Dit product valt onder de Export Administration Regulations (EAR) van de Verenigde Staten. De toestemming van de regering van de Verenigde Staten is niet vereist voor export naar andere landen dan de volgende, die op het moment van schrijven onderworpen zijn aan een embargo of speciale controles: Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Syrië (lijst kan worden gewijzigd).

Het gebruik van draadloze apparaten kan in sommige landen of regio's verboden zijn. Maak uzelf vertrouwd met alle toepasselijke lokale voorschriften en houd u eraan.

De Bluetooth-zender in dit apparaat werkt in de 2,4 GHz-band.

Kennisgeving voor klanten in de VS en Canada

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van FCC Rules and Innovation, Science and Economic Development Canada's licentievrije RSS's. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

FCC WAARSCHUWING:

De FCC vereist dat de gebruiker op de hoogte wordt gesteld dat eventuele wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Nikon Corporation, de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken, ongeldig kunnen maken.

Naleving van FCC-vereiste 15.407(c)

Gegevensoverdracht wordt altijd gestart door software, die wordt doorgegeven via de MAC, via de digitale en analoge basisband en uiteindelijk naar de RF-chip. Verschillende speciale pakketten worden geïnitieerd door de MAC. Dit zijn de enige manieren waarop het digitale basisbandgedeelte de RF-zender inschakelt, die vervolgens aan het einde van het pakket wordt uitgeschakeld. Daarom zal de zender alleen aan zijn terwijl een van de bovengenoemde pakketten wordt verzonden. Met andere woorden, dit apparaat stopt automatisch de verzending in het geval van afwezigheid van informatie om te verzenden of in het geval van een operationele storing.

Frequentietolerantie: ±20 ppm

FCC Verklaring betreffende radiofrequentie-interferentie

Opmerking: deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, in overeenstemming met deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

 • Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.

 • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.

 • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.

 • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.

Co-locatie

Deze zender mag niet samen met een andere antenne of zender worden geplaatst of gebruikt.

Nikon Inc., 1300 Walt Whitman Road, Melville, New York 11747-3064, VS

Tel.: 631-547-4200

FCC/ISED RF-blootstellingsverklaring

Het beschikbare wetenschappelijke bewijs toont niet aan dat er gezondheidsproblemen zijn bij het gebruik van draadloze apparaten met een laag vermogen. Er is echter geen bewijs dat deze draadloze apparaten met een laag vermogen absoluut veilig zijn. Laag vermogen Draadloze apparaten zenden tijdens gebruik lage niveaus van radiofrequentie-energie (RF) uit in het microgolfbereik. Terwijl hoge RF-niveaus gezondheidseffecten kunnen veroorzaken (door weefsel te verwarmen), veroorzaakt blootstelling aan lage RF-niveaus die geen verhittingseffecten veroorzaken, geen bekende nadelige gezondheidseffecten. Veel onderzoeken naar lage RF-blootstellingen hebben geen biologische effecten gevonden. Sommige studies hebben gesuggereerd dat sommige biologische effecten kunnen optreden, maar dergelijke bevindingen zijn niet bevestigd door aanvullend onderzoek. Dit product is getest en voldoet aan de FCC/ISED-limieten voor blootstelling aan straling die zijn uiteengezet voor een ongecontroleerde omgeving en voldoet aan de FCC-richtlijnen voor blootstelling aan radiofrequentie (RF) en RSS-102 van de ISED-regels voor blootstelling aan radiofrequentie (RF). Raadpleeg het SAR-testrapport dat is geüpload naar de FCC-website.

Naleving van RSS-247 uitgave 2 §6.4

Gegevensoverdracht wordt altijd gestart door software, die wordt doorgegeven via de MAC, via de digitale en analoge basisband en uiteindelijk naar de RF-chip. Verschillende speciale pakketten worden geïnitieerd door de MAC. Dit zijn de enige manieren waarop het digitale basisbandgedeelte de RF-zender inschakelt, die vervolgens aan het einde van het pakket wordt uitgeschakeld. Daarom zal de zender alleen aan zijn terwijl een van de bovengenoemde pakketten wordt verzonden. Met andere woorden, dit apparaat stopt automatisch de verzending in het geval van afwezigheid van informatie om te verzenden of in het geval van een operationele storing.

Kennisgeving voor klanten in Canada

Alleen voor gebruik binnenshuis (5150-5350MHz).

Kennisgeving voor klanten in Europa en in landen die voldoen aan de richtlijn voor radioapparatuur

Hierbij verklaart Nikon Corporation dat het type radioapparatuur Z 9 in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige teksten van de EU-conformiteitsverklaringen zijn beschikbaar op de volgende internetadressen:
https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_N2014.pdf

Wifi

 • Werk frequentie:

  • 2412–2462 MHz (kanaal 11; Afrika, Azië en Oceanië)

  • 2412–2462 MHz (kanaal 11) en 5180–5825 MHz (VS, Canada, Mexico)

  • 2412–2462 MHz (kanaal 11) en 5180–5805 MHz (overige landen in Amerika)

  • 2412–2462 MHz (kanaal 11) en 5745–5805 MHz (Georgië)

  • 2412–2462 MHz (kanaal 11) en 5180–5320 MHz (overige Europese landen)

 • Maximaal uitgangsvermogen (EIRP):

  • 2,4 GHz-band: 8,4 dBm

  • 5 GHz-band: 6,0 dBm (Georgië)

  • 5 GHz-band: 9,0 dBm (overige landen)

Bluetooth

 • Werk frequentie:

  • Bluetooth: 2402-2480 MHz

  • Bluetooth lage energie: 2402-2480 MHz

 • Maximaal uitgangsvermogen (EIRP):

  • Bluetooth: 2,9 dBm

  • Bluetooth lage energie: 1,4 dBm

Kennisgeving voor klanten in Singapore

Dit apparaat voldoet aan de voorschriften voor radiofrequentie. Hieronder vindt u de inhoud van certificeringslabels die niet op het apparaat zijn aangebracht.

Kennisgeving voor klanten in Nigeria
Veiligheid

Hoewel een van de voordelen van dit product is dat anderen vrijelijk verbinding kunnen maken voor de draadloze uitwisseling van gegevens overal binnen het bereik, kan het volgende gebeuren als de beveiliging niet is ingeschakeld:

 • Gegevensdiefstal: kwaadwillende derden kunnen draadloze transmissies onderscheppen om gebruikers-ID's, wachtwoorden en andere persoonlijke informatie te stelen.

 • Ongeautoriseerde toegang: Ongeautoriseerde gebruikers kunnen toegang krijgen tot het netwerk en gegevens wijzigen of andere kwaadaardige acties uitvoeren. Houd er rekening mee dat vanwege het ontwerp van draadloze netwerken, gespecialiseerde aanvallen onbevoegde toegang kunnen toestaan, zelfs als de beveiliging is ingeschakeld.

 • Onbeveiligde netwerken: verbinding maken met open netwerken kan leiden tot ongeautoriseerde toegang. Gebruik alleen beveiligde netwerken.

Conformiteitsmarkering

De normen waaraan de camera voldoet, kunnen worden bekeken met behulp van de optie [ Conformiteitsmarkering ] in het setup-menu.

certificaten