Druk op de K knop om na het fotograferen foto's en video's in de monitor of zoeker te bekijken.

 • Druk op 4 of 2 of veeg naar links of rechts om extra foto's te bekijken.

 • Video's worden aangegeven met een 1 -pictogram. Tik op het a -pictogram in het display of druk op de J -knop om het afspelen te starten.

 • Druk de ontspanknop half in om het afspelen te beëindigen en terug te keren naar de opnamestand.

Video's bekijken

De weergave en bedieningselementen voor het afspelen van video's worden hieronder beschreven.

Het video-afspeelscherm

Tijdens het afspelen van video toont het display de lengte van de video, de huidige afspeelpositie en de andere indicatoren die hieronder worden vermeld. Uw geschatte positie in de video kan ook worden bepaald aan de hand van de voortgangsbalk van de video.

1

1 icoon

2

Lengte

3

a icoon

4

Huidige positie/totale lengte

5

Volume

6

Voortgangsbalk

7

Gids

Bedieningselementen voor het afspelen van video's

De volgende bewerkingen kunnen worden uitgevoerd terwijl het afspelen bezig is:

Operatie

Beschrijving

Pauze

Druk op 3 om het afspelen te pauzeren.

Cv

Druk op de J -knop om het afspelen te hervatten wanneer het afspelen is gepauzeerd of tijdens terugspoelen/vooruitspoelen.

Terugspoelen/vooruitspoelen

Druk op 4 om terug te spoelen, 2 om verder te gaan. De snelheid neemt toe met elke druk op de knop, van 2× tot 4× tot 8× tot 16×.

Slow-motion afspelen starten

Druk op 3 terwijl de video is gepauzeerd om het afspelen in slow motion te starten.

Jog terug/vooruit

 • Druk op 4 of 2 terwijl de video is gepauzeerd om één frame tegelijk terug of vooruit te spoelen.

 • Houd 4 of 2 ingedrukt om continu terug of vooruit te spoelen.

Sla 10 seconden over

Draai de secundaire instelschijf één stop om 10 s vooruit of achteruit te springen.

10 frames overslaan

Draai de hoofdinstelschijf één stop om 10 frames vooruit of achteruit te springen.

Spring naar het laatste of eerste frame

 • Houd 4 of 2 ingedrukt om respectievelijk naar het eerste frame of het laatste frame te gaan.

 • Het eerste frame wordt aangegeven met een h in de rechterbovenhoek van het scherm, het laatste frame met een i .

In zoomen

Druk op X om in te zoomen op het huidige frame terwijl het afspelen is gepauzeerd.

Volume aanpassen

Druk op X om het volume te verhogen, op W ( Q ) om het te verlagen.

Bewerk video

Om het video i -menu weer te geven, pauzeert u het afspelen en drukt u op de i -knop.

Uitgang

Druk op 1 of K om af te sluiten naar schermvullende weergave.

Opname hervatten

Druk de ontspanknop half in om terug te keren naar de opnamestand.

Ongewenste afbeeldingen verwijderen

Druk op de O ( Q )-knop om de huidige foto te wissen. Houd er rekening mee dat foto's niet kunnen worden hersteld nadat ze zijn verwijderd.

 • Geef een foto weer die u wilt verwijderen en druk op de O ( Q )-knop om een bevestigingsvenster weer te geven. Druk nogmaals op de O ( Q )-knop om de foto te wissen en terug te keren naar weergave.

 • Druk op K om af te sluiten zonder de foto te wissen.

Het afspeelmenu [ Verwijderen ] Item

Gebruik [ Wissen ] in het afspeelmenu om:

 • verwijder meerdere foto's,

 • verwijder alle foto's die momenteel beoordeeld zijn met d (kandidaat voor verwijdering),

 • verwijder alle foto's die op geselecteerde datums zijn gemaakt, of

 • verwijder alle foto's in geselecteerde mappen.