de flitsers onder de exclusieve controle van de camera die als eerste verbinding maakt, waardoor wordt voorkomen dat alle andere camera's verbinding maken (de LED's op de WR-R11a/WR-R10-units die zijn aangesloten op de betrokken camera's knipperen).

 5. f : Breng een draadloze verbinding tot stand tussen de WR-R11a/WR-R10 en de secundaire flitsers.

  • Zet de afstandsbedieningen in de radio-AWL-afstandsbedieningsmodus.

  • Stel de afstandsbedieningen in op het kanaal dat u in stap 3 voor de WR-R11a/WR-R10 hebt geselecteerd.

  • Koppel elk van de afstandsbedieningen met de WR-R11a/WR-R10 volgens de optie geselecteerd in stap 4:

   • [ Koppelen ]: start het koppelen op de afstandsbediening en druk op de koppelingsknop WR‑R11a/WR-R10. Het koppelen is voltooid wanneer de LINK-lampjes op de WR-R11a/WR-R10 en de flitser oranje en groen knipperen. Zodra een verbinding tot stand is gebracht, gaat het LINK-lampje op de secundaire flitser groen branden.

   • [ PIN ]: Gebruik de bedieningselementen op de secundaire flitser om de PIN in te voeren die u in de vorige stap hebt geselecteerd. Het koppelen begint wanneer de pincode is ingevoerd. Zodra een verbinding tot stand is gebracht, gaat het LINK-lampje op de secundaire flitser groen branden.

 6. f : Herhaal stap 5 voor de overige afstandsbedieningen.

 7. f : Controleer of de flitsgereedlampjes voor alle flitsers branden.

  Bij radio-AWL licht de flitsgereedaanduiding in de camera-opnameweergave op wanneer alle flitsers gereed zijn.

Externe flitsers weergeven

Om de flitsers te bekijken die momenteel worden bediend met radio-AWL, selecteert u [ Flitsbesturing ] > [ Radio-afstandsflitsinfo ] in het foto-opnamemenu van de camera.

 • De identificatie (naam van de flitser op afstand) voor elke eenheid kan worden gewijzigd met behulp van de flitserbedieningen.

  1

  Aangesloten flitser

  2

  Groep

  3

  Flitsgereed indicator

Opnieuw verbinden

Zolang het kanaal, de link-modus en andere instellingen hetzelfde blijven, maakt de WR-R11a/WR-R10 automatisch verbinding met eerder gekoppelde flitsers wanneer de externe modus is geselecteerd op de flitser, en kunnen de stappen 3-6 worden overgeslagen . Het LINK-lampje van de flitser brandt groen wanneer een verbinding tot stand is gebracht.

Flitsfotografie op afstand

De instellingen worden aangepast met [ Flitsbediening ] > [ Externe flitsbediening ] in het foto-opnamemenu. Kies een externe flitsbedieningsmodus en maak foto's zoals hieronder beschreven.

Groepsflits

Selecteer dit item als u de instellingen voor de flitsers in elke groep afzonderlijk wilt aanpassen.

 1. C : Selecteer [ Groepsflits ] voor [ Flitsbesturing ] > [ Externe flitsbesturing ].
 2. C : Markeer [ Groepsflitsopties ] in het [ Flitsbediening ]-scherm en druk op 2 .
 3. C : Kies een flitscontrolemodus en flitsniveau.
  • Kies een flitsregelingsmodus en flitsniveau voor de flitsers in elke groep.

  • De volgende opties zijn beschikbaar:

   Keuze

   Beschrijving

   TTL

   i-DDL-flitssturing.

   qEEN

   Automatisch diafragma. Alleen beschikbaar met compatibele flitsers.

   M

   Kies het flitsniveau handmatig.

   ––
   (uit)

   De afstandseenheden schieten niet. [ Comp. ] kan niet worden aangepast.

 4. f : Groepeer de secundaire flitsers.

  • Kies een groep (A–F) voor elk van de secundaire flitsers.

  • De hoofdflitser kan tot 18 flitsers in elke combinatie aansturen.

 5. C / f : Stel de opname samen en rangschik de flitsers.

  • Zie de documentatie bij de flitsers voor meer informatie.

  • Ontsteek de units en controleer of ze normaal functioneren. Om de units te testen, gebruikt u het item [ Testflits ] in het i -menu, dat aan het menu kan worden toegevoegd met Persoonlijke instelling f1 [ i -menu aanpassen ].

 6. C : Maak de foto.

Flash-info

Groepsflitsopties kunnen worden bekeken met behulp van het item [ Flitsinfo ] in het i -menu, dat aan het menu kan worden toegevoegd met Persoonlijke instelling f1 [ i -menu aanpassen ].

