De basisstappen voor het opnemen van video's worden hieronder beschreven.

 1. Selecteer de videomodus door de foto/video-selector naar 1 te draaien.

  Merk op dat optionele flitsers niet kunnen worden gebruikt wanneer de camera in de videomodus staat.

 2. Druk op de video-opnameknop om de opname te starten.
  • Er wordt een opname-indicator weergegeven en de randen van de opnameweergave worden rood. Het display toont ook de resterende tijd, of met andere woorden de geschatte hoeveelheid nieuwe beelden die op de geheugenkaart kunnen worden opgenomen.

   1

   Opname-indicator

   2

   Video-opnametijd (lengte van opgenomen beeldmateriaal)

   3

   Overgebleven tijd

   4

   Opname-indicator (rode rand)

  • De camera kan tijdens het opnemen opnieuw worden scherpgesteld door op de AF-ON- knop te drukken.

  • Het geluid wordt opgenomen via de videomicrofoon. Dek de videomicrofoon niet af tijdens het opnemen.

  • Je kunt ook scherpstellen door op je onderwerp in de monitor te tikken.

 3. Druk nogmaals op de video-opnameknop om de opname te beëindigen.

Het toegangslampje van de geheugenkaart

Het toegangslampje van de geheugenkaart gaat branden terwijl de video wordt opgenomen. Verwijder de geheugenkaart of batterij niet.

Het 0 -pictogram

Een 0 -pictogram geeft aan dat er geen video's kunnen worden opgenomen.

Waarschuwingen: Video's opnemen
 • De video-opname wordt automatisch beëindigd als:

  • de maximale lengte is bereikt,

  • de batterij is leeg,

  • je kiest een andere opnamemodus,

  • je wisselt van modus met de foto/video-selector,

  • de lens is verwijderd, of

  • de interne temperatuur van de camera stijgt.

 • Geluiden gemaakt door de camera kunnen hoorbaar zijn in opgenomen beelden:

  • tijdens autofocus,

  • tijdens trillingsreductie, of

  • wanneer elektrisch diafragma wordt gebruikt.

Waarschuwingen voor hoge temperaturen

Tijdens video-opname kunnen de camera of geheugenkaarten heet worden en kan er een waarschuwing voor hoge temperatuur of een geheugenkaart voor hoge temperatuur in het opnamescherm verschijnen. Wacht tot de camera is afgekoeld en de waarschuwingen van het scherm zijn verdwenen voordat u de camera, batterij of geheugenkaarten aanraakt.

Waarschuwingen: fotografie en video-opname
 • U kunt het volgende opmerken in de opnameweergave. Deze verschijnselen zullen ook zichtbaar zijn in alle foto's of beelden die met de camera zijn opgenomen:

  • flikkeren of strepen in scènes die worden verlicht door bronnen zoals tl-lampen, kwikdamplampen of natriumlampen,

  • vervorming tijdens beweging (afzonderlijke onderwerpen zoals treinen of auto's die met hoge snelheid door het frame rijden, kunnen vervormd zijn, of het hele frame kan vervormd lijken wanneer de camera horizontaal wordt gepand),

  • gekartelde randen, kleurranden, moiré of heldere vlekken,

  • heldere gebieden of banden in scènes die worden verlicht door knipperende tekens en andere intermitterende lichtbronnen of wanneer het onderwerp kort wordt verlicht door een flitser of een andere heldere, kortstondige lichtbron, of

  • flikkeren wanneer elektrisch diafragma wordt gebruikt tijdens video-opname.

 • Houd er rekening mee dat ruis (willekeurige heldere pixels, waas of lijnen) en onverwachte kleuren kunnen verschijnen als u de X -knop gebruikt om in te zoomen op het beeld door de lens.

 • Richt de camera tijdens het opnemen niet op de zon of andere krachtige lichtbronnen. Als u deze voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan dit leiden tot schade aan de interne circuits van de camera.

Displayzoom gebruiken in de videomodus

De X -knop kan ook worden gebruikt om in de videomodus in te zoomen op het scherm ( Zoom gebruiken in fotomodus ).

 • Druk tijdens het opnemen op X om in te zoomen op 50%, 100% (1:1) of 200%. Druk op W ( Q ) om uit te zoomen. Houd er echter rekening mee dat 50% zoom niet beschikbaar is bij een framegrootte van 1920 × 1080.

 • Zoom is niet beschikbaar tijdens RAW-opname ( RAW-video ).

 • Wanneer u video's bekijkt, kunt u inzoomen op het huidige frame wanneer het afspelen is gepauzeerd.