Snelle draadloze bediening

Selecteer dit item om de relatieve balans tussen de secundaire flitsers in groepen A en B te regelen en het flitsvermogen voor groep C aan te passen. Het vermogen voor groep C wordt handmatig aangepast.

 1. C : Selecteer [ Snelle draadloze bediening ] voor [ Flitsbediening ] > [ Externe flitsbediening ].
 2. C : Markeer [ Opties voor snelle draadloze bediening ] in het scherm [ Flitsbediening ] en druk op 2 .
 3. C : instellingen voor snelle draadloze bediening aanpassen.

  • Kies de balans tussen groep A en B.

  • Pas de flitscompensatie aan voor groepen A en B.

  • Instellingen aanpassen voor groep C:

   • Selecteer [ M ] om de eenheden in groep C in te schakelen of [ –– ] om de eenheden uit te schakelen.

   • Wanneer [ M ] is geselecteerd, zullen de units in groep C flitsen op de gekozen uitgang.

 4. f : Groepeer de secundaire flitsers.

  • Kies een groep (A, B of C).

  • De hoofdflitser kan tot 18 flitsers in elke combinatie aansturen.

 5. C / f : Stel de opname samen en rangschik de flitsers.

  • Zie de documentatie bij de flitsers voor meer informatie.

  • Ontsteek de units en controleer of ze normaal functioneren. Om de units te testen, gebruikt u het item [ Testflits ] in het i -menu, dat aan het menu kan worden toegevoegd met Persoonlijke instelling f1 [ i -menu aanpassen ].

 6. C : Maak de foto.

Flash-info

Snelle instellingen voor draadloze bediening kunnen worden bekeken met behulp van het item [ Flitsinfo ] in het i -menu, dat aan het menu kan worden toegevoegd met Persoonlijke instelling f1 [ i -menu aanpassen ].

Herhalen op afstand

De flitsers flitsen herhaaldelijk terwijl de sluiter open is, waardoor een meervoudig belichtingseffect ontstaat.

 1. C : Selecteer [ Herhalen op afstand ] voor [ Flitsbediening ] > [ Externe flitsbediening ].
 2. C : Markeer [ Opties voor herhalen op afstand ] in het scherm [ Flitserregeling ] en druk op 2 .
 3. C : Opties voor herhalen op afstand aanpassen.

  • Pas "uitvoer", "tijden" en "frequentie" aan.

  • Schakel geselecteerde groepen in of uit.

   • Selecteer [ ON ] om de geselecteerde groep in te schakelen of [ –– ] om de geselecteerde groep uit te schakelen.

 4. f : Groepeer de secundaire flitsers.

  • Kies een groep (A–F) voor elk van de secundaire flitsers.

  • De hoofdflitser kan tot 18 flitsers in elke combinatie aansturen.

 5. C / f : Stel de opname samen en rangschik de flitsers.

  • Zie de documentatie bij de flitsers voor meer informatie.

  • Ontsteek de units en controleer of ze normaal functioneren. Om de units te testen, gebruikt u het item [ Testflits ] in het i -menu, dat aan het menu kan worden toegevoegd met Persoonlijke instelling f1 [ i -menu aanpassen ].

 6. C : Maak de foto.

Flash-info

Opties voor herhalen op afstand kunnen worden bekeken met behulp van het item [ Flitsinfo ] in het i -menu, dat aan het menu kan worden toegevoegd met Persoonlijke instelling f1 [ Pas i -menu aan].

Een op een schoen gemonteerde flitser toevoegen

Radiogestuurde flitsers ( Radio AWL ) kunnen worden gecombineerd met een van de volgende flitsers die op de accessoireschoen van de camera zijn gemonteerd:

 • SB-5000: Voordat u de flitser bevestigt, stelt u deze in op de radiogestuurde hoofdflitsmodus (een d -pictogram verschijnt in de linkerbovenhoek van het scherm) en kiest u groeps- of op afstand herhalende flitsbediening. Zodra het apparaat is aangesloten, kunnen de instellingen worden aangepast via de cameramenu's of met de bedieningselementen op de SB-5000. Gebruik in het geval van de cameramenu's de opties die worden vermeld onder [ Groepsflitsopties ] > [ Hoofdflitser ] of onder [ M ] in het scherm [ Opties voor herhalen op afstand ].

 • SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600: Configureer de flitser voor zelfstandig gebruik. Gebruik de bedieningselementen op de flitser om de flitsinstellingen aan te passen.

 • SB-500, SB-400, SB-300: Monteer het toestel op de camera. Pas de instellingen aan met behulp van het item [ Groepsflitsopties ] > [ Hoofdflitser ] in de cameramenu's.